KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 lipca, 2024   I   08:12:14 PM EST   I   Brunona, Jana, Wery
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Od bankructwa do bogactwa

24 października, 2010

Nowe i korzystne zmiany w prawie o bankructwie

Jak wielu z Państwa jest wiadomo, jedną z moich głównych dziedzin praktyki są sprawy z zakresu bankructwa, których przyjmuję dość dużo. Moi klienci decydują się na bankructwo z powodu niemożliwości spłacenia długów z kart kredytowych albo innych należności w następstwie śmierci jedynego żywiciela rodziny, ciężkiej choroby wykluczającej podjęcie pracy lub braku spodziewanego zysku z nowo otwartego biznesu.

Większość z nich składa wniosek o bankructwo na podstawie rozdziału 7, który pozwala na całkowite uwolnienie się z długu. Jednakże w sytuacji, kiedy wnioskodawca posiada znaczny majątek, to może on być zajęty i sprzedany w celu spłaty długów. W zależności od aktywów, w których posiadaniu jest klient, to może on zatrzymać stosowną ilość gotówki lub część majątku w naturze. Na przykład, jeśli osoba jest właścicielem samochodu o wartości kilku tysięcy dolarów, ale obciążająca go pożyczka powoduje spadek tej wartości do bardzo małej kwoty, to osoba ta będzie mogła ten samochód zatrzymać. Niektóre składniki majątku, jak na przykład fundusze emerytalne IRA lub 401-K są całkowicie wyłączone spod zajęcia.

Jest też dobra wiadomość dla osób zamieszkałych w stanie Nowy Jork bowiem są przewidywane zmiany polegające na podnoszeniu granicy kwot nie podlegających zajęciu na poczet długów. Na przykład, obecnie będzie można zatrzymać samochód do wartości $4,000. Poprzednio wartość pojazdu nie mogła przekroczyć $2,400. Kierowca auta, który jest inwalidą i jeździ modelem specjalnie dostosowanym do swoich potrzeb, będzie mógł zatrzymać swój pojazd do wartości $10,000. Najbardziej jednak korzystną zmianą, która ma nastąpić wkrótce w przepisach prawnych dla klientów składających sprawę o bankructwo, jest podniesienie wartości nieruchomości wolnej od zajęcia z $50,000 do $150,000 na każdego z dłużników w mieście Nowy Jork i jego okolicach. Ta korzystna zmiana zmierza do możliwości zatrzymania nieruchomości w całości. W praktyce oznacza to, że więcej majątku pozostaje w rękach osób ubiegających się o bankructwo. Na przykład, para małżeńska będzie mogła zatrzymać dom o wartości $300,000 po zapłaceniu wszystkich należności go obciążających. Co w tej sytuacji oznacza potrojenie kwoty wolnej od zajęcia (ze $ 100.000 do $300,000 na małżonków).

Pomimo wyżej wspomnianej planowanej zmianie dotyczącej podniesienia wartości nieruchomości wolnej od zajęcia, należy pamiętać, że koszta związane ze sprzedażą nieruchomości mają wpływ na decyzję syndyka w związku z jej sprzedażą. Koszta te wynoszą około 10% ceny sprzedaży. Na przykład, w przypadku kiedy mąż z żoną są właścicielami domu wartego $620,000 z pożyczką w wysokości $300,000, wartość domu, po odjęciu należności go obciążających wynosi $320,000. Jeżeli obydwoje zdecydują się na złożenie sprawy o bankructwo, wtedy według nowego prawa w Nowym Jorku, wartość domu w wysokości $300,000 jest wolna od zajęcia. Aczkolwiek, nie oznacza to, że pozostające $20,000 wartości domu może być zajęte lub wystawione na sprzedaż przez syndyka. Należy pamiętać, że powinno się dodać sumę w wysokości $62,000 (10% z $620,000 - cena domu) jako koszt sprzedaży do niezajętej wartości domu w wysokości $300,000, co w rezultacie podwyższa niezajętą wartość domu z $300,000 do $362,000. W takim przypadku, para małżeńska będzie mogła zatrzymać ten dom warty $362,000, podczas gdy reszta długów nie zabezpieczonych, na przykład na kartach kredytowych średnio pomiędzy $20,000 i $180,000, będzie mogła być umorzona.

Pomimo tego, że stany takie jak New Jersey, Pennsylwania i Connecticut mają swoje własne procedury w związku z bankructwami, rynek nieruchomości w każdym obszarze odgrywa znaczącą rolę. Z mojego doświadczenia wynika, że syndycy (trustees) zaniechali sprzedaży nieruchomości w związku z kryzysem panującym na rynku, który w niektorych obszarach jest dosyć głęboki (na przykład, w stanie New Jersey i Pennsylwania).

Inne komplikacje związane ze sprawami bankructwa to np. prawo do własności lub współwłasności nieruchomości w Polsce. Czasami są kłopoty z wyceną tego, a w szczególności w wypadkach jeśli jest ono obciążone na rzecz osób trzecich. W takim wypadku wymagam od moich klientów przedłożenia dowodów własności, jak aktów notarialnych, odpisów z ksiąg wieczystych i orzeczeń sądowych.

Postępowanie w sprawie bankructwa nie jest skomplikowane, ale jest za to pracochłonne. Wniosek o bankructwo jest obszernym i szczegółowym dokumentem przygotowanym w oparciu o przeprowadzony wywiad z klientem i dostarczone przez niego dokumenty. W związku z ostatnimi zmianami w prawie o bankructwie klient musi odbyć dwie rozmowy telefoniczne z polsko-języcznym konsultantem z listy uprawnionych agencji i wybranej przez kancelarię. Zaświadczenia o odbyciu takiej rozmowy musi być złożone do sądu wraz z wnioskiem o bankructwie. Po dokonaniu tych czynności za około 30-45 dni dochodzi do spotkania klienta z syndykiem (trustee). W czasie takiego spotkania, w którym również uczestniczę, klient (bardzo często przy pomocy tłumacza) zeznaje pod przysięgą na tematy dotyczące jego przychodu i majątku. W ciągu 60 dni od daty spotkania z syndykiem kredytodawcy mają prawo złożenia sprzeciwu w przedmiocie zwolnienia klienta z długu (zazwyczaj tego nie robią). Po upływie tego terminu zostaje wydane orzeczenie o zwolnieniu z długu. Klient ma możliwość złożenia kolejnego wniosku o bankructwo za następne 8 lat.

Sprawa o bankructwo nie jest sprawą kosztowną i często zysk z niej jest dwudziesto lub trzydziestokrotnie więcej warty. Zajmuję się między innymi bankructwami i jestem uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pennsylwania, Connecticut, Masachusetts, Illinois, Florida, California w Waszyngtonie i na Hawajach.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

POLSKI ADWOKAT
W przypadku pytań prosimy o kontakt >>>

Mec. Darius A. Marzec prowadzi sprawy sądowe i jest uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pennsylwania, Connecticut, Massachusetts, Illinois, Floryda, California, w Waszyngtonie i na Hawajach.