KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 19 maja, 2024   I   01:27:31 PM EST   I   Celestyny, Iwony, Piotra
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Ograniczenia wjazdu do USA dla posiadaczy wiz i ESTA

17 lipca, 2020

Aktualizacja z dnia 13 lipca 2020

Proklamacja prezydencka – często zadawane pytania

1.   Na które kategorie wiz mają wpływ Proklamacje Prezydenta z 11 marca 2020 (P.P. 9993) i 22 czerwca 2020 (P.P. 10052)?

Proklamacja Prezydenta 9993 uniemożliwia wjazd do Stanów Zjednoczonych osobom przebywającym w strefie Schengen (w tym w Polsce). Proklamacja Prezydenta 10052 nakłada pewne ograniczenia na wydawanie wiz w celu ochrony rynku pracy Stanów Zjednoczonych.

Niektóre osoby posiadające ważną wizę amerykańską mogą podróżować bez ograniczeń podczas gdy inni mogą podróżować tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Ambasady USA. Jeżeli mają Państwo ważną wizę lub autoryzację ESTA i chcieliby udać się do Stanów Zjednoczonych, prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje, aby ustalić, jakie ograniczenia mogą Państwa dotyczyć.

Informujemy osoby, które chciałyby ubiegać się o wizę do Stanów Zjednoczonych, że Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie mogą obecnie zatwierdzać niewielką ilość określonych wiz nieimigracyjnych, jak opisano poniżej.

INFORMACJA KTO MOŻE PODRÓŻOWAĆ DO USA LUB UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ ZNAJDUJĄCA SIĘ NA TEJ STRONIE MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSZĘ REGULARNIE SPRAWDZAĆ AKTUALNE WIADOMOŚCI.

2. Mam ważną wizę amerykańską. Czy mogę udać się do Stanów Zjednoczonych?

Jeżeli mają Państwo ważną wizę w jednej z poniższych kategorii, dodatkowe procedury przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych nie są wymagane:

– oficjalne/służbowe wizy: A, G, NATO

– wizy dla członków załogi samolotu lub statku: C1/D, B1 (tylko z adnotacją „OCS” dla pracowników jednostek w obrębie szelfu kontynentalnego USA)

– wizy studenckie: F (jeśli mają Państwo ważny formularz I-20) lub M (z ważnym formularzem I-20).

Jeżeli mają Państwo ważną wizę w innej kategorii niż powyższe, konieczne będą dodatkowe procedury przed podróżą do USA, jak opisano poniżej.

3.  Mam ważną wizę w kategorii, która nie jest powyżej wymieniona. Czy mogę udać się do USA?

Jeżeli posiadają Państwo ważną wizę w kategorii niewymienionej powyżej, podróżować będzie można tylko wtedy, gdy Ambasada USA wyda zezwolenie na podróż w interesie narodowym („national interest exception”, w skrócie: NIE). Na podstawie zezwolenia będą mogli Państwo udać się jeden raz do Stanów Zjednoczonych w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia przez Ambasadę. Zasadniczo zezwolenia na podróż będącą w interesie narodowym są przyznawane niektórych biznesmenom zapewniającym znaczne korzyści ekonomiczne Stanom Zjednoczonym, pracownikom naukowym i osobom podróżującym z przyczyn humanitarnych:

– posiadaczom wiz B1 (lub B1/B2) lub O (i ich małżonkom lub dzieciom), którzy są menedżerami wyższego szczebla i personelem zarządzającym podróżującymi w celach służbowych;

– posiadaczom wiz B1 (lub B1/B2), którzy podróżują w celu instalacji lub obsługi skomplikowanych urządzeń lub sprzętu i posiadają specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;

– posiadaczom wiz P, którzy są zawodowymi sportowcami (i ich małżonkom lub dzieciom) i niezbędnym osobom towarzyszącym;

– posiadaczom wiz E (przedsiębiorcom i inwestorom);

– posiadaczom wiz J (z ważnym formularzem DS-2019), którzy są profesorami, stypendystami (research scholars), naukowcami (short-term scholars) lub specjalistami;

– posiadaczom wiz B2 (lub B1/B2) podróżującym z przyczyn humanitarnych: głównie osobom jadącym pilnie na leczenie (w tym członkom rodzin) lub chcącym odwiedzić członka rodziny w Stanach Zjednoczonych, który wymaga pilnej opieki medycznej.

Osoby, które należą do jednej z powyższych kategorii mogą ubiegać się o zezwolenie na podróż w interesie narodowym (national interest exception, w skrócie: NIE), postępując zgodnie z instrukcjami w punkcie 5 poniżej. Z wyjątkiem kategorii wymienionych w punkcie 2 powyżej, każda osoba posiadająca wizę, która będzie próbować udać się do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych nie uzyskawszy zezwolenia na podróż w interesie narodowym (tzw. NIE), nie będzie mogła wejść na pokład samolotu do Stanów Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Proklamacja Prezydenta z 22 czerwca 2020, której celem jest ochrona rynku pracy USA, wyraźnie zabrania podróżowania do Stanów Zjednoczonych do 31 grudnia 2020 osobom posiadającym wizy H lub L, bez względu na jakiekolwiek korzyści ekonomiczne dla USA, a także zakazuje wjazdu posiadaczom wiz J dla uczestników programu Praca i Podróże, opiekunów na obozach letnich camp counselor, au pair, stażystów i nauczycieli.

4.  Mam ważną autoryzację podróży ESTA. Czy mogę udać się do USA?

Osoby posiadające autoryzację ESTA i podróżujące w celach służbowych, które przyniosą znaczne korzyści ekonomiczne dla Stanów Zjednoczonych (patrz punkt 3 powyżej) mogą również ubiegać się o zezwolenie na podróż w interesie narodowym (tzw. NIE), postępując zgodnie z instrukcjami w punkcie 5 poniżej. Osoby, które będą próbować podróżować na podstawie autoryzacji ESTA bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia na podróż w interesie narodowym (tzw. NIE), nie będą mogły wejść na pokład samolotu do USA, a ich autoryzacja ESTA będzie anulowana.

5.  Mam ważną wizę do USA lub autoryzację ESTA i uważam, że kwalifikuję się do otrzymania zezwolenia na podróż w interesie narodowym (tzw. NIE). W jaki sposób mogę się ubiegać?

Osoby, które mają ważną wizę i uważają, że kwalifikują się do otrzymania zezwolenia na podróż w interesie narodowym (osoby, których podróż służbowa przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne, pracownicy naukowi i osoby podróżujące z przyczyn humanitarnych) powinny wysłać na adres WarsawNIE@state.gov i podać następujące informacje o każdym podróżnym:

– imię i nazwisko (jak w paszporcie)

– data urodzenia

– opis celu planowanej podróży do USA (w tym rodzaj wizy)

– wszelka dokumentacja uzasadniająca prośbę (np. informacje o planowanej podróży służbowej, charakter humanitarnego powodu wyjazdu, itd.)

Jeżeli Ambasada zatwierdzi prośbę o zezwolenie na podróż w interesie narodowym (tzw. NIE), będą mogli Państwo udać się tylko jeden raz do Stanów Zjednoczonych w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia. Jeśli będą Państwo chcieli ponownie pojechać w przyszłości, konieczne będzie ubieganie się o kolejne zezwolenie.

6.  Chciałbym ubiegać się o wizę. Czy są dostępne terminy spotkań?

Ambasada USA udostępniła ograniczoną ilość spotkań o wizy nieimigracyjne we wszystkich kategoriach. Urzędnik konsularny ustali podczas spotkania, czy mogą Państwo podróżować zgodnie z obowiązującymi Proklamacjami Prezydenta USA. Tak więc, na przykład podania wizowe studentów (kategorie F i M) lub członków załogi samolotu lub statku (kategoria C1/D lub niektóre wizy B1) mogą być rozpatrywane jak zwykle. Wnioski o wizy w innych kategoriach mogą również być rozpatrywane, ale wizy będą mogły być wydane tylko wtedy, jeśli urzędnik konsularny stwierdzi, że podróż leży w interesie narodowym, jak opisano powyżej (tj. osoby, których podróż służbowa przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne, pracownicy naukowi i osoby podróżujące z przyczyn humanitarnych). Jeżeli uważają Państwo, że nie będą kwalifikować się do otrzymania wizy z powodu Proklamacji Prezydenta, spotkanie wizowe można odłożyć na późniejszy termin.

7.  Czy mogę otrzymać zwrot opłaty za podanie wizowe lub autoryzację ESTA?

Niestety opłaty za rozpatrzenie podania wizowego czy autoryzację ESTA nie podlegają zwrotom. Termin spotkania wizowego można zmienić bez dodatkowych kosztów, aby ubiegać się o wizę w ciągu roku od pierwotnej opłaty. Zatwierdzona ESTA zachowuje ważność przez okres do dwóch lat.

8.  Nie jestem z Polski, a moja sprawa wizowa nadal oczekuje na rozpatrzenie w Ambasadzie USA w Warszawie. Proszę przenieść mój profil do mojego kraju. Chcę tam ubiegać się o wizę.

Przeniesienie istniejącego profilu do innego kraju może być możliwe. Opłata uiszczona w Polsce nie może być jednak wykorzystana do ubiegania się o wizę poza Polską. Jeżeli chcą Państwo ubiegać się o wizę poza Polską, konieczne będzie uiszczenie nowej opłaty i wypełnienie kolejnego wniosku zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju..

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!