KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 21 lipca, 2024   I   03:50:38 PM EST   I   Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Praca na własny rachunek

30 sierpnia, 2010

Większość osób, płacąca podatki na świadczenia Ubezpieczenia Społecznego, jest zatrudniona przez pracodawcę. Pracodawca odtrąca, przeznaczoną na podatek Ubezpieczenia Społecznego kwotę z zarobków pracownika, dopłaca swój wkład, wysyła informacje o zarobkach do Urzędu Skarbowego (Internal Revenue Service, IRS), a następnie zgłasza je do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby pracujące na własny rachunek są same odpowiedzialne za zgłaszanie zarobków i odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego (IRS).

Za osobę samozatrudniającą się uważana jest osoba, która sama lub ze wspólnikiem, prowadzi działalność handlową, posiada własne przedsiębiorstwo czy też uprawia wolny zawód. Osoba taka, zgłasza swoje zarobki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez rozliczanie się z podatku z Urzędem Skarbowym. Zarobki netto, w wysokości 400 USD i więcej, muszą być zgłoszone do Urzędu Skarbowego na formularzu podatkowym SE (Schedule SE), razem z innymi, wymaganymi do rozliczenia formularzami podatkowymi.

Opłaty podatkowe przeznaczone na świadczenia Ubezpieczenia Społecznego i Medicare
W roku 2009, podatek na Ubezpieczenia Społecznego dla osób samozatrudniających się, wynosi 15.3% od dochodu, maksymalnie do 106,800 USD. W przypadku przekroczenia tej sumy, podatek odciągany jest jedynie na świadczenia Medicare i wynosi 2.9% kwoty pozostałych zarobków.

Istnieją dwa rodzaje kosztów, które po potrąceniu, obniżą kwotę ogólnych podatków do zapłacenia, przez osoby samozatrudniające się.
Pierwszy, Pana/Pani dochód netto obniżony jest o sumę równą połowie kwoty podatków wpłaconych przez Pana/Panią na Ubezpieczenia Społeczne. Podobnie, traktowani są przez prawo podatkowe pracownicy, których kwota podatków zapłaconych przez pracodawcę, nie jest uważana za ich zarobki.

Drugi, może Pan/Pani odliczyć sobie od podatku, na formularzu IRS 1040, kwotę równą połowie podatków wpłaconych na Ubezpieczenia Społeczne. Potrącona kwota musi być odciągnięta od dochodu brutto w celu ustalenia wysokości dochodu brutto po skorygowaniu. Nie może figurować jako osobna pozycja, wyszczególniona na formularzu podatkowym Schedule C.

Jeżeli, na łączny dochód składają się pensja pracownicza oraz dochód wynikający z samozatrudnienia, podatki za pensje pracowniczą muszą być odprowadzone jako pierwsze. Przepis ten dotyczy tylko tych osób, których łączny dochód przekracza sumę 106,800 USD na rok. Na przykład, jeżeli w 2009 roku dochód z pensji pracowniczej wyniósł 30,000 USD i z prowadzenia własnego przedsiębiorstwa 40,000 USD, podatkiem na świadczenia społeczne objęte są, zarówno pensja, jak i dochód z samozatrudnienia. Natomiast, jeżeli w 2009 roku, przychód z pensji wyniesie 77,500 USD a dochód netto z samozatrudnienia wyniesie 30,000 USD, nie będzie płacony podwójny podatek na Ubezpieczenia Społeczne od kwoty powyżej 106,800 USD. Pracodawca, odciagnie 7.65% z zarobków 77,500 USD na podatki na świadczenia Ubezpieczenia Społecznego i Medicare. Podatkiem na Ubezpieczenia Społeczne w wysokości 15.3%, zostanie objęta kwota pierwszych 29,300 USD z dochodu uzyskanego z samozatrudnienia, a pozostałe 700 USD, objęte zostanie podatkiem w wysokości 2.9% przeznaczonym na świadczenia Medicare.

Kredyty pracy
Kwalifikacja na świadczenia społeczne uzależniona jest od daty urodzenia, ilości przepracowanych lat i kwoty podatków wpłaconych na Ubezpieczenia Społeczne. Nikt nie potrzebuje więcej niż 10 lat (40 kwartałów).

W roku 2009, jeżeli zarobki netto wyniosą 4,360 USD lub więcej, zaliczone zostaną 4 kwartały, kwota zaliczająca jeden, wypracowany kwartał, wynosi 1,090 USD. Jeżeli zarobki netto wyniosą poniżej 4,360 USD, nadal można otrzymać kredyt kwartalny stosując metodę alternatywną, która opiszemy później w niniejszej publikacji.

Przy obliczaniu wysokości należnych świadczeń brane są pod uwagę wszystkie zarobki, od których odprowadza się podatek na Ubezpieczenia Społeczne. Dlatego też, bardzo ważne jest zgłaszanie wszystkich zarobków, aż do maksymalnej wysokości, dopuszczonej przez prawo.

Obliczanie zarobków netto
Na dochód netto, brany pod uwagę przez Urząd Ubezpieczeń Społecznych, składa się dochód brutto, pomniejszony o wszelkie, dopuszczone przez prawo, wydatki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, łącznie z poniesionymi stratami.
Niektóre źródła dochodu są wykluczone przez Urząd Ubezpieczeń Społecznych i nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu netto. Są nimi:

 • Dywidendy z udziałów w akcjach i odsetki z obligacji, chyba, że jesteśmy maklerami
 • Odsetki z pożyczek, chyba, że jesteśmy właścicielami firmy pożyczkowej
 • Dochód z wynajmowania nieruchomości, chyba, że jesteśmy agentem nieruchomości lub regularnie świadczymy usługi na rzecz lokatorów; lubi medycznego Medicare razem z podatkami potrąconymi z zarobków pracowników.
 • Dochód pochodzący ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Metoda alternatywna
Zarobki netto w wysokości poniżej 400 USD mogą być brane pod uwagę przez Urząd Ubezpieczenia Społecznego przy użyciu metody alternatywnej, zgłaszania zarobków. Metoda alternatywna może być zastosowana, gdy zarobki brutto wynoszą 600 USD lub więcej albo, gdy dochód firmy wynosi mniej niż 1,600 USD.

Metoda ta może być zastosowana tylko pięć razy w ciągu całego życia i tylko wtedy, gdy dochód netto wynosi 400 USD lub więcej w ciągu, co najmniej dwóch z ostatnich trzech lat, a dochód netto wynosi poniżej dwóch-trzecich dochodu brutto.

Zasada stosowania metody:

 • Jeżeli dochód brutto osoby samozatrudniającej się wynosi pomiędzy 600 a 2,400 USD, można zgłosić, albo dwie-trzecie zarobków brutto, albo faktyczne zarobki netto; bądź też
 • Jeżeli dochód brutto wynosi 2,400 USD (lub więcej) a faktyczne zarobki netto wynoszą 1,600 USD (lub mniej), możemy zgłosić, albo kwotę 1,600 USD, albo faktyczne zarobki netto.
 • Począwszy od roku 2008 i w następnych latach, maksymalna kwota do zgłoszenia za pomocą dobrowolnej metody zgłaszania będzie równać się kwocie niezbędnej do uzyskania czterech punktów kredytowych za dany rok. Na przykład za rok podatkowy 2008 maksymalna kwota do zgłoszenia za pomocą dobrowolnej metody zgłaszania będzie wynosić 4,200 USD (1,050 USD razy 4).

Uwaga dla rolników: rolnicy mogą korzystać z tej metody zgłaszania zarobków, co roku, bez konieczności wykazywania się dochodem, co najmniej 400 USD, w roku poprzednim. Zmieniają się także sumy dla innego dochodu z rolnictwa brutto, netto oraz dochodu nie pochodzącego z rolnictwa.

Publikacja Urzędu Skarbowego IRS nr 334, Tax Guide for Small Business (Przewodnik podatkowy dla małych firm), zawiera więcej pomocnych informacji. Można znaleźć ją na stronie internetowej www.irs.gov lub otrzymać po zadzwonieniu pod numer
1-800-829-4933.

Sposób zgłaszania zarobków
Zarobki netto, od 400 USD i wyższe, należy zgłaszać do 15 kwietnia każdego roku, po roku rozliczeniowym, wypełniając następujące formularze podatkowe:

 • Formularz 1040 (U.S. Individual Income Tax Return, Indywidualna Forma Podatkowa - tylko w języku angielskim)
 • Formularz Schedule C (Profit or Loss from Business, Zyski lub Straty Przedsiębiorstwa - tylko w języku angielskim) lub Formularz Schedule F (Profit or Loss from Forming, Zyski lub Straty z Prowadzenia Gospodarstwa Rolnego - tylko w języku angielskim) oraz
 • Formularz Schedule SE (Self-Employment Tax, Podatki Osób Samozatrudniających się - tylko w języku angielskim).

Formularze można otrzymać bezpośrednio z Urzędu Skarbowego (IRS), znajdują się one także w większości banków i urzędów pocztowych. Wszystkie wymienione formularze należy wysłać do Urzędu Skarbowego (IRS).

Formularze podatkowe 1040 i SE należy wypełnić nawet, jeżeli nie jesteśmy nic dłużni Urzędowi Skarbowemu, celem uregulowania podatku za Ubezpieczenie Społeczne. Przepis ten dotyczy również osób, które juz otrzymują świadczenia z Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorstwa rodzinne
Członkowie rodzin mają prawo do wspólnego prowadzenia prywatnego przedsiębiorstwa. Przykładowo, mąż i żona mogą być współudziałowcami w firmie lub zarządzać joint venture. Jeżeli przedsiębiorstwo jest prowadzone na zasadzie współudziału, tak mąż jak i żona, mają obowiązek indywidualnego zgłoszenia dochodów przedsiębiorstwa, jako zarobków netto i wypełnienia indywidualnych form Schedule SE. Prawo to obowiązuje nawet w sytuacji, gdy małżonkowie wspólnie rozliczają sie z podatku. Współudziałowcy sami decydują o wysokości zarobków netto zgłaszanych przez nich indywidualnie do rozliczenia z podatku (może to być 50%-50%).

Kontakt z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych
Więcej informacji oraz kopie naszych wydawnictw dostępne są na stronie internetowej www.socialsecurity.gov lub dzwoniąc na bezpłatny numer 1-800-772-1213. Wszystkie rozmowy są traktowane poufnie. Na konkretne pytania udzielamy odpowiedzi
w godzinach od 7:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku. Możemy bezpłatnie zapewnić usługi tłumaczeniowe przez telefon lub
w lokalnej placówce. Zapewniamy również całodobowy dostęp do informacji poprzez automatyczny serwis telefoniczny. Jeżeli potrzebny jest tłumacz do załatwienia spraw związanych z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych, zapewnimy go bezpłatnie. Pomoc tłumacza zapewniona jest, zarówno przy załatwianiu spraw drogą telefoniczną, jak i w biurach Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą, możesz zadzwonić pod numer TTY 1‑800-325-0778.

Pragniemy również zapewnić Ci kompetentną i uprzejmą obsługę. Niektóre rozmowy mogą być w związku z tym dodatkowo nadzorowane przez innego przedstawiciela Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

Social Security Administration
Household Workers, January 2009