KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   01:01:52 AM EST   I   Damiana, Romana, Romany
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Rekordowy Zysk Na Finiszu Integracji

11 maja, 2008

Warszawa, 8 maja 2008 - Bank Pekao SA osiągnął w pierwszym kwartale 2008 roku rekordowy zysk netto w wysokości 1 mld 138 mln złotych, co oznacza wzrost w porównywalnych warunkach o 22,8% w stosunku do analogicznego okresu roku 2007. Zyskowność Banku nadal się zwiększała, a wskaźnik ROE (zwrot z kapitału własnego) ukształtował się na poziomie 22,8%, w porównaniu do 22,4% w pierwszym kwartale 2007 roku. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 2 mld 341 mln złotych, co oznacza wzrost na poziomie 10,7% rok do roku.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami International Financial Reporting Standards (IFRS), skonsolidowane wyniki Grupy Banku Pekao SA osiągnięte w pierwszym kwartale 2008 r. są następujące:

  • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1 mld 138 mln złotych, czyli o 22,8% więcej niż w pierwszym kwartale 2007 r.
  • Wynik operacyjny netto wyniósł 1 mld 412 mln złotych, o 15,9% więcej niż w pierwszym kwartale 2007 r.
  • Przychody wzrosły o 10,7% względem pierwszego kwartału 2007 roku i osiągnęły 2 mld 341 mln złotych.
  • Koszty działania Banku wyniosły 929 mln złotych, będąc tylko o 3,6% wyższe niż w pierwszym kwartale 2007 r.
  • Wskaźnik kosztów do dochodów był o 2,7 p.p. niższy niż w analogicznym okresie 2007 r. i spadł poniżej granicy 40%, osiągając 39,7%.

Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 1 mld 138 mln złotych, o 22,8% lepszy niż przed rokiem, dzięki 10,7% wzrostowi przychodów połączonemu z dobrą kontrolą kosztów. Zysk netto był także wspomagany jednorazowym zyskiem około 350 mln złotych, wynikającym z transakcji sprzedaży części CDM Pekao SA świadczącej usługi brokerskie dla klientów instytucjonalnych oraz usługi bankowości inwestycyjnej. Jednocześnie, zysk netto za pierwszy kwartał 2007 roku zawierał jednorazowy zysk około 144 mln złotych, pochodzący z transakcji sprzedaży udziałów w Commercial Union PTE.

Przychody Grupy wrosły o 10,7% również dzięki 12% wzrostowi przychodów z tytułu opłat i prowizji. Pozwoliło to uniknąć negatywnego wpływu złej sytuacji na rynkach finansowych, szczególnie w styczniu tego roku. Koszty działania banku zwiększyły się w pierwszym kwartale 2008 o 3,6%, wzrost ten był poniżej poziomu inflacji.

Koszt ryzyka uległ dalszemu obniżeniu do poziomu 0,28%, z 0,49%, jaki odnotowano w całym 2007 roku. Dalsza poprawa jakości aktywów była możliwa dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem i pozytywnemu otoczeniu makroekonomicznemu. Wskaźnik ROE uległ poprawie w stosunku do pierwszego kwartału 2007, osiągając poziom 22,8%, podczas gdy wskaźnik kosztów do zysków spadł do 39,7%, potwierdzając tym samym długoterminowe pozytywne perspektywy wzrostu zysku.

Działalność Banku w pierwszym kwartale 2008 roku koncentrowała się na finalizacji integracji z częścią Banku BPH, w której priorytetem była integracja IT. Dotychczas do systemu informatycznego Pekao zmigrowano z sukcesem 70 procent oddziałów dawnego Banku BPH należących do Pekao SA. Migracja została zakończona dla wszystkich Klientów instytucjonalnych banku oraz dla około 80% Klientów detalicznych. Cały proces zakończy się do końca maja 2008 roku, czyli zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Odpływ klientów z Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2008 roku był na poziomie 0,77%, nie wykazując istotnych różnić z poziomami sprzed dnia rozpoczęcia fuzji z wydzieloną częścią Banku BPH.

- Niezwłocznie po zakończeniu obecnej fazy integracji, Bank przystąpi do kolejnych faz rozwoju Banku - powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. - Druga faza będzie miała za cel podniesienie poziomu satysfakcji klientów jako kluczowego elementu naszej strategii.

- Jesteśmy teraz w sytuacji, w której możemy w pełni wykorzystać potencjał nowego Banku, umocnić naszą pozycję rynkowego lidera, zapewnić stały wzrost i poprawę jakości obsługi klientów - powiedział Luigi Lovaglio, I Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Banku.

Arkadiusz Mierzwa
Dyrektor Biura Prasowego
Bank Pekao SA

Bank Pekao SA działa od 79 lat i jest największym bankiem Europy Środkowej pod względem kapitalizacji rynkowej. Jest największy w Polsce pod względem wysokości aktywów, kredytów, depozytów i produktów inwestycyjnych. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1059 placówek w całym kraju) oraz największą siecią ponad 3000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 13000 w całej Europie. Ma ponad 5 milionów klientów. Bank Pekao SA jest laureatem Ruban D\'Hoonneur Prize of European Business Awards 2008 w kategorii „The CMS Business Of the Year", oraz szeregu innych nagród, m.in. Best Emerging Market Bank in Poland 2006" magazynu Global Finance, „Best Bank in Poland 2005" miesięcznika Euromoney oraz „Bank of the Year 2004 in Poland" magazynu The Banker. Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, która jest obecna w 23 krajach, zatrudnia 170 tys. osób, obsługujących ponad 40 mln klientów w ponad 9000 placówek.