KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   03:10:37 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji

04 sierpnia, 2007

Grupa Banku Pekao SA osiągnęła w I półroczu 2007 roku zysk netto w wysokości 1 043 miliony złotych, czyli o 20,6% wyższy niż w I półroczu 2006 roku.

Tylko w II kwartale 2007 roku Bank zarobił 540 milionów złotych. Bank zaprezentował szybki przyrost wyniku operacyjnego netto
(o 14,1% rok do roku). Wysoka zyskowność jeszcze się poprawiła z ROE 24,1% oraz wskaźnikiem kosztów do dochodów, który osiągnął poziom 48,7%. Osiągając solidne i powtarzalne wyniki Bank demonstruje pełną gotowość do prawnej i operacyjnej integracji z częścią Banku BPH SA.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami International Financial Reporting Standards (IFRS), skonsolidowane wyniki Grupy Banku Pekao SA osiągnięte w I półroczu 2007 roku są następujące:
• Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1 043 miliony zł, czyli o 20,6% więcej niż w I półroczu 2006 roku;
• Wynik operacyjny netto wyniósł 1 308 mln zł, czyli o 14,1% więcej niż przed rokiem;
• Przychody wyniosły 2 549 mln zł i były o 10,2% wyższe niż rok wcześniej;
• Przychody odsetkowe były równe 1 217 mln zł, co oznacza, że wzrosły o 5,8% rok do roku;
• Przychody z opłat i prowizji wzrosły o 19,3% i wyniosły 1 109 mln zł;
• Koszty działania Banku wyniosły 1 241 mln zł i były o 6,4% wyższe niż rok wcześniej.

Silny wzrost zysku netto (o 20,6% rok do roku), potwierdza pozytywny trend długoterminowy. Przychody po raz kolejny wzrosły (o ponad 10%) napędzane głównie przez przychody z opłat i prowizji (+19,3%). Bank zaprezentował dalszą poprawę struktury przychodów, w której opłaty i prowizje stanowiły 43% ogółu przychodów. Zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 24,1%.

Koszty operacyjne wzrosły o 6,4% na skutek inwestycji w personel na rozwijającym się rynku i ekspansji Banku na Ukrainie.

Oszczędności klientów ogółem na koniec czerwca 2007 roku wyniosły prawie 81,5 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 20,1% rok do roku. Z tej kwoty prawie 55 mld złotych przypada na klientów indywidualnych. Większość tych oszczędności trafiło do funduszy inwestycyjnych Pioneer, które w ciągu ostatniego roku zwiększyły wolumeny o 52,9% do kwoty 30,9 mld zł.

Depozyty firm w porównaniu do I półrocza 2006 roku urosły o 22,3% i wyniosły 26,5 miliarda złotych.

Grupa Banku Pekao SA zaprezentowała wzrost portfela kredytów o 13,9%. Kredyty detaliczne wzrosły o 29,4% i napędzane były tradycyjnie przez dwa wiodące produkty - Pożyczkę Ekspresową i złotowe kredyty hipoteczne. Wolumen Pożyczki Ekspresowej wyniósł 2,58 mld zł, w porównaniu z 1,79 mld zł rok temu (wzrost o 44,3%). Kredyty korporacyjne wzrosły o 8,5%.

Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych osiągnęła w pierwszym półroczu 2007 roku wartość ponad 1 734 mln złotych, czyli o 70,0% więcej niż rok wcześniej. Łączna wartość złotowych kredytów hipotecznych będących w obrocie sięgnęła na koniec marca kwoty ponad 5,9 mld zł.

Współczynnik kredytów nieregularnych spadł do 11,3%, a koszt ryzyka uległ dalszej poprawie do 0,54%, co potwierdza efektywność zarządzania kosztami i ryzykiem.

- W najbliższym czasie mamy nadzieję przyspieszyć połączenie z pozostałą częścią Banku BPH SA - powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. - Powiększony Bank Pekao SA będzie wart więcej niż wynikałoby z prostego złożenia obecnego Pekao i BPH285.

- Osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe - powiedział Luigi Lovaglio, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny. - Operacyjnie jesteśmy w pełni gotowi do rozpoczęcia pracy jako Nowe Pekao, które będzie w stanie zaoferować klientom wyższy standard obsługi.

Robert Moreń
Rzecznik Prasowy
Bank Pekao SA