KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 20 maja, 2024   I   06:06:14 PM EST   I   Bazylego, Bernardyna, Krystyny
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Gotowi do roli nowego lidera bankowości w Polsce

15 listopada, 2007

Warszawa, 14 listopada 2007 – Grupa Kapitałowa Pekao SA osiągnęła w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2007 roku zysk netto w wysokości 1 miliarda 599 milionów złotych, czyli o 21% wyższy niż w tym samym okresie 2006 roku.

Tylko w III kwartale Grupa wypracowała 556 mln zł zysku netto. Bank nadal utrzymuje pozytywną dynamikę przychodów ze wzrostem w wysokości 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem, do czego w dużej mierze przyczynił się wzrost przychodów z opłat i prowizji. Wysoka zyskowność jeszcze się poprawiła z ROE 24,7% oraz wskaźnikiem kosztów do dochodów na poziomie 48,8%. W przededniu fuzji Grupa utrzymuje stabilny wzrost, co stanowi solidną podstawę dla startu nowego Banku Pekao SA.  

Zgodnie z obowiązującymi zasadami International Financial Reporting Standards (IFRS), skonsolidowane wyniki Grupy Banku Pekao SA osiągnięte przez pierwszych dziewięć miesięcy 2007 roku są następujące:

 • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1 599 mln zł, czyli o 21,0% więcej niż po analogicznym okresie 2006 roku.
 • Wynik operacyjny netto wyniósł 1 980 mln zł, o 15,2% więcej niż przed rokiem.
 • Przychody wzrosły o 12,0% rok do roku i były równe 3 864 mln zł.
 • Przychody odsetkowe stanowiły 1 866 mln zł, czyli o 6,9% więcej niż przed rokiem.
 • Przychody z opłat i prowizji wzrosły o 19,7% i wyniosły 1 650 mln zł.
 • Koszty działania wyniosły 1 885 mln zł i były o 8,8% wyższe, niż rok wcześniej.


Grupa wykazała powtarzalność wzrostu zysku netto (o 21,0% rok do roku) kontynuując wzrosty z poprzednich kwartałów. Bank ogłosił dalszy przyrost przychodów (o 12.0% więcej niż przed rokiem) napędzany wzrostem przychodów z opłat i prowizji (o 19,7%). Struktura przychodów była stabilna, przy czym dochody z prowizji i opłat stanowiły 43,0% ogólnej kwoty przychodów. Zwrot na kapitale (ROE) jeszcze się poprawił w porównaniu z II kwartałem i osiągnął poziom 24,7%.

Wzrost kosztów działania o 8,8% w porównaniu z poprzednim rokiem był spowodowany głównie inwestycjami Banku na rynku ukraińskim oraz wydatkami związanymi z fuzją. W III kwartale Bankowi udało się z powodzeniem przeprowadzić proces połączenia swoich dwóch banków na Ukrainie, stabilizując jednocześnie ogólne koszty działania na poziomie poprzedniego kwartału.   

Oszczędności klientów ogółem we wrześniu 2007 roku wyniosły 81,3 mld zł, co oznacza wzrost o 19,3% rok do roku. Złożył się na niego zarówno wzrost oszczędności klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Wartość funduszy inwestycyjnych Pioneer wzrosła o ponad 41% rok do roku osiągając prawie 30 mld zł na koniec III kwartału. Depozyty firm w porównaniu do ubiegłego roku urosły o 28,8% i wyniosły 27,1 mld zł. 

Grupa Banku Pekao zaprezentowała wzrost portfela kredytów o 16,0%. Głównym czynnikiem wzrostu kredytów detalicznych (o 29,2%) były złotowe kredyty hipoteczne, których wolumen powiększył się o 57,7% rok do roku i osiągnął na koniec września prawie 6,7 mld zł. Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych w ciągu 9 miesięcy tego roku wyniosła 2 731 mln zł, czyli o 59,3% więcej, niż w trzech pierwszych kwartałach 2006 roku.    

Wolumen Pożyczki Ekspresowej osiągnął wartość 2,6 mld zł w porównaniu do 2,1 mld zł rok temu (osiągając 26-procentowy przyrost). Wartość udzielonych kredytów korporacyjnych była o 11,1% wyższa, niż w III kwartałach 2006 roku.

Współczynnik kredytów nieregularnych spadł do 11,0%, a koszt ryzyka uległ dalszej poprawie do 0,44%, co potwierdza skuteczność zarządzania kosztami i ryzykiem.

To już jedenasty z rzędu kwartał, w którym cieszymy się stałym wzrostem zysku netto – powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. – Spodziewamy się, że wkrótce zakończą się czynności prawne prowadzące do integracji z wydzieloną częścią Banku BPH SA. To pozwoli nam skupić się na dostarczaniu naszym klientom wszelkich korzyści wynikających z bycia klientem lidera bankowości”.

Stale wzmacniamy naszą Grupę Banku Pekao – powiedział Luigi Lovaglio, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny, komentując wyniki Grupy. – Nabieramy pędu do startu nowego lidera bankowości w Polsce.
 
Robert Moreń
Rzecznik Prasowy
Bank Pekao SA

----------------------------------------------------------------

Bank Pekao SA działa od 77 lat i jest największym bankiem Europy Środkowej w Grupie UniCredit, która jest obecna w 23 krajach, zatrudnia 170 tys. osób, obsługujących ponad 40 mln klientów w ponad 9000 placówek. Jest pierwszy w Polsce pod względem liczby klientów korporacyjnych i drugi wśród klientów indywidualnych. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (778 placówek w całym kraju) oraz wspólnie z BPH największą sieć bezpłatnych bankomatów (2855). Ponad 2 mln klientów Banku ma dostęp do rachunków przez Internet. Bank Pekao SA zdobył szereg nagród, m.in. Best Emerging Market Bank in Poland 2006" magazynu Global Finance, „Best Bank in Poland 2005" miesięcznika Euromoney oraz „Bank of the Year 2004 in Poland" magazynu The Banker. Obecnie Trwa integracja Banku Pekao SA z częścią Banku BPH SA, w wyniku czego powstanie lider bankowości w Polsce.