KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 5 kwietnia, 2020   I   Ireny, Kleofasa, Wincentego

Miałeś wypadek - co dalej?

26 czerwca, 2010

Miałeś wypadek - co dalej?

Jeśli Tobie lub komuś z Twojej rodziny przydarzył się taki wypadek, skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem, zadzwoń do naszej kancelarii, Ilasz & Associates pod numer 1-800-MECENAS. Pamiętaj, że w każda sprawa wypadkowa ma ograniczony limit czasowy na jej złożenie.

Wypadki samochodowe
Wypadki samochodowe zdarzają się każdego dnia, szczególnie w tak ogromnym i ruchliwym miejscu jak Nowy Jork. Gdyby wypadek zdarzył się Tobie, gdybyś był poszkodowany, zawsze skonsultuj się z doświadczonym adwokatem, który Ci pomoże uzyskać odszkodowanie za poniesione straty materialne, jak i uszczerbek na zdrowiu. Warto również pamiętać parę podstawowych zasad:

  1. Jeśli możesz, nie opuszczaj miejsca wypadku dopóki nie przyjedzie policja, a kierowcy, powinni wymienić się informacjami związanymi z ich prawem jazdy, ubezpieczeniem i rejestracją samochodu.
  2. Nie odmawiaj pomocy medycznej na miejscu wypadku, jedź do szpitala jeśli zajdzie taka potrzeba.
  3. Zapytaj o nazwiska, adresy i numery telefonów osoby, które były świadkami wypadku.
  4. Złóż raport o wypadku do Wydziału Komunikacji “Commissioner of Motor Vehicle” oraz zgłoś wypadek swojej firmie ubezpieczeniowej. Przepisy stanu Nowy Jork wymagają, żeby kierowca samochodu uczestniczącego w wypadku, w którym są ranni lub też w któym powstała szkoda o wartości większej niż $1,000, musi złożyć pisemny raport do Wydzialu Komunikacji w ciągu 10-ciu dni od dnia zdarzenia. Jeśli kierowca nie jest w stanie tego zrobić, powinien to zrobić właściciel.
  5. Nie rozmawiaj z agentami firmy ubezpieczeniowej kierowcy, który uczestniczył w wypadku lub też osobą prowadzącą dochodzenie bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem.
  6. Upewnij się, że raport z wypadku jest sporządzony przez policję jeszcze na miejscu wypadku, oraz poproś o jego kopie. Jeśli takowy nie jest sporządzony, złóż własny raport w Komisariacie Policji.


Wypadki na budowach

Dosyć często niestety zdarzają się również wypadki na budowach. Każdego roku ginie lub odnosi obrażenia tysiące pracowników budowlanych. Kiedy taki wypadek na budowie się wydarzy, właściciele budowli, architekci, firmy ubezpieczeniowe oraz producenci maszyn i narzędzi budowlanych mogą być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej za brak odpowiednio bezpiecznych warunków do pracy. Główny wykonawca i podwykonawcy mają obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy, ostrzec o potencjalnych niebezpieczeństwach na placu budowy i przy pracy, zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i wiedzą, koordynować pracą w odpowiedni sposób i dopilnować zgodność z normami bezpieczeństwa.

Poszkodowany na budowie może zazwyczaj sądzić właściciela posesji, jego pełnomocników i wykonawców za wszelkie szkody powstałe w następstwie wypadku. Ponadto, w niektórych przypadkach, można także ubiegać się o odszkodowanie za utratę zarobków, ból i cierpienie, wydatki związane z leczeniem, utratę rożnorodnych korzyści, itp. Wielu poszkodowanych otrzymujących już świadczenia z Ubezpieczenia Pracowniczego (tzw. “Workers’ Compensation”) nie zdaje sobie sprawy, iż mogą oni również wnieść sprawę cywilną o odszkodowanie dużo przewyższające otrzymywane rekompensaty.

Poślizgnięcia się i upadki
Poślizgnięcia się i upadki tzw. “Slip and fall” to termin prawny używany w dziedzinie prawa wypadkowego definiujący wypadki po poślizgnięciu się lub potknięciu na terenie posesji należącej do osoby trzeciej. Niebezpieczne warunki takie jak zerwane wykładziny, nierówne podłogi, niewłaściwe oświetlenie, zbyt wąskie schody, mokre powierzchnie mogą być przyczyną poważnych obrażeń. Do tej kategorii zaliczamy również obrażenia odniesione w wypadkach spowodowanych przez uszkodzone lub dziurawe chodniki, schody, a także wypadki jakie wydarzyły się w skutek niebezpiecznych warunków spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych takich jak deszczem lub śniegiem.

Nie ma dokładnej metody jak oszacować, kto może być prawnie odpowiedzialny za obrażenia spowodowane potknięciem się i upadkiem. Każda sprawa jest indywidualna i zazwyczaj zależy od tego czy właściciel odpowiednio dbał o swoją nieruchomość utrzymując ją w odpowiednim stanie, a także czy osoba poszkodowana przyczyniła się do wypadku własną nieuwagą lub lekkomyślnością. Istnieją natomiast generalne zasady aby ustalić kto może być pociągnięty do odpowiedzialności za dany wypadek. Na przykład, w przypadku nieruchomości, właściciel posesji może być odpowiedzialny za wypadki lokatora lub osób trzecich zdarzające się na posesji. Aby właściciel mógł być pociągnięty do odpowiedzialności, lokator musi wykazać, że:

  • właściciel miał kontrolę nad wadą, która stanowiła przyczynę wypadku;
  • zreperowanie lub usunięcie tej wady nie byłoby zbyt kosztowne i skomplikowane;
  • wypadek był konsekwencją nie nareperowania wady dającej się łatwo przewidzieć, oraz że
  • właściciel nie podjął odpowiednich kroków aby zapobic wypadkowi.

Jeśli Tobie lub komuś z Twojej rodziny przydarzył się taki wypadek, skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem, zadzwoń do naszej kancelarii, Ilasz & Associates pod numer 1-800-MECENAS. Pamiętaj, że w każda sprawa wypadkowa ma ograniczony limit czasowy na jej złożenie.

\"\"
Mecenas Liwiusz Ilasz - kandydat na prezydenta RP, posiada biura prawnicze w USA i Polsce;

Po więcej informacji lub też w przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią,
Ilasz & Associates pod numerem 1-800-MECENAS
lub kliknij tu >>

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969