KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 30 maja, 2024   I   11:42:09 AM EST   I   Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Czy wiesz jaki jest twój raport kredytowy?

16 marca, 2010

Jeśli myślicie podobnie jak większość Amerykanów, posiadanie własnego domu jest istotną częścią waszego amerykańskiego marzenia. Pomogę państwu w zrozumieniu wszystkich etapów, przez które będziecie musieli przejść aby je zrealizować. Proszę pamiętać, że dobra informacja jest bardzo cenna, a niewiedza może być kosztowna. Zaczynamy więc od początku - od raportu kredytowego.

Posiadanie własnego domu wiąże się z dużą odpowiedzialnością na nadchodzące lata. Wiemy, że cały proces nabywania domu może być skomlikowany, tak więc mamy nadzieję, że zawarte tutaj wskazówki pomogą wam w stawianiu pierwszych kroków na drodze do posiadania własnego domu.

Przed udzieleniem pożyczki na dom pożyczkodawca, najcześciej jest to bank lub unia kredytowa, sprawdza państwa zdolność kredytową. Oto jej podstawowe elementy:

1. HISTORIA KREDYTOWA
- historia zatrudnienia, najczęśesciej 2 lata (werifikacja zarobków)
- werifikacja funduszy potrzebnych do zfinalizowania transakcji

Skupmy się na historii kredytowej, bo to jest podstawa do uzyskania pożyczki hipotecznej na najbardziej korzystnych warunkach. Jeżeli nigdy nie miałeś kart kredytowych ani też nie brałeś pożyczek z instytucji finansowych, to biura sprawozdawczości kredytowej nie mają wystarczająco danych aby wydać taki raport o tradycjonalnej historii kredytowej.

CO TO JEST RAPORT KREDYTOWY?
Raport kredytowy jest dokumentem opisującym jak dana osoba spłacała i spłaca swoje karty kredytowe lub inne pożyczki. W raporcie kredytowym jest uwzględnione kiedy karty lub pożyczki były otwarte, jaki jest limit pożyczkowy, jakie jest obecne zadłużenie, czy raty są spłacane w terminie czy też były jakieś spóźnienia. Raporty kredytowe nie wyszczególniają danych na temat rasy, wyznania, przeszłości kryminalnej ani żadnych innych informacji, które nie dotyczą spraw kredytowych.

Raporty kredytowe opracowywane są przez 3 ogólnokrajowe agencje sprawozdawczości kredytowej (Experian, Equifax, Transunion). Typowy raport kredytowy zawiera cztery rodzaje informacji:

1. Informacja o tośsamości: imiona i nazwiska, obecne i wcześniejsze adresy, numery telefonu, numery ubezpieczenia społecznego (Social Security), daty urodzenia, obecni i wcześniejsi pracodawcy. Informacje te pochodzą z wypełnianych przez was podań o udzielenie kredytu.

2. Informacja o kredycie: konkretne szczegóły dotyczące państwa kart kredytowych oraz pożyczek studenckich i innych, m.in. daty zaciągnięcia pożyczek, limity kredytowe lub kwoty pożyczek, aktualne sumy do spłacenia (bilanse) i wysokość comiesięcznych rat. Raport zawiera także informacje o tym jak je spłacaliście w ciągu ostatnich kilku lat, a także imiona i nazwiska (lub nazwy) wszelkich osób współodpowiedzialnych za spłacanie danego rachunku, jak np. małżonek lub współsygnatariusz. W raporcie tym znajdują się też informacje o spłatach spóźnionych, opuszczonych i przekazanych do sciągnięcia przez agencje inkasowania należności (collection agency) oraz dane o odebraniu mienia (repossession). Informacje te pochodzą z firm finansowych lub przedsiębiorstw, z którymi mieliście jakieś kontakty.

3. Informacje podawane do publicznej wiadomości: zapisy dotyczące upadłości mienia (bankructwa), przejęcia mienia  przez wierzycieli, zastawów na zabezpieczenie niezapłaconych podatków, orzeczeń sądowych, w których mowa jest o grzywnach lub innych zobowiązaniach pieniężnych (m.in. sprawach sądowych) a także, w niektórych stanach, dane dotyczące zaległych alimentów. Wszystkie te informacje pochodzą z dokumentacji podawanej do publicznej wiadomości.

4. Zapytania: nazwiska lub nazwy osób lub podmiotów, ktore uzyskały kopie państwa raportu kredytowego oraz informacje o tym, jak często państwo składali podania o kredyt w ciągu ostatnich dwóch lat. Wierzyciele posługują się informacjami o waszych wcześniejszych pożyczkach podejmując decyzje o tym, na ile prawdopodobne jest, że spłacicie kolejną pożyczkę. Składając więc podanie o pożyczkę lub linie kredytową, udzielacie danemu wierzycielowi autoryzacji, zgody na zamówienie raportu z biura sprawozdawczości kredytowej.

Eva Gardocki
Home Mortgage Consultant
Wells Fargo Home Mortgage
215 45 Northern Blvd
Bayside, NY 11361
718.279.5487 Tel
917.501.1113 Cell