KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 30 maja, 2023   I   12:50:30 AM EST   I   Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Kolejne fundusze w ofercie Xelion

29 maja, 2007

Doradcy Finansowi Xelion wprowadzili do swojej oferty kolejne innowacyjne produkty inwestycyjne, przygotowane m.in. przez ING TFI, Skarbiec TFI oraz Fortis Investment Management i Franklin Templeton Investments.

Od połowy maja w ofercie Xelion. Doradcy Finansowi znajduje się Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec-Sektora Nieruchomości. 50 - 90% aktywów będzie głównie lokowanych w akcje i papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego, spółek działających na rynku nieruchomości i budownictwa. Dodatkowo, w celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego do 10 - 50% środków będzie inwestowanych m.in. w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, czy też NBP. Działalność inwestycyjna Funduszu skoncentrowana będzie zarówno na terytorium Polski, jak i państw Europy środkowo-wschodniej. Fundusz rekomendowany jest osobom zainteresowanym długookresową inwestycją - minimum trzy letnią.

Doradcy Finansowi Xelion oferują także pierwszy w Polsce fundusz sektorowy, pozwalający uzyskać ekspozycję na szybko rozwijającą się branżę finansową, zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus. Jest to subfundusz wchodzący w skład ING Parasol SFIO. Inwestuje on od 70 do 100% aktywów w akcje. W obszarze jego zainteresowania znajdą się głównie akcje banków, ubezpieczycieli, pośredników finansowych, firm zarządzających aktywami oraz biur maklerskich notowanych na giełdach m.in. w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, Austrii, Grecji, Słowenii, krajach nadbałtyckich oraz na Słowacji i Węgrzech. Produkt skierowany jest przede wszystkim do doświadczonych Inwestorów, o długim horyzoncie inwestycji i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

W zakresie funduszy zagranicznych do oferty Xelion zostały włączone dwa fundusze Franklin Templeton Investments: Fundusz Templeton Absolute Return oraz Fundusz Franklin Asian Flex Cap. Fundusz Asian Flex Cap inwestuje w papiery wartościowe spółek azjatyckich (z wyjątkiem japońskich) oraz spółek, których działalność wiąże się z Azją, z różnych branż i segmentów kapitalizacji. Benchmarkiem Funduszu jest indeks MSCI Asia Free ex-Japan. Natomiast podstawowym celem inwestycyjnym Funduszu Absolute Return jest uzyskiwanie dodatniego całkowitego zwrotu większego od zwrotu na europejskim rynku instrumentów pieniężnych bez względu na aktualne stopy procentowe.

Oferta Doradców Finansowych Xelion powiększyła się także o 6 subfunduszy, wchodzących w skład zagranicznego funduszu inwestycyjnego Fortis L Fund, zarządzanego przez Fortis Investment Management Luxembourg.

Dzięki temu oferta Fortis L Fund obejmuje obecnie 7 subfunduszy: Equity Small Caps Europe, Equity Best Selection Japan, Real Estate Europe, Equity Resources World, Equity Turkey, Equity Greater China i Bond Convertible World.

***

Firma Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. powstała w 2003 r. z inicjatywy Banku UniCredito Italiano S.p.A - właściciela UniCredit Xelion Banca we Włoszech oraz Banku Pekao S.A. i Banku BPH S.A. Xelion poprzez ogólnopolską sieć 300 mobilnych Doradców Finansowych oferuje produkty inwestycyjne, transakcyjne, ubezpieczeniowe i kredytowe 22 instytucji finansowych.

Xelion jako pierwsza firma doradztwa finansowego udostępniła swoim Klientom konto, przez które można m.in. dokonywać przelewów i śledzić aktualną wysokość aktywów ulokowanych w produktach inwestycyjnych. Klient posiada dostęp do konta i wszystkich produktów poprzez Internet, Call Center oraz swojego osobistego Doradcę. Doradcy Finansowi Xelion spotykają się z Klientami w dowolnym miejscu i czasie; również w weekendy. Doradcy są wspierani przez pierwszy w Polsce elektroniczny system klasy CRM, który pomaga dobrać Klientowi odpowiednie produkty i kontrolować zainwestowane oszczędności.

Doradcy Finansowi Xelion kieruje swoją ofertę do Klientów zamożnych, czyli posiadających przynajmniej 100 tys. zł aktywów. Według szacunków Xelion takich osób jest w Polsce ponad 500 tys., a ich liczba rośnie o ok. 10-15% rocznie.

Artur Niewrzędowski
Public Relation Manager
Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.