KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 20 czerwca, 2024   I   11:53:22 PM EST   I   Bogny, Rafaeli, Rafała
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Ochrona konsumenta w Stanie Nowy Jork

27 stycznia, 2010

Informacje New York Consumer Protection Board (CPB).

Misja
Misją Rady Ochrony Konsumenta Stanu Nowy Jork (New York Consumer Protection Board - CPB) jest ochrona, edukacja i reprezentowanie konsumentów. CPB osiąga te cele poprzez: natychmiastowe reagowanie, badanie i rozwiązywanie skarg konsumentów w sposób profesjonalny i uprzejmy; proaktywne reprezentowanie, edukowanie i występowanie w imieniu konsumentów; badanie i analizowanie uwag konsumentów i rekomendowanie zmian w prawach ochrony konsumenta Gubernatorowi i instytucjom legislacyjnym; prace wraz z agencjami stanowymi, społecznością biznesową stanu Nowy Jork, grupami konsumenckimi i obywatelami aby rozwijać i wdrażać kreatywne rozwiązania służące rozwiązywaniu problemów konsumenckich.

Organizacja i personel
Rada Ochrony Konsumenta składa się z trzech głównych jednostek: Jednostki Wsparcia Konsumenta (Consumer Assistance Unit), Jednostki Prawno-Śledczej (Law and Investigations Unit), Biura Programów Strategicznych (Office of Strategic Programs). Agencja jest zlokalizowana w Albany z biurami terenowymi w Nowym Jorku, Rochester oraz Long Island.

Główne założenia programu
Jednostka Wsparcia Konsumenta obsługuje skargi konsumentów pod bezpłatnym numerem telefonu oraz poprzez stronę internetową mediującą z biznesami ponad 20,000 skarg konsumentów rocznie, dając konsumentom rocznie ponad milion dolarów oszczędności. Jednostka Prawno-Śledcza (Law and Investigations Unit) bada obecne problemy konsumentów, tworzy ustawy wspierające wszelkie potrzeby konsumenta oraz współpracuje z rządem i przedstawicielami handlowymi aby określić zakres problemu.

Biuro Programów Strategicznych składa się z jednostki Edukacyjnej, jednostki typu Outreach oraz Jednostki Interwencyjnej w zakresie spraw związanych z użytkowaniem lokali (Utility Intervention Unit). Jednostka Outreach i Edukacyjna analizuje prawodawstwo mające wpływ na konsumentów, śledzi i bada zagadnienia związane z konsumentami i prowadzi programy edukacyjne. Specjaliści z Outreach przeprowadzają prezentacje dotyczące oszustw na konsumentach, spraw osób starszych, kradzieży tożsamości oraz prywatności finansowej. Jednostka Interwencyjna, w zakresie spraw związanych z użytkowaniem lokali, jest od długiego już czasu liderem w występowaniu w imieniu zarówno mieszkańców jak też małych przedsiębiorstw, w sprawach związanych z użytkowaniem lokali, przed instytucjami stanowymi i federalnymi i zaoszczędziła konsumentom miliardy dolarów.

Utility Intervention Unit reprezentuje również konsumentów przed New York Independent System Operator, który nadzoruje hurtowy, stanowy rynek elektryczności.

Następujące publikacje są dostępne na naszej stronie internetowej lub po skontaktowaniu się z nami:
„Przewodnik po prawie stanu Nowy Jork dotyczący oszustw” (A Guide to New York State’s Lemon Law); „Oszustwa na osobach starszych” (Senior Scams); „Bezpłatne numery 1-800” (Toll-Free 800 Numbers); „O Biurze Ochrony Konsumenta” (About the CPB); „Jak wybrać firmę dostarczającą energię elektryczną. Wskazówki dla konsumentów” (How to Choose an Electric Company. Buying Tips for consumers); „Przewodnik Konsumenta na temat kradzieży tożsamości”, (A Consumer Guide to Identity Theft); „Przewodnik konsumenta na temat zakupu ubezpieczenia samochodowego” (A Consumer Guide to Purchasing Auto Insurance); „Wskazówki dotyczące wynajmu” (Rent Smarts).

Aby uzyskać informację na temat zagadnień konsumenckich, odwiedź nas w internecie: www.consumer.state.ny.us

Aby zaplanować prezentację specjalisty outreach lub ds. edukacji skontaktuj się z:

Albany Office: 518-474-3563

New York City Office: 212-459-8851
Rochester Office: 585-262-2180
NY City Office: 212-459-8852

NYS Consumer Protection Board

5 Empire State Plaza, Suite 2101, Albany, NY 12223-1556
tel: 800-697-1220 • www.consumer.state.ny.us

\"Bookmark