KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   05:17:41 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Budowa trwałej wartości

04 sierpnia, 2006

Grupa Banku Pekao SA osiągnęła w pierwszym półroczu 2006 roku zysk netto w wysokości 865 milionów złotych, czyli o 19,3% wyższy niż w tym samym okresie 2005 roku.

Tylko w II kwartale Bank wypracował 447 mln zł zysku netto. Bank pokazał wysoką jakość przychodów, które wzrosły ogółem o 7,9% rok do roku oraz znakomitą kontrolę kosztową. Wysoka zyskowność jeszcze się poprawiła ze zwrotem na kapitale (ROE) na poziomie 20,5% oraz wskaźnikiem kosztów do dochodów na poziomie 50,4%.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami International Financial Reporting Standards (IFRS), skonsolidowane wyniki Grupy Banku Pekao SA, osiągnięte w pierwszym półroczu 2006 roku są następujące:

 • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 865 milionów zł, czyli o 19,3% więcej niż w pierwszym półroczu 2005 roku;
 • Wynik operacyjny netto wyniósł 1147 mln zł, czyli o 15,8% więcej niż przed rokiem;
 • Przychody wyniosły 2313 mln zł i były o 7,9% wyższe niż rok
 • wcześniej;
 • Przychody odsetkowe były o 2,1% wyższe niż przed rokiem i wyniosły 1150 mln zł;
 • Przychody z opłat i prowizji osiągnęły poziom 929 mln zł i były
 • o 24,2% wyższe niż w I półroczu 2005 r.;
 • Koszty działania Banku wyniosły 1166 mln zł i były zaledwie o 1,1% wyższe niż rok wcześniej.


Grupa Banku Pekao SA notuje solidny i trwały wzrost wynikający ze sprawdzonego modelu biznesowego i ustanowionej właściwiej strategii podejścia do wszystkich grup interesariuszy (klientów, inwestorów, pracowników i udziałowców).

Grupa Pekao osiągnęła silny wzrost zysku netto (o 19,3% rok do roku), przy zysku z działalności operacyjnej wyższym o 15,8%. Potwierdza to zdolność Grupy do budowania trwałego i powtarzalnego wzrostu.

Efektywność i zyskowność Grupy sięgnęła znakomitego poziomu - wskaźnikiem kosztów do dochodów około 50% oraz zwrot na aktywach (ROE) powyżej 20%. Grupa zanotowała solidny przyrost przychodów o 7,9% rok do roku, napędzany przez przychody odsetkowe (wzrost o 2,1%), a zwłaszcza przez silny wzrost przychodów z opłat i prowizji (24,2%). Struktura przychodów nadal się poprawiała - przychody z opłat i prowizji
stanowią 40% ogółu przychodów.

Oszczędności ogółem w czerwcu 2006 roku wyniosły prawie 68 mld złotych, co oznacza wzrost o 12% rok do roku. Nastąpił on dzięki szybkiemu rozwojowi funduszy inwestycyjnych i depozytów firm. Wartość funduszy inwestycyjnych przekroczyła 20 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 23,2% rok do roku. Depozyty firm w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku urosły o 31,3%.

Grupa Banku Pekao SA zaprezentowała silny wzrost portfela kredytów (o 8,2% rok do roku) napędzany zarówno przez kredyty korporacyjne (+4,3%) jak i detaliczne (+21,1%) ze znacznym udziałem kluczowych produktów - Pożyczki Ekspresowej oraz złotowego kredytu hipotecznego.
Wolumen bardzo popularnej wśród klientów Pożyczki Ekspresowej osiągnął wartość prawie 1,8 miliarda złotych, przy 581 milionach złotych rok temu. Bank Pekao SA kontynuuje sprzedaż wyłącznie złotowych kredytów hipotecznych - wzrosła ona o 32,2% rok do roku. Jednocześnie wartość wolumenu wszystkich hipotecznych kredytów złotowych wzrosła o 41,4%. W końcu czerwca łączna wartość złotowych kredytów hipotecznych będących w obrocie sięgnęła niemal 4 mld zł.

Koszty były pod kontrolą i wzrosły zaledwie o 1,2%.
- Tak znakomite wyniki i stały wzrost we wszystkich liniach
biznesowych stanowią dobrą podstawę do procesu integracji z Bankiem BPH - komentując wyniki Banku powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. - Jestem przekonany, że wszyscy nasi interesariusze - klienci, inwestorzy, udziałowcy i pracownicy - odniosą korzyści w wyniku tego procesu.
- Jesteśmy skoncentrowani na kreowaniu trwałej wartości, a nie na krótkoterminowych zyskach - powiedział Luigi Lovaglio, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych. - Prezentujemy wysoką jakość i powtarzalną strukturę przychodów. Jesteśmy dobrze przygotowani do udziału w najlepszej fuzji bankowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Robert Moreń
Rzecznik Prasowy
robert.moren@pekao.com.pl
Bank Pekao SA
Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
tel.: +48 22 656 07 01
fax: +48 22 656 04 16