KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 16 czerwca, 2024   I   11:26:19 AM EST   I   Aliny, Anety, Benona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Pracownicze wizy imigracyjne do USA. Kto się kwalifikuje?

24 kwietnia, 2020

Do otrzymania pracowniczej wizy imigracyjnej, w większości przypadków konieczna jest oferta pracy od amerykańskiego pracodawcy

 Kto się kwalifikuje:

-  Pracownicy z prawem pierwszeństwa (E1)
   Osoby o nadzwyczajnych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, edukacji, sztuki, biznesu i sportu: wybitni profesorowie i naukowcy, niektórzy członkowie zarządu i dyrektorzy międzynarodowych korporacji.


  -  Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, sztuki i biznesu oraz przedstawiciele określonych zawodów (E2)
    Wysokiej klasy specjaliści posiadający wyższe stopnie naukowe lub ich odpowiedniki, lub tytuł licencjata i co najmniej 5 lat doświadczenia w danej dziedzinie oraz osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, sztuki i biznesu.
    Osoby posiadające tytuł licencjata i stosowne uprawnienie do wykonywania wyuczonego zawodu.


  -  Pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani (E3 i EW)
    Pracownicy wykwalifikowani z co najmniej dwuletnim doświadczeniem oraz inni pracownicy pracujący na stanowiskach, na które brakuje chętnych w Stanach Zjednoczonych. Uwaga:Ambasada nie dysponuje listą takich stanowisk.


  -  Imigranci specjalni (SD, SR, SB)
    Niektórzy duchowni i przedstawiciele wyznań religijnych niektórzy pracownicy organizacji międzynarodowych i członkowie ich najbliższej rodziny, obecni i byli pracownicy rządu Stanów Zjednoczonych, kwalifikujący się na podstawie specjalnych kwalifikacji i rekomendacji oraz powracający rezydenci Stanów Zjednoczonych.


  - Inwestorzy (T)
    Osoby tworzące nowe miejsca pracy dla co najmniej dziesięciu niespokrewnionych ze sobą osób poprzez zainwestowanie minimum 1,000,000 dolarów w nowe przedsiębiorstwo w Stanach Zjednoczonych lub minimum 500,000 dolarów w tzw. „targeted employment area”, czyli regionach, w których występuje niedobór siły roboczej.


Po więcej informacji dotyczących Państwa sprawy zachęcamy do kontaktu z adwokatami imigracyjnymi w USA.