KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 14 lipca, 2020   I   06:06:14 PM EST   I   Kamili, Kamila, Marcelego
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Adwokat na wypadek na Nowy Jork - po polsku bezpłatna konsultacja w NYC

04 lutego, 2020

Adwokat na wypadek na Nowy Jork - po polsku bezpłatna konsultacja w NYC

Adwokat wypadkowy dla poszkodawanych we wszelkich wypadkach z firmy BBNR

Ważne, dla każdego poszkodowanego w wypaku, uwagi doświadczonego adwokata:

1. Pracownik zatrudniony ‘na czarno’ ma prawo do zasiłku pracowniczego (rekompensaty utraconych zarobków), ale nie jest uprawniony do ubezpieczenia społecznego z powodu niezdolności do pracy (SSD). W niektórych wypadkach może mieć prawo do dodatkowego zasiłku.

2. Osoba przebywająca w kraju nielegalnie jest uprawniona do wszelkich świadczeń wiążących się z zasiłkiem pracowniczym, ale nie do świadczeń związanych z ubezpieczeniem społecznym. 

3. Osoba potrącona przez pojazd mechaniczny, którego kierowca ucieka z miejsca wypadku, powinna natychmiast powiadomić o tym zdarzeniu policję, nie oddalając się z miejsca wypadku. Jeśli policja nie została zawiadomiona, należy zgłosić wypadek w ciągu najbliższych 24 godzin. Niezastosowanie się do tego obowiązku może spowodować utratę prawa do pokrycia kosztów medycznych i utraconego wynagrodzenia. 

4. Osoba poszkodowana w wypadku samochodowym musi złożyć podanie o ubezpieczenie no fault (bez orzekania o winie) do właściwej kompanii ubezpieczeniowej w ciągu 30 dniu. Niewypełnienie tego warunku może spowodować utratę prawa do pokrycia kosztów medycznych i utraconego wynagrodzenia.

5. Osoba poszkodowana w wypadku samochodowym nie powinna korzystać ze swojego prywatnego ubezpieczenia do czasu upłynięcia terminu wyznaczonego na korzystanie z ubezpieczenia no fault.

6. Osoba poszkodowana w wypadku związanym z wykonywaniem pracy, ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia bezpośredniego przełożonego lub pracodawcy o obrażeniach odniesionych w takim wypadku. Należy również złożyć pisemny raport o zaistniałym zdarzeniu. Niezłożenie u pracodawcy raportu w ciągu miesiąca od daty wypadku może spowodować przewidzianą prawem utratę praw do pokrycia kosztów leczenia i utraconego wynagrodzenia. O obrażeniach spowodowanych wypadkiem przy pracy należy informować każdego kolejnego lekarza, do którego zwraca się osoba poszkodowana.

7. Pracodawca nie ma prawa do zwolnienia pracownika, który uległ wypadkowi i nie może podejmować żadnych działań w odwecie za założenie przez niego sprawy o odszkodowanie pracownicze (Workers’ Compensation).

8. W większości przypadków nie jest możliwe sądzenie pracodawcy za wypadek przy pracy. Jednakże, osoba poszkodowana może podać do sądu inne odpowiedzialne za wypadek strony. Na przykład, pracownik poszkodowany w wypadku na budowie może starać się o odszkodowanie od pracodawcy z tytułu Workers’ Compesantion, a także może założyć indywidualną sprawę sądową przeciwko właścicielowi budynku lub generalnemu wykonawcy o niezapewnienie właściwego bezpieczeństwa w miejscu pracy lub zaniedbania w dostarczeniu bezpiecznych narzędzi i sprzętu.

9. Poszkodowany na skutek upadku z drabiny lub rusztowania czy też w wyniku osunięcia się niezabezpieczonego sprzętu na pracownika może mieć prawo do założenia indywidualnej sprawy o naruszenie obowiązujących w stanie Nowy Jork przepisów prawa pracy.

10. Osoba poszkodowana w wypadku ma prawo wglądu we wszystkie medyczne dokumenty związane z leczeniem. Jeśli istnieje podejrzenie błędu lekarskiego lub innych nadużyć popełnionych przez lekarza lub szpital, należy jak najszybciej zażądać kopii wszystkich dokumentów, by zapobiec wprowadzeniu zmian w zapisach.


Po więcej informacji dzwoń:

718-279-4969