KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   02:40:07 PM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Występy Mieszanego Chóru Mariańskiego z okazji Pulaski Day Parade in New York

17 września, 2008

Pod Honorowym patronatem Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Kraków. 27 września - 6 paździenrika, 2008.

Chór Marianski Z Krakowa Pod Batutą Jana Rybarskiego

HISTORIA
Bogata i długoletnia historia działalności artystycznej Mieszanego Chóru Mariańskiego sięga początków XX wieku. Chór Mariański został założony w latach 30-tych przy Parafii NMP z Lourdes w Krakowie, prowadzonej przez księży Misjonarzy. Bardzo szybko został zauważony i wyróżniony, gdy w 1932 roku zdobył pierwsze miejsce w konkursie chórów w Domu Katolickim (dzisiejszy gmach Filharmonii Krakowskiej). Dzięki staraniom chórzystów i ks. F. Pieczary zespół został reaktywowany po ponad 10 letniej przerwie spowodowanej wybuchem II wojny światowej. Od ponad 40 lat Chórem Mariańskim zarządza i dyryguje wieloletni organista i akompaniator Jan Rybarski, inspirujący i zachęcający wszystkich członków chóru do podejmowania nowych wyzwań i zdobywania cennych muzycznych doświadczeń.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
Śpiew Chóru Mariańskiego z powodzeniem dociera do niemalże każdego zakątka miasta Krakowa, uświetniając nie tylko coniedzielne msze, ale także liczne uroczystości państwowe i patriotyczne. Dzięki uznaniu jakie zyskał sobie przez lata prężnej działalności, chór stale zapraszany jest do uczestnictwa w oprawie muzycznej uroczystości organizowanych między innymi przez Kurię Metropolitalną, PZCHiO, Akademię Muzyczną czy Urząd Miasta Krakowa. Poprzez swoje zaangażowanie, stał się wielokrotnie świadkiem niezapomnianych przeżyć, jakim były występy zespołu w obecności Ojca Świętego w czasie liturgii pielgrzymkowych do Polski na Błoniach Krakowskich oraz na Placu św. Piotra w Rzymie, Castel Gandolfo, w sali Klementyńskiej, a także w Sanktuarium w Łagiewnikach.

REPERTUAR
Chór głownie specjalizuje się w muzyce sakralnej, ale wykonuje również utwory muzyki klasycznej czy rozrywkowej, uczestnicząc w licznych konkursach, festiwalach i uroczystościach o charakterze zarówno religijnym jak i świeckim. Prezentowany bogaty repertuar zawiera szczytowe osiągnięcia muzyki różnych epok; średniowiecza, renesansu, baroku, jak również kompozytorów współczesnych. Wśród wykonywanych utworów znajdują się między innymi kompozycje; M. Zieleńskiego, J. S. Bacha, W.A Mozarta, J.Haydna , G.H. Haendel’a , F. Nowowiejskiego, A. Koszewskiego J. Świdra, W. Kilara, J. Łuciuka, M. H Góreckiego, Marka Jasińskiego, Pawła Łukaszewskiego.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Od początku swej działalności Chór Mariański zdobył liczne nagrody i wyróżnienia. Do najbardziej prestiżowych można zaliczyć: otrzymany w 2000 roku z rąk kardynała Franciszka Macharskiego medal "Pro Ecclesia et Pontifice’" za działalność dla kultury chrześcijańskiej, Grand Prix na Międzywojewódzkim Konkursie Chórów dedykowanym Ojcu Świętemu w Krakowie, Grand Prix na Ogólnopolskim Kolędowym Konkursie Chórów w Myślenicach, I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Kościelnej ,,Caecylianum” w Warszawie.
\"\"