KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 28 listopada, 2021   I   06:08:51 PM EST   I   Jakuba, Stefana, Romy
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Franklin Templeton Investments wierzy w Polską walutę

12 czerwca, 2008

Franklin Templeton Investments wierzy w Polską walutę

Wartość euro została nadmiernie zawyżona w stosunku do polskiej złotówki. To jeden z wielu czynników przekonujących do inwestowania w polską walutę – uważa David Zahn, wiceprezes Franklin Templeton, który przyjechał do Warszawy zachęcać Polaków do inwestowania w fundusze obligacji globalnych.

Po kilku latach hossy polscy inwestorzy z obawą patrzą na zawirowania dotyczące rynku kapitałowego. Tymczasem międzynarodowi eksperci z optymizmem patrzą na perspektywy polskiej gospodarki.

- Nasza pozytywna ocena Polski wynika z przekonania, że wartość euro została nadmiernie zawyżona w stosunku do wielu walut, w tym polskiego złotego. Ostatnia aprecjacja, a także możliwość dalszego wzrostu wartości, zachęciła nas do zainwestowania w polską walutę. Ponadto dobrze wyglądają wysiłki Narodowego Banku Polskiego w celu utrzymania inflacji pod kontrolą, jak również niewielki deficyt obrotów bieżących, finansowany odpowiednim napływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Ogólnie, uważamy, że Polskę wyróżnia korzystna charakterystyka kredytowa i uwzględniamy również fakt, że agencja ratingowa Standard & Poor’s wydała ostatnio pozytywną ocenę polskiego długu – mówi David Zahn, wiceprezes i menadżer portfela inwestycyjnego w Grupie Instrumentów Stałego Dochodu firmy Franklin Templeton w Londynie.

Franklin Templeton Investments promuje obecnie w Polsce jeden ze swoich flagowych funduszy inwestycyjnych - FTIF Templeton Global Total Return. Jest to pierwszy fundusz z oferty Franklin Templeton Investments z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. Dzięki temu Polacy mogą inwestować na rynkach światowych nie martwiąc się o umacnianie się złotego w stosunku do dolara amerykańskiego. Jest to szczególnie istotne teraz, w sytuacji dużej niestabilności rynku.

Celem funduszu FTIF Templeton Global Total Return jest maksymalizowanie całkowitego dochodu z oprocentowania, wzrostu wartości kapitału oraz różnic kursowych poprzez inwestowanie w portfel dłużnych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu emitowanych przez rządy oraz przedsiębiorstwa na całym świecie.

- FTIF Templeton Global Total Return to oferta dla osób szukających stabilnych i bezpiecznych inwestycji w średnim i długim okresie., Masowa utrata zaufania polskich inwestorów do funduszy inwestycyjnych to efekt braku dywersyfikacji portfela.. Dzisiaj wiele osób szuka alternatywnych sposóbów na inwestowanie swoich oszczędności. Nasze fundusze stanowią właśnie taką alternatywę – tłumaczy Borno Janekovic Dyrektor ds. Sprzedaży na Europę Środkowowschodnią.

Franklin Templeton Investments
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Polska

Zaangażowanie firmy Franklin Templeton na rynku polskim jest częścią strategii prowadzenia skutecznej działalności inwestycyjnej na dynamicznie rozwijających się rynkach funduszy wzajemnych na całym świecie. Od 2005 r. Franklin Templeton jest upoważniony do
prowadzenia w Polsce sprzedaży tytułów uczestnictwa subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), który to fundusz jest zarejestrowaną w Luksemburgu firmą inwestycyjną typu SICAV. FTIF oferuje możliwość inwestowania w stale rosnącą liczbę funduszy (na dzień 31 marca 2008 r. polscy inwestorzy mogli inwestować w 60 funduszy), począwszy od tych inwestujących w instrumenty  stałego dochodu i fundusze akcji, a skończywszy na funduszach koncentrujących się na określonej klasie aktywów, takich jak akcje i obligacje rynków wschodzących, akcje przedsiębiorstw zaawansowanych technologii oraz surowców naturalnych, a także obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa.

* * *

DAVID ZAHN, dyplomowany analityk finansowy (CFA), menadżer ryzyka finansowego (FRM) Wiceprezes i menadżer portfela inwestycyjnego w Grupie Instrumentów Stałego Dochodu firmy Franklin Templeton. David Zahn jest menadżerem należącego do Franklin Templeton Funduszu Franklin Sterling Corporate Bond (OEIC, Open Ended Investment Company) [Fundusz Obligacji Przedsiębiorstw Denominowanych w Funtach Sterlingach], Zagregowanego Globalnego Portfela Instrumentów Stałego Dochodu oraz Zagregowanego Portfela Instrumentów Stałego Dochodu Denominowanych w Euro. Jest on również członkiem Komisji ds. Polityki Inwestowania w Instrumenty Stałego Dochodu. Przed podjęciem pracy w firmie Franklin Templeton w 2006 r., David Zahn był menadżerem portfela inwestycyjnego w Dziale Zarządzania Aktywami Citigroup. Ma tytuł Bachelor of Science z zarządzania,
który uzyskał na Uniwersytecie Stanu Maine oraz tytuł MBA Uniwersytetu Stanu Connecticut. David Zahn jest dyplomowanym analitykiem finansowym (CFA).

* * *
Kontakty
Borno Janekovic
Dyrektor ds. Sprzedaży na Europę
Środkowowschodnią
Franklin Templeton Investments Poland Sp.z.o.o
Tel: +48 22 337 1361
Email: bjanekovic@templeton.com

Michał Staszkiewicz
Sales Manager, Polska
Franklin Templeton Investments Poland Sp.z.o.o
Tel: +48 22 337 1363
Email: mstaszkiewicz@templeton.com


Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton Investments Management Ltd jest jednostką zależną Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], globalnej firmy inwestycyjnej działającej pod nazwą Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferuje usługi zarządzania inwestycyjnego, które zapewnia zespół specjalistów w dziedzinie inwestowania z funduszy Franklin, Templeton, Mutual Series, Fiduciary Trust, Darby oraz Bissett. Firma z główną siedzibą w Kalifornii, ma ponad 60 lat doświadczenia w dziedzinie inwestowania i zarządza aktywami o wartości ponad 590 mld dolarów (stan na dzień 31 marca 2008 r.). Franklin Templeton Investments uważany jest za lidera jeśli chodzi o zarządzanie funduszami globalnymi zorientowanymi na wzrost (growth), na poszukiwanie wartości (value) oraz oferowanie innowacyjnych produktów gwarantujących stały dochód. Firma zatrudnia na całym świecie około 8000 pracowników, z
których ponad 450 osób to specjaliści w dziedzinie inwestycji. Firma ma więc możliwość bezpośredniej analizy sytuacji przedsiębiorstw lokalnych, obserwowania trendów na poszczególnych rynkach oraz badania możliwości inwestycyjnych. W Polsce Franklin Templeton Investments oferuje zróżnicowane możliwości inwestycyjne, wśród których znajdują się produkty trzech głównych zespołów inwestujących w akcje na rynkach globalnych (Franklin, Templeton oraz Mutual Series), produkty kilku zespołów inwestujących w akcje z uwzględnieniem warunków lokalnych danego kraju, uzupełnionych o znaczące inwestycje w instrumenty stałego dochodu
na całym świecie. Franklin Templeton Investments oferuje swoim klientom w Polsce możliwość inwestowania w 60 funduszy.