KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 23 września, 2020   I   12:17:31 PM EST   I   Bogusława, Liwiusza, Tekli
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Kandydaci do Rady Dyrektorów PSFCU. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

PSFCU     13 marca, 2019

Kandydaci do Rady Dyrektorów PSFCU. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Nominacje do nowej rady dyrektorów otrzymali: Marek Chrząszcz, Dr Paweł Maciąg, Paweł Maciąg, Krzysztof Matyszczyk, Mec. Mariusz J. Śniarowski, Małgorzata Wądołowski i Mec. Henry Walentowicz.

Informujemy, że Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU odbędzie się w sobotę, 18-go maja 2019 r. o godz. 17:00 w Centrum Operacyjnym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, 9 Law Drive, Fairfield, NJ07004.

Podczas zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocznych wyborów. Ponieważ kadencje trojga członków Rady Dyrektorów dobiegają końca, trzy miejsca będą dostępne. W związku z tym, trzech kandydatów o najwyższej liczbie głosów zostanie przyjętych na kadencje trzyletnie. Dnia 16-go lutego 2019 r., Komisja Nominacyjna przekazała Franciszkowi R. Piwowarczykowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Dyrektorów PSFCU, nominacje do udziału w wyborach.

Zgodnie ze statutem, Komisja Nominacyjna została mianowana przez Przewodniczącego Rady Dyrektorów PSFCU.

W jej składzie znaleźli się: Ewa Chmielewska (Przewodnicząca), Renata Jujka, Dariusz Pawluczuk, Jacek Szklarski oraz Leszek Wojtkowski.

Nominacje otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku alfabetycznym):

 • Marek Chrząszcz
 • Dr Paweł Maciąg
 • Paweł Maciąg
 • Krzysztof Matyszczyk
 • Mec. Mariusz J. Śniarowski
 • Małgorzata Wądołowski
 • Mec. Henry Walentowicz

Członkowie, którzy chcieliby zostać dodani do listy kandydatów muszą złożyć petycję.

Potencjalny kandydat na stanowisko dyrektora PSFCU musi wyrazić zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na karcie do głosowania oraz, w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję.Każdy kandydat musi ponadto wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy   ubezpieczeniowej PSFCU.  

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na stanowisko dyrektora są określone w statucie PSFCU.

W celu uzyskania petycji, potencjalni kandydaci muszą zostać zarejestrowani w PSFCU. Tylko oryginalne, otrzymane z PSFCU petycje są ważne - kopie nie będą akceptowane.

Zestawy petycji będą dostępne w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Opera cyjnymprzy 9 Law Drive, Fairfield, NJ, oraz w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, IL.

Pytania w sprawie petycji należy kierować do Compliance Departament, numer telefonu: 973-808-3240 wewn. 6119. Kompletne petycje wraz z innymi, wymaganymi dokumentami muszą zostać złożone w PSFCU nie później niż do godz. 19:00, we środę 3-go kwietnia 2019 r. w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Operacyjnym przy 9 Law Dr., Fairfield, NJ, lub w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, IL.

Statut PSFCU wymaga, aby petycja była podpisana przez minimum 1944 Członków (2% ogólnej liczby członków na dzień 31-go stycznia 2019 r.).

Jeżeli zostanie stwierdzone, że informacja wymagana od podpisującego petycję jest niepełna lub nieprawidłowa, podpis danej osoby nie zostanie uwzględniony. Lista wszystkich kandydatów startujących w wyborach zostanie wywieszona do dnia 13-go kwietnia 2019 r. w oddziałach PSFCU.

Karty do głosowania będą wysłane nie później niż 18-go kwietnia 2019 r. do wszystkich Członków kwalifikujących się do udziału w wyborach. Każdy z Członków upoważniony jest do jednego głosu, bez względu naliczbę posiadanych kont. Wybory odbędą się poprzez karty do głosowania, z możliwością głosowania drogą elektroniczną. Głosowanie elektroniczne będzie dostępne wyłącznie dla użytkowników Bankowości Internetowej PSFCU.

Szczegółowe instrukcje głosowania znajdą się nakartach do głosowania. Firma nadzorująca przebieg wyborów musi otrzymać wypełnione karty do głosowania do 13-go maja 2019 r. do godziny 23:59 czasu wschodniego USA.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

ABOUT PSFCU: Founded in Brooklyn, NY in 1976, PSFCU is the largest ethnic credit union in the U.S. with more than $2 billion in assets. It offers carefully tailored financial products and services to its 135,000 members and their families throughout the country, mainly through its 20 branches in New York, New Jersey, Illinois and Pennslyvania. Long known for its commitment to the communities it serves, the credit union proudly sponsors and supports countless Polish-American organizations, schools, churches and cultural events that all help make local neighborhoods succeed and thrive.

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ