KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 1 grudnia, 2021   I   01:35:02 AM EST   I   Blanki, Edmunda, Eligiusza
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Konferencja Naukowa z okazji 140-tej rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

06 listopada, 2007

Konferencja Naukowa z okazji 140-tej rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

\"Woman Scientist Ahead of Her Time\" Kobieta-naukowiec, która wyprzedziła swoją epokę.

Od wielu miesięcy twają przygotowania - w których mam zaszczyt uczestniczyć - do Konferencji Naukowej na temat Marii Skłodowskiej-Curie. Będzie ona miała miejsce w Chicago w dniach od 7 do 10 listopada, pod hasłem: "Woman Scientist Ahead of Her Time" (Kobieta-naukowiec, która wyprzedziła swoją epokę).

Konferencja ta, podobnie jak i organizowane co 3 lata Sejmiki Młodzieży Polonijnej, jest rezultatem współpracy Chicagowskiego Kuratorium Oświaty, Konsulatu RP, Curie High School, Rady Nauczycieli Polonijnych, prywatnych organizacji oraz uczelni: Northeastern Illinois University, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i wielu innych. Weźmie w niej udział wielu znakomitych uczonych z Polski, Kanady i USA.

Konferencja adresowana jest do młodzieży szkół średnich, studentów szkół wyższych oraz środowisk naukowych w Chicago. Jej celem jest przybliżenie młodzieży uczącej się w Stanach Zjednoczonych sylwetki, działalności i osiągnięć wielkiej uczonej, która jako jedyna kobieta w historii uhonorowana została dwukrotnie Nagrodę Nobla. Pokazując historię tej niezwykłej kobiety - emigrantki, wpływ jej pracy i działalności społecznej na rozwój wielu dziedzin życia, chcemy motywować młodzież do nauki i pracy oraz wskazać możliwości, które należy dobrze wykorzystać.

Rok szkolny 2007-2008 ogłoszony został w szkołach chicagowskich Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Sukces tego ogromnego i ambitnego przedsięwzięcia powinien być naszą wspólną sprawą, a szczególnie my Polacy powinniśmy zadbać o to aby spopularyzować postać Marii Skłodowskiej - Curie w Stanach Zjednoczonych i podkreślić jej ogromny wpływ na rozwój nauki i naszej cywilizacji. Zależy nam na tym, aby Polska i Polacy byli kojarzeni z sukcesem i wielkimi osiągnięciami naukowymi. Konferencja będzie wspaniałą okazją do zaprezentowania naszego kraju od jak najlepszej strony.

Program Konferencji obejmuje m.in.:
Środa, 7 listopada - Northeastern Illinois University (5500 N. St. Louis Ave., Chicago, miejsce: Language Lab., IV floor, Library, ), 6:00
wieczorem Pokaz filmu "Madame Curie" (rok produkji 1943, długość filmu 1 godz.53 min, w jęz. angielskim) opartego na książce jej córki Eve Curie pod tym samym tytułem.

Czwartek, 8 listopada – Northeastern Illinois University, Alumni Hall, Student Union, 12:00-6:00 oraz Piątek, 9 listopada - Curie High School (4959 S. Archer Avenue, Chicago), 10:00-1:00.

8 i 9 listopada odbędą się sesje przygotowane przez wykładowców z Polski i Stanów Zjednoczonych. Przewidziano także program muzyczny i występ chóru.

Sobota, 10 listopada – Jezuicki Ośrodek Millenijny, 5835 W. Irving Park Avenue, Chicago, 10:00-12:00. Na ten dzień zaplanowano program dla polskich szkół sobotnich: wykłady prof. Piotra Laidlera z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Edwarda Olszewskiego z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz prezentację prac na temat Marii Skłodowskiej-Curie wykonanych przez młodzież.

Powitanie: Ms. Jolanta Tatara , dyrektor Polskiej Szkoly im. Jana Pawla II

Wprowadzenie : Dr. Andrzej Derza ,Curie High School Prezentacja Prelegentow: Ms.Jolanta Zablocka,dyrektor Polskiej Szkoly im. M.Kolbe.

Dr. Kazimierz Gofron , Scientist, Argonne National Laboratory, Lemont, USA

 • Application of synchrotron radiation in scientific research Prof. Piotr Laidler , Ph.D.Vice-Dean of the Faculty of Medicine for international affairs; Head of the School of Medicine in English/Head of the Department of Biochemistry Jagiellonian University , Cracow, Poland Prof. Wieslaw Pawlik, MD,Ph.D. Vice-Rector of Jagiellonian University, Head of the Department of Physilogy Prof.Wojciech Nowak,MD,Ph.D.Dean of the Faculty of Medicine Jagiellonian University Head of the Department of Anatomy
 • Curie’s heritage in science and medical practice Jagiellonian University Prof. Edward Olszewski, Ph.D. Maria Skoldowska –Curie University, Lublin,Poland Prof. Krystyna Leszczyńska, Ph.D.Political Science Department , Maria Sklodowska-Curie University,Lublin, Poland
 • Szkice do portretu

Prezentacja projektow mlodziezy: Ms. Betty Uzarowicz, Vice-Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Bill Christy, Patrick Karnia, Michael Kobiela, Dan Pletzke, uczniowie;Stagg High School

 • The Effects of Radiation on Small Organisms Iga Babinska,studentka II roku wydziału chemii , Loyola University
 • Moja opowieść o skromnej uczonej, której wielkie odkrycie stało sie przełomem –dobrodziejstwem ludzkości Marta Zienkiewicz, Joanna Surma ,uczennice Polskiej Szkoły im T.Kościuszki
 • Maria Sklodowska-Curie, symbol nie człowiek Katarzyna Gouda, uczennica Polska Szkoła im. T. Kościuszki
 • Wpyw Marii Sklodowskiej-Curie na osiągnięcia polskich naukowców na emigracji, jako motywacja do nauki dla współczesnej młodzieży Magda Ezlakowska, uczennica Polskiej Szkoły im. T.Kościuszki
 • Poświecenie i wytrwalość emigrantki Marii Sklodowskiej –Curie moim wzorem do osiągniecia sukcesu Natalia Skrzyniarz, uczennica Polskiej Szkoły im. M. Kolbe
 • Maria Skłodowska-Curie wielki obywatel dwóch narodów Karolina Leja, Claudia Leja, Weronika Zuczek, uczennice Polskiej Szkoły im. M. Kolbe
 • Maria Skłodowska-Curie, kobieta naukowiec przyszłości


Zakończenie i podsumowanie Konferencji: Ms. Jolanta Tatara
Szczegóły Konferencji można uzyskać dzwoniąc do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Dr.Andrzeja Derzy: 773-534-2140
Program Konferencji NEIU

Opr. Alina Mikołajczyk
Zobacz także: Sejmik Młodzieży Polonijnej
http://www.polishnews.com/text/young/v_sejmik_polonijny.html