KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 20 czerwca, 2024   I   09:16:36 PM EST   I   Bogny, Rafaeli, Rafała
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Census 2010 \"po polsku\"

24 lutego, 2010

Urząd Spisu Powszechnego Stanów Zjednoczonych oferuje usługi pomocy językowej, aby ułatwić Amerykanom polskiego pochodzenia wypełnić formularz Spisu Powszechnego 2010.

Urząd Spisu Powszechnego zapoczątkował Program Pomocy Językowej Spisu Powszechnego 2010, aby ułatwić polsko-amerykańskim mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, którzy nie mówią po angielsku, wypełnienie formularza spisu.  Bazując na sukcesie Programu Pomocy Językowej Spisu Powszechnego 2000, Urząd Spisu Powszechnego oferuje szereg zasobów w celu umożliwienia każdej społeczności uzyskania dokładnych wyników spisu. Program Pomocy Językowej umożliwia również redukcję kosztów Spisu Powszechnego 2010, zmniejszając liczbę rachmistrzów spisowych potrzebnych do osobistego udania się do miejsc zamieszkania respondentów w celu udzielenia im pomocy przy wypełnianiu formularza.

Przewodniki Pomocy Językowej są dostępne na życzenie w 59 językach, łącznie z językiem polskim i służą do objaśnienia w jaki sposób wypełnić formularz spisu w języku angielskim. Przewodniki te można otrzymać w Lokalnych Centrach pomocy przy wypełnianiu formularza Spisu Powszechnego 2010.  Przewodnik jest również dostępny do  pobrania i wydruku na stronie internetowej: www.2010Census.gov.
Na stronie tej znaleźć można również film informacyjny  w języku polskim, podający szczegółowe instrukcje wypełniania formularza spisu w języku angielskim. Ponadto, z dniem 25-tego lutego zostanie uruchomiona telefoniczna linia pomocy przy wypełnianiu formularza spisu, gdzie dzwoniąc pod numer  1-866-872-6868 osoby mówiące po polsku będą mogły prosić  o przysłanie im Przewodnika Pomocy Językowej drogą pocztową. Telefoniczna linia pomocy przy wypełnianiu formularza spisu nie będzie jednakże dostępna w języku polskim.

Urząd Spisu Powszechnego zachęca przedstawicieli organów stanowych i lokalnych oraz liderów społecznych do udzielania pomocy swoim społecznościom w celu otrzymania należnej im części z funduszy federalnych.  Ukierunkowane starania władz lokalnych i stanowych  dotrą do trudnych do objęcia spisem grup ludności w ich społecznościach, udzielając informacji o zasobach i usługach oferowanych przez Program Pomocy Językowej.  Działania  liderów lokalnych mówiących tym samym językiem  i będących częścią społeczności lokalnej, zapewnią możliwość uczestnictwa wszystkich osób w Spisie Powszechnym 2010.  Przykładem tutaj jest Instytut Piasta w Chicago udostępniający mieszkańcom zasoby użyteczne w przeprowadzeniu Spisu Powszechnego 2010.

W celu otrzymania pomocy przy wypełnieniu formularza spisu, należy skontaktować się ze swoim Regionalnym Centrum Spisu Powszechnego, gdzie otrzymać można listę Lokalnych Centrów Pomocy przy  wypełnianiu formularza. Osoby które przypuszczają, że nie zostały objęte spisem, powinny odwiedzić punkt „Be Counted” aby otrzymać formularz Spisu Powszechnego.

\"Bookmark


Informacje o Spisie Powszechnym 2010
Spis Powszechny 2010 jest spisem wszystkich osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych.   Na mocy prawa wszystkie osoby zamieszkałe w Stanach Zjednoczonych, zarówno obywatele jak i nieobywatele, muszą uczestniczyć w Spisie Powszechnym co 10 lat. Dane spisu Powszechnego są stosowane do wyznaczania liczby członków Kongresu dla każdego stanu i mają bezpośredni wpływ na sposób podziału kwoty ponad 400 miliardów dolarów rocznie z funduszy federalnych pomiędzy organy stanowe, lokalne i plemienne. Formularz Spisu Powszechnego 2010 jest jednym z najkrótszych formularzy spisowych w historii i jego wypełnienie zajmie około 10 minut. Na mocy prawa Urząd Spisu Powszechnego ma zakaz udostępniania komukolwiek odpowiedzi respondentów  łącznie z innymi urzędami federalnymi i organami ścigania.