KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 25 maja, 2024   I   10:29:59 AM EST   I   Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Wybory do Rady Dyrektorów PSFCU 2016

Nasza Unia     28 stycznia, 2016

Komisja Nominacyjna Naszej Unii w składzie: Antoni Domino, Iwona Korga, Franciszek R. Piwowarczyk, Marzena Wierzbowska i Richard Zawisny, przyjmuje zgłoszenia Kandydatów do Rady Dyrektorów PSFCU.

Komisja Nominacyjna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) zaprasza Członków spełniających wymagane kwalifikacje i zainteresowanych ubieganiem się o stanowisko w Radzie Dyrektorów do składania podań. Podania powinny być w języku angielskim i zawierać résumé oraz jedną stronę opisującą zainteresowanie kandydata sprawowaniem funkcji dyrektora PSFCU. Ostateczny termin przyjmowania podań przez Komisję Nominacyjną upływa o godz. 19:00, w piątek, 12-go lutego 2016 r. Podania należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres elections@psfcu.net, faksem na numer (973) 808-3217 lub listownie na adres:

Nominating Committee
Polish and Slavic Federal Credit Union
100 McGuinness Blvd.
Brooklyn, NY 11222

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami są zaplanowane do dnia 21. lutego 2016 r. Dokładne daty rozmów zostaną podane w terminie późniejszym. Potencjalni kandydaci powinni być przygotowani do pełnienia obowiązków dyrektora PSFCU, do których należy uczestnictwo w miesięcznych i specjalnych spotkaniach Rady Dyrektorów, kształtowanie strategii, wytyczanie celów i zadań, wprowadzanie planów strategicznych, oraz realizacja misji i założeń PSFCU.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zaadoptowała kryteria kwalifikacyjne dla członków Rady Dyrektorów. Są one dostępne tutaj, można je również otrzymać pisząc na adres emailowy elections@psfcu.net lub dzwoniąc pod numer 973-808-3240 ext. 6119. Kryteria te wymagają, między innymi, aby kandydat był pełnoprawnym Członkiem PSFCU, wyraził zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikował się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej PSFCU. Ponadto, kandydat musi wyrazić zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na nominacji oraz, w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję.

www.pl.psfcu.com

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

ABOUT PSFCU: Founded in Brooklyn, NY in 1976, PSFCU is the largest ethnic credit union in the U.S. with more than $2 billion in assets. It offers carefully tailored financial products and services to its 135,000 members and their families throughout the country, mainly through its 20 branches in New York, New Jersey, Illinois and Pennslyvania. Long known for its commitment to the communities it serves, the credit union proudly sponsors and supports countless Polish-American organizations, schools, churches and cultural events that all help make local neighborhoods succeed and thrive.