KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 7 sierpnia, 2022   I   02:47:37 PM EST   I   Donaty, Olechny, Kajetana
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Podział majątku, testament, opłaty za mieszkania co-op, program SCRIE w Nowym Jorku

Adwokat Romuald Magda     03 maja, 2022

Podział majątku, testament, opłaty za mieszkania co-op, program SCRIE w Nowym Jorku

Jako nowojorski adwokat często spotykam się z pytaniami na tamat testamentu, dziedziczenia majątku, rent stabilization... Poniżej odpowiadam na, niektóre z nich.

- Po śmierci matki zostaliśmy z siostrą współwłaścicielami budynku mieszkalnego. Siostra, która tam mieszka przejęła zarząd domu bez konsultacji ze mną - nie daje mi informacji o dochodach budynku ani nie chce mnie spłacić . Co mogę zrobić?
- Powinien Pan wnieść sprawę o zniesienie współwłasności nieruchomości (partition action) do sądu. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w trakcie sprawy dot. wykupu, sąd orzec powinien sprzedaż budynku i podział kwoty netto pomiędzy współwłaścicielami. Przy okazji ustalane winno być rozliczenia dochodów i wydatków współwłaścicieli.

- Mam ponad 62 lata. Mieszkamy z żoną w budynku, który przejęty został przez co-op. Słyszałem, że mój rent nie może wzrosnąć. Czy to prawda?
- Lokatorzy podlegający regulacji Rent Control or Rent Stabilization mogą wystąpić do Wydzialu Finansowego miasta Nowy York z wnioskiem o zamrożenie podwyżek czynszu (tzw. program SCRIE). Aplikacje na program SCRIE składa się do Wydziału Finansowego. Pamiętać trzeba, że muszą one być odnowione przed wygaśnieciem umowy o najem.

- W jaki sposób mogę zapoznać się z testamentem mojego zmarłego ojca?
- Może Pan sprawdzić w sądzie spadkowym, powiatu ( county), w którym ojciec żył lub gdzie znajdował się majątek spadku.  Każdy ma dostęp do złożonych dokumentów  sprawy spadkowej, właczając w to testament. Jeżeli sprawa spadkowa nie została jeszcze zaczęta w sądzie może Pan zwrócić się do osoby u której znajduje sie oryginalny testament. Często zdarza się, że nie ma potrzeby przeprowadzenia sprawy spadkowej , gdy zmarły rozdysponował swoim majątkiem za życia, lub majątek władany był jako współwłasność łączna, ( joint ownership) lub w formie trustu.

- Kupiliśmy z żoną dom w dzielnicy Queens 20 lat temu. Jako, że nie miałem zielonej karty, jako właściciel wpisana była tylko żona. Nie mamy razem dzieci.

  1. Do kogo należeć będzie dom w przypadku rozwodu?
  2. Kto odziedziczy budynek gdyby zmarła żona?
  3. Czy mogę zapisać moją część budynku w testamencie dziecku z pierwszego małżeństwa?

Ad.1. - Jeżeli dom kupiony został w czasie małżeństwa stanowi on własność małżeńską. W przypadku rozwodu sąd dokona podziału majątku wspólnego małżonków. Jeżeli mąż i żona wspólnie w różnych częściach złożyli się na kupno domu i razem ponosili koszty utrzymania, najczęściej podział nastąpi po połowie. Fakt, że tylko jeden z małżonków zapisany jest jako właściciel nie zmienia faktu, że jest to majątek wspólny. W razie podziału wchodzić mogą inne zagadnienia, jak dodatkowe nakłady czynione tylko przez jednego z właścicieli, czy fakt że tzw. down payment pochodził tylko z majątku odrębnego jednego z małżonków czy np.  pożyczka od osób trzecich.  Taka osoba może ubiegać się w pierwszym rzędzie o zwrot takich kwot, dopiero reszta dzielona jest w równych częściach.

Ad.2. - W razie śmierci bez testamentu małżonka będącego jedynym właścicicielem na akcie własności spadek po nim dziedziczą pozostały malzonek i dzieci zmarłego małżonka.  Jeżeli osoba taka miała ważny testament, dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu, z tym że pozostały przy życiu małżonek może ubiegać się o 1/3 spadku , jeżeli testament dawałby mu mniejszą część.

Ad.3. - Istnieje obawa, że nawet jeżeli testament taki byłby sporządzony dziecko nic nie odziedziczy.

Magda, Romuald P., Esq.

Wypadki na budowie

776A Manhattan Avenue
Brooklyn, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 718-389-4112 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki