KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 15 października, 2021   I   04:03:48 PM EST   I   Jadwigi, Leonarda, Teresy
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Imigracja

Ubezpieczenia zdrowotne w Nowym Jorku dla imigrantów

31 stycznia, 2020

Ubezpieczenia zdrowotne w Nowym Jorku dla imigrantów

Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku mogą uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej niezależnie od statusu imigracyjnego oraz możliwości finansowych.

Nieubezpieczeni mieszkańcy mogą uzyskać leczenie w wielu szpitalach i przychodniach. Ponadto w 2019 władze miasta  rozpoczęły nowy program o nazwie „NYC Care”, którego założeniem jest zapewnienie dostępu do opieki medycznej wszystkim mieszkańcom, w tym także osobom, które nie kwalifikują się do programów publicznego ubezpieczenia zdrowotnego ze względu na swój status imigracyjny, oraz osobom, które nie mają wystarczających środków na wykupienie ubezpieczenia. Więcej informacji na temat programu „NYC Care” można uzyskać pod numerem telefonu 311 lub pod adresem www.nychealthandhospitals.org/nyccare.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczenie zdrowotne jest metodą opłacania kosztów pomocy medycznej. Aby dowiedzieć się, gdzie można uzyskać bezpłatną, osobistą pomoc w wielu językach, aby zapisać się do ubezpieczenia, a także informacje na temat pomocy finansowej, do jakiej się Państwo kwalifikują, należy zadzwonić pod numer 311 lub wysłać wiadomość SMS o treści „CoveredNYC” lub „SeguroNYC” pod numer 877877 albo odwiedzić stronę https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/health-insurance.page

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne

W zależności od poziomu dochodów i statusu imigracyjnego mogą Państwu przysługiwać usługi w zakresie ekonomicznego lub bezpłatnego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Imigranci mający prawomocny status stały lub tymczasowy (w tym m.in. mieszkańcy, którzy otrzymali obywatelstwo lub uzyskali zieloną kartę, uchodźcy, azylanci, osoby z wizą U i T, osoby objęte statusem osoby tymczasowo chronionej ([Temporary Protected Status] itp.) lub osoby objęte programem wstrzymanego działania dla nieletnich imigrantów (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) mogą kwalifikować się do uzyskania taniego lub bezpłatnego ubezpieczenia publicznego, np. w ramach programu Medicaid lub Essential Plan.
 • Osoby, które złożyły wniosek o wydanie wizy lub wniosek imigracyjny, a także te, które uzyskały od jednostek administracji publicznej oficjalne dokumenty zezwalające na pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych, mogą kwalifikować się do otrzymania taniego lub bezpłatnego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, np. w ramach programu Medicaid lub Essential Plan.
 • Kobiety w ciąży mogą kwalifikować się do programu Medicaid niezależnie od swojego statusu imigracyjnego.
 • W stanie Nowy Jork dzieci poniżej 19. roku życia są objęte publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach programu Child Health Plus (CHP) niezależnie od swojego statusu imigracyjnego.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

 • Imigranci mający prawomocny status stały lub tymczasowy mogą wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne w nowojorskim Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych. W zależności od poziomu dochodów imigrantom może przysługiwać pomoc w opłaceniu kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie https://nystateofhealth. ny.gov lub pod numerem telefonu 311.
 • Osoby, które nie kwalifikują się do złożenia wniosku o ubezpieczenie w systemie Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych, mogą mimo to wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne poza tym systemem. Ponadto może im przysługiwać prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z miejsca pracy.
 • Osoby, które nie kwalifikują się do złożenia wniosku o ubezpieczenie w systemie Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych, mogą mimo to ubiegać się o ubezpieczenie w imieniu swoich uprawnionych dzieci.