KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 27 września, 2022   I   11:39:38 PM EST   I   Damiana, Mirabeli, Wincentego
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Wskazówki, co robić jeśli miał miejsce upadek z drabiny na budowie w NY

Mecenas Brett J. Nomberg     07 czerwca, 2019

Wskazówki, co robić jeśli miał miejsce upadek z drabiny na budowie w NY

Zbyt często pracownicy budowlani są ranni z powodu wypadków spowodowanych przez niebezpieczne warunki pracy na placu budowy. Oto 5 wskazówek co robić po upadku z drabiny w czasie pracy na budowie w Nowym Jorku.

  1. Złóż raport z inspektorem bezpieczeństwa, pracodawcą, firmą ubezpieczeniową pracodawcy i stanem Nowy Jork.
  2. Uzyskaj nazwiska, adresy i numery telefonów wszystkich świadków wypadku.
  3. Wykonaj zdjęcia drabiny, miejsca wypadku i obrażeń.
  4. Należy uzyskać nazwiska właściciela, generalnego wykonawcy, inspektora bezpieczeństwa na miejscu i wszelkich podwykonawców odpowiedzialnych za wypadek.
  5. Natychmiast skontaktuj się z adwokaem w Nowym Jorku, aby chronić swoje prawa.

Zbyt często pracownicy budowlani są ranni z powodu wypadków spowodowanych przez niebezpieczne warunki pracy na placu budowy. Wiele wypadków związanych z drabinami ma miejsce, ponieważ firmy odmawiają odpowiedniego utrzymania swojego sprzętu lub zakupu nowych drabin, gdy są potrzebne. Aby chronić pracowników budowlanych, prawo wymaga bezpiecznego środowiska pracy, zgodnego z  O.S.H.A. i N.Y.S. Przepisy prawa pracy zostały uchwalone w celu zapewnienia ochrony pracownikom budowlanym i zapobiegania obrażeniom. Gdy drabina pęka lub działa niepoprawnie, pracownik często doświadcza poważnych obrażeń wymagających reprezentacji prawnej.

Pracownik budowlany z Nowego Jorku ranny w pracy będzie zazwyczaj uprawniony do świadczeń z tytułu odszkodowań pracowniczych. Ponadto, ranny pracownik budowlany może również pozwać osobę lub firmę inną niż jego pracodawcę, które są odpowiedziale za wypadek. W szczególności właściciel nieruchomości lub generalny wykonawca budowy może być prawnie odpowiedzialny za obrażenia pracownika budowlanego zaistniałe w wyniku upadku z uszkodzonej drabiny.

Istnieją ścisłe ograniczenia czasowe, aby wnieść powództwo o upadek z rusztowania lub drabiny. W stanie Nowy Jork czas rozpoczęcia takiej akcji może zależeć od tego, kto jest ranny, kim jest potencjalny pozwany, a także od przyjęcia nowych przepisów i orzeczeń sądowych interpretujących prawo. Obliczanie ograniczeń czasowych nie jest prostą sprawą i dana osoba powinna niezwłocznie skonsultować się z doświadczonym prawnikiem zajmującym się wypadkami budowlanymi w Nowym Jorku.