KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 22 kwietnia, 2024   I   08:50:14 PM EST   I   Łukasza, Kai, Nastazji
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Sięgaj po więcej

28 lutego, 2008

Nowy, powiększony Bank Pekao SA wykazał w 2007 roku zysk netto w wysokości 2 mld 157 mln złotych, co oznacza wzrost w porównywalnych warunkach o 20,9% w stosunku do roku 2006. W samym czwartym kwartale Grupa Banku wypracowała 561,8 mln zł zysku netto. Grupa wykazała stały wzrost przychodów, które osiągnęły 5 mld 368 mln zł i kontynuowały pozytywną dynamikę z poprzednich okresów - w 2007 r. przychody wzrosły o 9,5%. Ten wzrost był napędzany przede wszystkim przyrostem przychodów z opłat i prowizji (o 12,7%). Wskaźnik ROE (zwrot z kapitału własnego) ukształtował się na poziomie 23,7%, a wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się i zmalał do 47,1%.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami International Financial Reporting Standards (IFRS), skonsolidowane wyniki Grupy Banku Pekao SA osiągnięte w 2007 roku (bazujące na 11 miesiącach starego Pekao i 1 miesiącu nowego, powiększonego banku z dynamiką prezentowaną w porównywalnych warunkach) są następujące:

 • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2 157,5 mln zł, czyli o 20,9% więcej niż w 2006 roku.
 • Wynik operacyjny netto  wyniósł 2 635,2 mln zł, o 13,8% więcej niż przed rokiem.
 • Przychody wzrosły o 9,5% rok do roku i osiągnęły 5 368,7 mln zł.
 • Przychody odsetkowe wyniosły 2 729,2 mln zł, czyli o 7,9% więcej niż przed rokiem.
 • Przychody z opłat i prowizji wzrosły o 12,7%  i wyniosły 2 166,6 mln zł.
 • Koszty działania wyniosły 2 733,5 mln zł i były zaledwie o 5,2% wyższe niż rok wcześniej.

Wyniki 2007 roku potwierdzają pozycję Banku Pekao SA jako lidera na polskim rynku pod względem aktywów (123,8 mld zł), oszczędności klientów (117,2 mld zł) oraz kapitału własnego (14,6 mld zł). Bank jest również drugi pod względem wartości udzielonych kredytów (73,8 mld zł).

Grupa wykazała stabilny przyrost zysku netto (o 20,9% rok do roku) w ślad za dalszym wzrostem wyniku operacyjnego o 13,8%. Dalsze zwiększenie przychodów (o 9,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem) było napędzane wzrostem we wszystkich elementach struktury przychodów. Przede wszystkim wpłynęło na to powiększenie dochodów z prowizji i opłat o 12,7% rok do roku, i to pomimo negatywnych tendencji na rynku funduszy inwestycyjnych w czwartym kwartale.   

Koszty działania wzrosły zaledwie o 5,2%, głównie za sprawą rosnących inwestycji na rynku ukraińskim, nie licząc kosztów integracji w Polsce. Wyniosły one 202 mln zł i były związane z rebrandingiem dawnych placówek BPH oraz migracją informatyczną.

Stopa zwrotu z kapitału własnego poprawiła się względem poprzedniego roku i wyniosła 23,7%, natomiast stosunek kosztów do dochodów zmalał do 47,1%, potwierdzając tym samym długoterminowe perspektywy zyskowności.

Oszczędności klientów na koniec 2007 r. wyniosły 117,2 mld PLN, co oznacza wzrost rok do roku o 7,3%. W pierwszej kolejności był on spowodowany lepszymi o 28% wynikami w segmencie funduszy inwestycyjnych.

Portfel kredytów Grupy Banku Pekao SA wzrósł do 73,8 mld zł. Bank ma teraz 20% udział w złotowych kredytach hipotecznych. Współczynnik kredytów nieregulowanych spadł do 7,8%, a koszt ryzyka wyniósł 0,56%.

- Miniony rok okazał się punktem zwrotnym w historii Banku Pekao - powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. - Wyniki finansowe za rok 2007 pokazują ogromną skalę i potencjał nowego, większego banku. A naszym głównym celem na rok 2008 będzie to, aby te dobre wyniki przełożyć na odczuwalne korzyści dla naszych klientów i akcjonariuszy.

- Jesteśmy właśnie w trakcie kończenia wyjątkowego i kompleksowego procesu integracji - powiedział Luigi Lovaglio, I Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Banku. - Bazując na naszym sukcesie, zainspirowanym poświęceniem naszych ludzi, będziemy przestrzegać najwyższych standardów obsługi, dla dobra naszych klientów i pracowników.

Bank Pekao SA działa od 78 lat i jest największym bankiem Europy Środkowej pod względem kapitalizacji rynkowej. Jest największy w Polsce pod względem wysokości aktywów, kredytów, depozytów i produktów inwestycyjnych. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1059 placówek w całym kraju) oraz największą siecią ponad 3000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 13000 w całej Europie. Ma ponad 5 milionów klientów. Bank Pekao SA zdobył szereg nagród, m.in. Best Emerging Market Bank in Poland 2006" magazynu Global Finance, „Best Bank in Poland 2005" miesięcznika Euromoney oraz „Bank of the Year 2004 in Poland" magazynu The Banker. Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, która jest obecna w 23 krajach, zatrudnia 170 tys. osób, obsługujących ponad 40 mln klientów w ponad 9000 placówek.

Arkadiusz Mierzwa
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao SA