KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 30 listopada, 2023   I   03:26:07 PM EST   I   Andrzeja, Maury, Ondraszka
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Zapraszamy członków PSFCU do Komisji Nadzorczej Naszej Unii

29 maja, 2015

Resume z listem motywacyjnym członkowie P-SFUK mogą składać do 15-go czerwca 2015 r. godz. 17:00 pocztą elektroniczną na adres sc@psfcu.net, faksem na numer (973) 808-3217 lub listownie

Zgodnie z Punktem 1-szym Artykułu IX Statutu Polsko -Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Komisja Nadzorcza jest powoływana przez Radę Dyrektorów spośród członków unii kredytowej.

Polsko -Słowiańska Federalna Unia Kredytowa („PSFCU”) zaprasza swoich członków do ubiegania się o miejsce w Komisji Nadzorczej PSFCU. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej PSFCU. Preferowne jest doświadczenie w zakresie księgowości lub kontroli wewnętrznej oraz doświadczenie w pracy w instytucji finansowej. Członkowie Komisji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia finansowego.

Do podstawowych obowiązków Komisji należy zagwarantowanie, że:

  • Roczne kon trole sprawozdań finansowych PSFCU zostały przeprowadzone oraz, że sprawozda niafinansowe są dokładne i rzetelne;
  • Zasady prawne oraz przepisy ustalone przez Radę Dyrektorów są przestrzegane;
  • Istnieje odpowiedni system kontroli wewnętrznych; oraz
  • Aktywa członkowskie są chronione i wykorzystywane zgodnie z potrzebami PSFCU.

Rada Dyrektorów przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 24-go czerwca 2015 r. o godz. 18:30. Prosimy o przesłanie resume wraz z listem motywacyjnym do 15-go czerwca 2015 r. godz. 17:00 pocztą elektroniczną
na adres sc@psfcu.net, faksem na numer (973) 808-3217 lub listownie na adres:

Polsko- Słowiańska Federal na Unia Kredytowa
Attn: Compliance Department
9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

ABOUT PSFCU: Founded in Brooklyn, NY in 1976, PSFCU is the largest ethnic credit union in the U.S. with more than $2 billion in assets. It offers carefully tailored financial products and services to its 135,000 members and their families throughout the country, mainly through its 20 branches in New York, New Jersey, Illinois and Pennslyvania. Long known for its commitment to the communities it serves, the credit union proudly sponsors and supports countless Polish-American organizations, schools, churches and cultural events that all help make local neighborhoods succeed and thrive.