KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 26 lutego, 2020   I   Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Ubezpieczenia zdrowotne w Nowym Jorku dla imigrantów

31 stycznia, 2020

Ubezpieczenia zdrowotne w Nowym Jorku dla imigrantów

Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku mogą uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej niezależnie od statusu imigracyjnego oraz możliwości finansowych.

Nieubezpieczeni mieszkańcy mogą uzyskać leczenie w wielu szpitalach i przychodniach. Ponadto w 2019 władze miasta  rozpoczęły nowy program o nazwie „NYC Care”, którego założeniem jest zapewnienie dostępu do opieki medycznej wszystkim mieszkańcom, w tym także osobom, które nie kwalifikują się do programów publicznego ubezpieczenia zdrowotnego ze względu na swój status imigracyjny, oraz osobom, które nie mają wystarczających środków na wykupienie ubezpieczenia. Więcej informacji na temat programu „NYC Care” można uzyskać pod numerem telefonu 311 lub pod adresem www.nychealthandhospitals.org/nyccare.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczenie zdrowotne jest metodą opłacania kosztów pomocy medycznej. Aby dowiedzieć się, gdzie można uzyskać bezpłatną, osobistą pomoc w wielu językach, aby zapisać się do ubezpieczenia, a także informacje na temat pomocy finansowej, do jakiej się Państwo kwalifikują, należy zadzwonić pod numer 311 lub wysłać wiadomość SMS o treści „CoveredNYC” lub „SeguroNYC” pod numer 877877 albo odwiedzić stronę https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/health-insurance.page

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne

W zależności od poziomu dochodów i statusu imigracyjnego mogą Państwu przysługiwać usługi w zakresie ekonomicznego lub bezpłatnego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.

  • Imigranci mający prawomocny status stały lub tymczasowy (w tym m.in. mieszkańcy, którzy otrzymali obywatelstwo lub uzyskali zieloną kartę, uchodźcy, azylanci, osoby z wizą U i T, osoby objęte statusem osoby tymczasowo chronionej ([Temporary Protected Status] itp.) lub osoby objęte programem wstrzymanego działania dla nieletnich imigrantów (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) mogą kwalifikować się do uzyskania taniego lub bezpłatnego ubezpieczenia publicznego, np. w ramach programu Medicaid lub Essential Plan.
  • Osoby, które złożyły wniosek o wydanie wizy lub wniosek imigracyjny, a także te, które uzyskały od jednostek administracji publicznej oficjalne dokumenty zezwalające na pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych, mogą kwalifikować się do otrzymania taniego lub bezpłatnego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, np. w ramach programu Medicaid lub Essential Plan.
  • Kobiety w ciąży mogą kwalifikować się do programu Medicaid niezależnie od swojego statusu imigracyjnego.
  • W stanie Nowy Jork dzieci poniżej 19. roku życia są objęte publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach programu Child Health Plus (CHP) niezależnie od swojego statusu imigracyjnego.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

  • Imigranci mający prawomocny status stały lub tymczasowy mogą wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne w nowojorskim Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych. W zależności od poziomu dochodów imigrantom może przysługiwać pomoc w opłaceniu kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie https://nystateofhealth. ny.gov lub pod numerem telefonu 311.
  • Osoby, które nie kwalifikują się do złożenia wniosku o ubezpieczenie w systemie Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych, mogą mimo to wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne poza tym systemem. Ponadto może im przysługiwać prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z miejsca pracy.
  • Osoby, które nie kwalifikują się do złożenia wniosku o ubezpieczenie w systemie Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych, mogą mimo to ubiegać się o ubezpieczenie w imieniu swoich uprawnionych dzieci.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969

Imprezy Dodaj wydarzenie

New York
NY Open International Judo Team Tournament
Preliminary competition starts at 11 am Finals matches at TBD Time line & order of fights at the 2020 NY Open Judo Teams: TBD (Competition finished around 5:30 pm) Awards Ceremony held immediately after the competition Banquet Dinner, NYAC 9th Floor (after the Awards Ceremony) For further questions please contact: John Walla, Tournament Director Tel. 1.917.453.4031 Alessandro Hamada, Tournament Director Tel. 1.917.664.7327
New Jersey
Koncert Andre i Skalar US w Garfield
Zapraszamy do Wisła Club
Illinois
Festiwal Taste of Polonia 2020
Festiwal Taste of Polonia Cztery dni zabawy od piątku do poniedziałku 4-7 wrzesnia, 2020 w Labor Day Weekend! W Labor Day Weekend Centrum Kopernikowskie oraz pobliski plac jak co roku wypelnia sie muzyka na zywo, jedzeniem oraz roznymi atrakcjami dla kazdego w kazdym wieku. Taste of Polonia to najstarszy polski festiwal w Stanach Zjednoczonych organizowany co rocznie od 1979 roku. Muzyka grana na zywo odbywa się na 4 scenach, na których wystepuje ponad 30 zespolow- Rock, Pop, Jazz, Polka, Dance, World; wspaniale jedzenie, polskie piwo, kasyno i pelnym bar w srodku budynku kopernikowskim, zabawy dla dzieci i wiele więcej….
New York
Adam Kownacki "BabyFace" vs Robert Helenius "The Nightmare" - Tickets
Prices: $67, $87, $117, $157, $257, $357, $507
New York
Przyjmowanie podań na stypendia dla studentów wyższych uczelni w USA w 2020 r.
Ten program stypendialny prowadzony jest z myślą o młodych i ambitnych Członkach Naszej Unii, którzy potrzebują wsparcia finansowego by kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach. Pomoc ta jest częścią ogólnej misji PSFCU. Nasza Unia udziela jej już od kilkunastu lat, umożliwiając młodym ludziom realizację marzeń o zdobyciu wyższego wykształcenia. Program stypendialny Naszej Unii dla studentów wyższych uczelni wchodzi w skład ogólnego programu stypendialnego PSFCU. Jest to autonomiczny program stypendialny Naszej Unii, przeznaczony dla studentów szkół wyższych uczęszczających na zajęcia zarówno na poziomie undergraduate jak i graduate. Powstał on z inicjatywy Rady Dyrektorów i Zarządu Naszej Unii, aby nagradzać najzdolniejszych studentów będących Członkami PSFCU i zarazem głównymi właścicielami kont w Naszej Unii. Stypendia w tym programie są przyznawane przez Komisję Stypendialną składającą się z wykładowców wyższych uczelni, w oparciu o wyniki w nauce, osiągnięcia pozaszkolne i zaangażowanie w działalność organizacji polonijnych. Warunki uczestnictwa, aplikacja oraz instrukcje są dostępne poniżej. Warunki uczestnictwa w Programie Stypendialnym PSFCU w 2020 r. Program tylko dla Członków PSFCU, którzy otworzyli konto przed 1 stycznia 2019 r. Studenci pierwszego roku (undergraduate) nie mogą brać udziału w programie. Stypendium PSFCU można otrzymać tylko raz na każdym poziomie nauki, np. raz jako udergraduate student i raz jako graduate student; Minimalne GPA 3.0 Laureaci programu, przed otrzymaniem nagrody, muszą przedstawić dowód kontynuacji nauki w semestrze jesiennym 2020 (proof of enrollment). Wymagane są dwa listy referencyjne. Przynajmniej jeden list referencyjny musi pochodzić od profesora akademickiego na oficjalnym papierze listowym. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być zapisane i załączone w następującej formie: nazwisko_imię_rodzaj dokumentu.pdf, np. Kowalski_Jan_Transcript.pdf; Kowalski_Jan_ACT.pdf Pracownicy PSFCU nie mogą brać udziału w Programie Stypendialnym PSFCU. Podanie o stypendium PSFCU za rok 2020 UWAGA! Podania oraz wymagane dokumenty mogą być składane tylko w formie elektronicznej. Po naciśnięciu przycisku Submit; każdy aplikant dostanie numer referencyjny swojej aplikacji. Numer ten jest potwierdzeniem, że aplikacja wpłynęła do PSFCU. Prosimy zapisać numer referencyjny. Termin składania podań przez studentów;w uczelni wyższych upływa z dniem 2 marca 2020 r.! Zwycięzcy programu zostaną powiadomieni pod koniec maja 2020 r. Wydrukowane i dostarczone podania za pomocą faxu, emaila, czy zostawione w jednym z oddziałów PSFCU nie będą uznane. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy wysłać e-mail lub skontaktować się z Działem Marketingu telefonicznie
zobacz wszystkie