KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 18 maja, 2024   I   01:12:18 PM EST   I   Alicji, Edwina, Eryka
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

P-SFUK ponownie przyznaje $300,000 dla najzdolniejszych wśród młodej Polonii (Nowy Jork)

10 lipca, 2007

W ciągu sześcioletniej historii tego programu, P-SFUK przyznała polonijnej młodzieży już ponad $1,000,000. Ze względu na dużą liczbę stypendystów, wręczenie dyplomów zostało podzielone na dwie uroczystości, które odbyły się 28 czerwca w siedzibie Unii na McGuinness Blvd i 29 czerwca w Polonaise Terrace na Greenpoincie.

(Brooklyn, 2 lipca, 2007) Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa nagrodziła po raz kolejny najzdolniejszych absolwentów szkół średnich i studentów. W roku bieżącym przyznano aż 191 stypendiów (o 4 więcej niż w roku poprzednim), przeznaczając na ten cel $296,000. W ciągu sześcioletniej historii tego programu, P-SFUK przyznała polonijnej młodzieży już ponad  $1,000,000. Ze względu na dużą liczbę stypendystów, wręczenie dyplomów zostało podzielone na dwie uroczystości, które odbyły się 28 czerwca w siedzibie Unii na McGuinness Blvd i 29 czerwca w Polonaise Terrace na Greenpoincie.

W 2007 roku Nasza Unia przyznała stypendia w ramach dwóch Programów Stypendialnych: dla absolwentów szkół średnich i dla studentów. W ramach pierwszego programu przyznano 81 stypendiów na łączną kwotę $96 000, w tym 15 stypendiów w wysokości $2 000 i 66 stypendiów po $1 000 każde. W trakcie oceny kandydatów Komitet Stypendialny Rady Dyrektorów, któremu przewodniczyła pani Małgorzata Wądołowska, brał pod uwagę wyniki w nauce i działalność społeczną uczniów.

Warto podkreślić, że jeden z tegorocznych stypendystów Naszej Unii, Michal Ilewski, został dodatkowo uhonorowany w programie stypendialnym administrowanym przez New York State Credit Union League (Ligę Unii Kredytowych Stanu Nowy Jork - NYSCUL). Zakwalifikowany do ekskluzywnego grona 22 najlepszych, Michał otrzymał od NYSCUL stypendium w wysokości $500. W sumie NYSCUL na stypendia przeznaczył $13 500, a o ich stypendia konkurowała aż 1 458 młodych osób zgłoszonych przez 112 unii kredytowych.

W drugim z Programów Stypendialnych Naszej Unii, przeznaczonym dla studentów szkół wyższych, wyłoniono 110 laureatów przyznając im w sumie $200 000, w postaci 10 stypendiów po $5 000, 50 stypendiów po $2 000 i 50 stypendiów po $1 000. Kandydaci byli oceniani przez Komisję Kwalifikacyjną, w skład której weszło 12 osób – wykładowców wyższych uczelni, którym przewodziła Dr Katarzyna Kowalska. Komisja wzięła pod uwagę wyniki w nauce, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, aktywność społeczną, wypracowania i referencje od nauczycieli.

Odbierając specjalny dyplom i czek stypendialny, stypendyści wypowiadali się na dwa istotne tematy: pierwszy dotyczył uczelni i kierunku studiów, drugi ich stosunku do Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Zaskakująco dużo osób będzie studiować na najlepszych uczelniach: Columbii, NYU czy Yale, gdzie podejmą studia medyczne (a nawet medycynę nuklearna), prawnicze czy z dziedziny nauk ścisłych. Większość stypendystów, których bez przesady można nazwać przyszłą elitą Polonii, z Naszą Unią jest związanych od wielu lat, ponieważ ich rodzice przezornie założyli dla nich konta, gdy byli jeszcze w szkole średniej. Wielu podkreślało też, że cała rodzina należy do Unii, co zgromadzeni komentowali gromkimi brawami.

    - „Rada Dyrektorów uważa ten program za najważniejszą swoją inicjatywę wspierania polonijnej społeczności.” - stwierdził pan Krzysztof Matyszczyk - „Młodzi ludzie będą mieli ułatwiony start na drodze do zdobycia wyższego wykształcenia dzięki temu, że mamy tak dużą Unię Kredytową i że jej Członkowie wiedzą sens w tym, by inwestować w młode pokolenie. Mamy nadzieję, że ci wspaniali młodzi ludzie będą w przyszłości liderami Polonii i że będą mieli zawsze poczucie dumy ze swojego pochodzenia.”

Podobnie uważa pan Bogdan Chmielewski, Dyrektor Wykonawczy P-SFUK:
    - „Te stypendia to dla nas dobra inwestycja. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że Nasza Unia odnosi sukcesy w pozyskiwaniu młodej Polonii – wśród naszych Członków jest w chwili obecnej aż 9 tys. osób w wieku 18-25 lat. Mamy dla nich ciekawą ofertę: jak na przykład karty kredytowe czy bankowość internetową.”

Przewodnicząca Komitetu Stypendialnego, pani Wądołowska podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację programu. „Duże brawa należą się Komisji Kwalifikacyjnej i wszystkim woluntariuszom. Nasz program stypendialny to przedsięwzięcie na wielką skalę, które jest wyjątkowym zjawiskiem wśród wszystkich amerykańskich unii kredytowych. Wyłonienie laureatów było nie lada zadaniem, bo wszyscy, którzy złożyli podania zasługują na wyróżnienie i pochwałę.”

W uroczystości rozdania stypendiów udział wzięła liczna grupa przedstawicieli Rady Dyrektorów, menedżerów oddziałów Unii i polonijnych dziennikarzy. P-SFUK informuje, że oprócz programu stypendialnego, w przyszłym roku realizowane będą także programy dla szkół zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających.