KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   02:21:01 PM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Opis życia w Częstochowie pod okupacja niemiecką w latach 1939-1945

21 stycznia, 2008

Pamiętnik mego ojca Franciszka Czekajewskiego jest inny niż wiele podobnych wspomnień z okresu II wojny światowej, zwykle pisanych przez ludzi, którzy z uwagi na pozycję czy rangę, mogli się pochwalić bohaterstwem względnie znajomością tajemnic państwowych lub wojskowych.

Pamiętnik jest inny, ponieważ mój ojciec był jedynie technikiem w Urzędzie Telefonów w Częstochowie. Samoukiem, bez pełnego wykształcenia licealnego, który w okresie II wojny miał już ponad 50 lat  Jego udział w „walce zbrojnej” z Niemcami przypadł na okres pierwszej wojny światowej (1914-1917),  w szlifach Huzarów Cara Mikołaja Drugiego. Jak opisuję w Posłowiu do tego Pamiętnika, mój ojciec miał na tyle zdrowego rozsądku, że starał się raczej przeżyć I wojnę światową, niż umrzeć, bohatersko, za Cara.

W niniejszym Pamiętniku przeczytacie Państwo o zmaganiach tego człowieka i jego najbliższej rodziny w walce o przeżycie koszmarnego okresu wojny, kiedy największym, poza hitlerowcami, wrogiem był głód. Dlatego też, w większości  zapisków, autor wspomina o cenach produktów żywnościowych i porównuje je z ówczesnymi uposażeniami. Drobiazgowo opisuje niemieckie zarządzenia, których zamiarem było zagłodzić Polaków zamieszkałych na terenie tak zwanej Generalnej Guberni. Gdy do powszednich represji należała konfiskata rowerów i drakońskie kary za handel żywnością. To dlatego do końca życia Ojciec miała obsesję kupowania wiktuałów pierwszej potrzeby. Choćby po to by przetrwać zimę. Jeszcze 20 lat po wojnie, a więc w latach 60., w listach pisanych do mnie, ojciec wspomina, że nareszcie może odetchnąć aż do wiosny – do przednówka, gdyż ma w piwnicy zmagazynowane 2 tony węgla (do opalania pieców), beczkę kiszonej kapusty i  dwa metry ziemniaków.

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce, a szczególnie w USA, rewizję historii II wojny światowej. „Rewidenci Historii”, którzy mają wybiórczą, często sfałszowaną, wiedzę o tym co się działo w czasie wojny w okupowanej przez Niemców Polsce, szkalują Polaków, utrzymując że współpracowali z hitlerowcami, sympatyzowali, a nawet czynnie uczestniczyli w mordowaniu Żydów. Autor tego Pamiętnika opisuje  wywózkę Żydów z częstochowskiego Getta i jego zapis z 4 X 1942r , jest pełen smutku i współczucia dla niewinnych częstochowskich Żydów, których Niemcy skazali na  zagładę. Czytelnik zapozna się także z atmosferą tzw. „łapanek” na ulicach w czasie których cześć złapanych ludzi wywożono do obozów koncentracyjnych, część zatrzymywano jako zakładników do rozstrzelania, a część wysyłano do niewolniczej pracy w Niemczech.  Między zapiskami związanymi z członkami bliższej i dalszej rodziny, autor nawiązuje do wypadków na frontach wojennych, wykazując dużą znajomość faktów, mimo że był pozbawiony dostępu do obiektywnej informacji.  

Ten Pamiętnik jest więc dokumentem historycznym o wypadkach i odczuciach, przeciętnego Polaka i jego najbliższej rodziny od pierwszego dnia wojny 1 września 1939 r. do końca wojny w 1945 r. Pamiętnik ten winien służyć następnym pokoleniom, które nie mają już okazji, by dowiedzieć się prawdy o tamtych czasach z ust tych  członków rodziny, którzy wojnę przeżyli i jej okropieństw doświadczyli. Oni bowiem już odeszli z tej ziemi.Kilkadziesiąt stron tego pamiętnika zamieściłem na mojej stronie internetowej
www.czekajewski.com w części „po polsku”.

Pamiętnik jest dostępny w cenie $20.
Zainteresowani mogą wysłać email na: JanCzek@AOL.com lub dzwonić na telefon 614-876-9684 albo mobile 614-620-0860 i zostawić informacje z adresem i telefonem zamawiającego.

dr. inż. Jan Czekajewski
Columbus, Ohio,USA
Syn autora