KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 2 marca, 2024   I   11:15:45 AM EST   I   Halszki, Heleny, Karola
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Wizy do USA a proklamacja prezydencka. Odpowiedzi na pytania

26 listopada, 2020

Aktualizacja Ambasady USA w Warszawie na dzień 24 listopada 2020.

 

1.  Na które kategorie wiz nieimigracyjnych mają wpływ Proklamacje Prezydenta z 11 marca 2020 (P.P. 9993) i 22 czerwca 2020 (P.P. 10052)? 

Proklamacja Prezydenta 9993 uniemożliwia wjazd do Stanów Zjednoczonych osobom przebywającym w strefie Schengen (w tym w Polsce). Proklamacja Prezydenta 10052 nakłada pewne ograniczenia na wydawanie wiz w celu ochrony rynku pracy Stanów Zjednoczonych. 

Niektóre osoby posiadające ważną nieimigracyjną wizę amerykańską mogą podróżować bez ograniczeń podczas gdy inni mogą podróżować tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Ambasady USA. Jeżeli mają Państwo ważną wizę nieimigracyjną lub autoryzację ESTA i chcieliby udać się do Stanów Zjednoczonych, prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje, aby ustalić, jakie ograniczenia mogą Państwa dotyczyć. 

Informujemy osoby, które chciałyby ubiegać się o wizę do Stanów Zjednoczonych, że Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie mogą obecnie zatwierdzać niewielką ilość określonych wiz nieimigracyjnych, jak opisano poniżej. 

INFORMACJA, KTO MOŻE PODRÓŻOWAĆ DO USA LUB UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ  MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY REGULARNIE SPRAWDZAĆ AKTUALNE WIADOMOŚCI NA STRONIE AMBASADY.

2. Mam ważną nieimigracyjną wizę amerykańską. Czy mogę udać się do Stanów Zjednoczonych? 

Jeżeli mają Państwo ważną wizę w jednej z poniższych kategorii, dodatkowe procedury przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych nie są wymagane: 

– oficjalne/służbowe wizy: A, G, NATO 

– wizy dla członków załogi samolotu lub statku: C1/D, B1 (tylko z adnotacją „OCS” dla pracowników jednostek w obrębie szelfu kontynentalnego USA lub podróżujących do pracy na wodach terytorialnych (off-shore), np. na farmach wiatrowych) 

– wizy studenckie: F (jeśli mają Państwo ważny formularz I-20) lub M (z ważnym formularzem I-20). 

Jeżeli mają Państwo ważną wizę nieimigracyjną w innej kategorii niż powyższe, konieczne będą dodatkowe procedury przed podróżą do USA, jak opisano poniżej. 

3.  Mam ważną wizę w kategorii, która nie jest powyżej wymieniona. Czy mogę udać się do USA? 

Jeżeli posiadają Państwo ważną wizę nieimigracyjną w kategorii niewymienionej powyżej, podróżować będzie można tylko wtedy, gdy Ambasada USA wyda zezwolenie na podróż w interesie narodowym („national interest exception”, NIE). Na podstawie zezwolenia będą mogli Państwo udać się jeden raz do Stanów Zjednoczonych w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia przez Ambasadę. Zasadniczo zezwolenia na podróż będącą w interesie narodowym są przyznawane niektórym biznesmenom zapewniającym znaczne korzyści ekonomiczne Stanom Zjednoczonym, pracownikom naukowym i osobom podróżującym ze szczególnych przyczyn humanitarnych. Zezwolenie na podróż w interesie narodowym (NIE) na podstawie PP 9993 może być przyznane osobom posiadającym wizy nieimigracyjne w poniższych kategoriach: 

– posiadaczom wiz B1 (lub B1/B2) lub O (i ich małżonkom lub dzieciom), którzy są menedżerami wyższego szczebla i personelem zarządzającym podróżującymi w celach służbowych; 

– posiadaczom wiz B1 (lub B1/B2), którzy podróżują w celu instalacji lub obsługi skomplikowanych urządzeń lub sprzętu i posiadają specjalistyczną wiedzę w tym zakresie; 

– posiadaczom wiz P, którzy są zawodowymi sportowcami (i ich małżonkom lub dzieciom) i niezbędnym osobom towarzyszącym, podróżującym w celu wzięcia udziału w znaczącym wydarzeniu sportowym; 

– posiadaczom wiz E (przedsiębiorcom i inwestorom); 

– posiadaczom wiz J (z ważnym formularzem DS-2019), którzy są profesorami, stypendystami (research scholars), naukowcami (short-term scholars) lub specjalistami; 

– posiadaczom wiz B2 (lub B1/B2) podróżującym w celu podjęcia leczenia ratującego życie (w tym członkom rodzin); 

– posiadaczom wiz B2 (lub B1/B2) podróżującym w celu sprawowania opieki nad obywatelem USA, stałym rezydentem USA lub innym bliskim członkiem rodziny posiadającym legalny status nieimigracyjny, aby odciążyć instytucje medyczne lub inne;  

– posiadaczom wiz H-1B (i ich małżonkom lub dzieciom), którzy są pracownikami służby zdrowia lub opieki medycznej, naukowcami prowadzącymi badania medyczne bądź są zaangażowani w projekty niezbędne dla agencji rządowej USA;

– posiadaczom wiz L (i ich małżonkom lub dzieciom), którzy są pracownikami służby zdrowia lub opieki medycznej bądź naukowcami prowadzącymi badania medyczne. 

Proklamacja Prezydenta 10052 nakłada dodatkowe ograniczenia na niektóre osoby posiadające wizy H, L i J oraz osoby ubiegające się o wizę w kategoriach, które nie zostały powyżej wymienione. Aby uzyskać więcej informacji, jak ubiegać się o zezwolenie na podróż (NIE) dla tych osób, prosimy wysłać email na adres WarsawNIE@state.gov. 

Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące zezwolenia na podróż (NIE), prosimy odwiedzić stronę Departamentu Stanu USA U.S. Visa News. Zezwolenia na podróż (NIE) są opisane tutaj. Informacje na temat zezwolenia na podróż zgodnie z Proklamacją Prezydenta 10052 dla wiz H, L i J są tutaj. 

Osoby, które należą do jednej z powyższych kategorii mogą ubiegać się o zezwolenie na podróż w interesie narodowym (NIE), postępując zgodnie z instrukcjami w punktach 5 i 6 poniżej. Z wyjątkiem kategorii wymienionych w punkcie 2 powyżej, każda osoba posiadająca wizę, która będzie próbować udać się do Stanów Zjednoczonych nie uzyskawszy zezwolenia na podróż w interesie narodowym (NIE), nie będzie mogła wejść na pokład samolotu do Stanów Zjednoczonych. 

4.  Mam ważną autoryzację podróży ESTA. Czy mogę udać się do USA? 

Osoby posiadające autoryzację ESTA i podróżujące w celach służbowych, humanitarnych lub pilnych powodów medycznych (patrz punkt 3 powyżej) mogą również ubiegać się o zezwolenie na podróż w interesie narodowym (NIE) zgodnie z PP9993, postępując zgodnie z instrukcjami w punkcie 5 poniżej. Osoby, które będą próbować podróżować na podstawie autoryzacji ESTA bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia na podróż w interesie narodowym (NIE), nie będą mogły wejść na pokład samolotu do USA, a ich autoryzacja ESTA będzie anulowana. 

5.  Mam ważną wizę do USA lub autoryzację ESTA i uważam, że kwalifikuję się do otrzymania zezwolenia na podróż w interesie narodowym (tzw. NIE). W jaki sposób mogę się ubiegać? 

Osoby, które mają ważną wizę i uważają, że kwalifikują się do otrzymania zezwolenia na podróż w interesie powinny wysłać email na adres WarsawNIE@state.gov i podać następujące informacje o każdym podróżnym: 

– imię i nazwisko (jak w paszporcie) 

– data urodzenia 

– skan strony paszportu z danymi osobowymi 

– skan aktualnie posiadanej wizy lub autoryzacji ESTA 

– opis celu planowanej podróży do USA (w tym rodzaj wizy) 

– wszelka dokumentacja uzasadniająca prośbę (np. informacje o planowanej podróży służbowej, charakter humanitarnego powodu wyjazdu, itd.) 

Jeżeli Ambasada zatwierdzi prośbę o zezwolenie na podróż w interesie narodowym (NIE), będą mogli Państwo udać się tylko jeden raz do Stanów Zjednoczonych w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia. Jeśli będą Państwo chcieli ponownie pojechać w przyszłości, konieczne będzie ubieganie się o kolejne zezwolenie.

6. Uzyskałem zgodę na podróż w interesie narodowym (NIE). Co powinienem zrobić na lotnisku?

Informacja dotycząca uzyskania zezwolenia na podróż w interesie narodowym (NIE) jest wprowadzana do odpowiedniego systemu w celu autoryzacji podróży do USA. Na lotnisko należy należy przybyć odpowiednio wcześniej. Jeśli linia lotnicza ma jakiekolwiek pytania dotyczące uprawnień do podróży, powinna skontaktować się z amerykańskimi służbami celnymi i ochrony granic (U.S. Customs and Border Protection, CBP, Regional Carrier Liaison Group (RCLG).
Zapytania związane z Elektronicznym Systemem Autoryzacji Podróży (ESTA) można kierować do Centrum Koordynacji Podróży CBP pod adresem help@cbp.dhs.gov lub pod numer telefonu w USA 1-877-227-5511. 

7.  Chciałbym ubiegać się o wizę. Czy są dostępne terminy spotkań? 

Ambasada USA udostępniła ograniczoną ilość spotkań o wizy nieimigracyjne w wybranych kategoriach. Urzędnik konsularny ustali podczas spotkania, czy mogą Państwo podróżować zgodnie z obowiązującymi Proklamacjami Prezydenta USA. Tak więc, na przykład podania wizowe studentów (kategorie F i M) lub członków załogi samolotu lub statku (kategoria C1/D lub niektóre wizy B1) mogą być rozpatrywane jak zwykle. Wnioski o wizy w innych kategoriach mogą również być rozpatrywane, ale wizy będą mogły być wydane tylko wtedy, jeśli urzędnik konsularny stwierdzi, że podróż leży w interesie narodowym, jak opisano powyżej (tj. osoby, których podróż służbowa przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne, pracownicy naukowi i osoby podróżujące z przyczyn humanitarnych). Jeżeli uważają Państwo, że nie będą kwalifikować się do otrzymania wizy z powodu Proklamacji Prezydenta, spotkanie wizowe można odłożyć na późniejszy termin. 

Dla podróżnych starających się o wizę B1/B2: w przypadku konieczności pilnej podróży na podstawie wizy B1/B2, jeśli uważają Państwo, że mogą kwalifikować się do otrzymania NIE (patrz punkt 3 powyżej, aby uzyskać więcej informacji), można poprosić o spotkanie w trybie pilnym. Aby to zrobić, należy umówić się w systemie na dowolny dostępny dzień, wtedy pojawi się możliwość poproszenia o spotkanie w trybie pilnym. Konsul zapozna się z Państwa prośbą, następnie urzędnik konsularny skontaktuje się z Państwem i udzieli dalszych informacji, jeśli prośba zostanie zaakceptowana. 

8.  Czy mogę otrzymać zwrot opłaty za podanie wizowe lub autoryzację ESTA?

Niestety opłaty za rozpatrzenie podania wizowego czy autoryzację ESTA nie podlegają zwrotom. Termin spotkania wizowego można zmienić bez dodatkowych kosztów, aby ubiegać się o wizę w ciągu roku od pierwotnej opłaty. Zatwierdzona ESTA zachowuje ważność przez okres do dwóch lat.

9.  Nie jestem z Polski, a moja sprawa wizowa nadal oczekuje na rozpatrzenie w Ambasadzie USA w Warszawie. Proszę przenieść mój profil do mojego kraju. Chcę tam ubiegać się o wizę.

Przeniesienie istniejącego profilu do innego kraju może być możliwe. Opłata uiszczona w Polsce nie może być jednak wykorzystana do ubiegania się o wizę poza Polską. Jeżeli chcą Państwo ubiegać się o wizę poza Polską, konieczne będzie uiszczenie nowej opłaty i wypełnienie kolejnego wniosku zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju.

10. Mój mąż/moja żona ma amerykańskie obywatelstwo a ja nie mam. Czego potrzebuję aby wyjechać do USA?

Jako małżonek/ka obywatela USA nie podlega Pan/i ograniczeniom dotyczącym podróżowania określonym w proklamacji prezydenta i nie potrzebuje Pan/i zgody na podróż w interesie narodowym (tzw. NIE). Jednak w czasie podróży należy okazać ważną wizę lub autoryzację ESTA a także dowód obywatelstwa amerykańskiego małżonka/ki i oryginalny akt małżeństwa potwierdzający Państwa związek. W przypadku podróży na podstawie autoryzacji ESTA, konieczne jest dodanie w systemie ESTA adnotacji zezwalającej na podróż. Dlatego też, jeśli Państwo planują podróż do USA ze strefy Schengen na podstawie autoryzacji ESTA, należy skontaktować się z WarsawNIE@state.gov co najmniej 10 dni przed planowaną podróżą, aby upewnić się, że zezwolenie ESTA jest ważne na podróż. Pełną listę osób, które nie podlegają obostrzeniom wynikającym z Proklamacji, można znaleźć na stronie P.P. 9993.