KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 2 czerwca, 2020   I   02:12:25 PM EST   I   Erazma, Marianny, Marzeny

Pomoc i serwisy miasta Nowy Jork dla imigrantów

28 stycznia, 2020

Pomoc i serwisy miasta Nowy Jork dla imigrantów
Statua wolności i w tle Ellis Island, wyspa o powierzchni 11,1 ha położona w porcie miasta Nowy Jork, niedaleko wyspy Manhattan. W latach 1892–1924 na wyspie działało główne centrum przyjmowania imigrantów do Stanów Zjednoczonych, przybywających z Europy. Przez cały okres jej działania, do chwili ostatecznego zamknięcia w 1954 roku, stacja przyjęła około 12 milionów imigrantów.

W serii artykułów przedstawiamy informacje dla mieszkańców Nowego Jorku o programach miasta skierowanych na pomoc dla nowo przybyłych imigrantów. Miasto Nowy Jork wspiera wszystkich swoich mieszkańców, bez względu na status imigracyjny. Dostęp do pomocy dostępny jest w ponad 200 językach, w tym języku polskim, poprzez połączenia telefoniczne lub online. Oto skrócone wskazówki, jak rozpocząć:

POMOC PRAWNA W ZAKRESIE SPRAW IMIGRACYJNYCH 

  • Zadzwoń do ActionNYC pod numer 1-800-354-0365 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 w celu uzyskania bezpłatnej, bezpiecznej pomocy prawnej w zakresie spraw imigracyjnych.
  • Zadzwoń pod numer 311 i powiedz „citizenship appointment” (spotkanie w sprawie obywatelstwa) lub odwiedź stronę NYC.gov/NYCitizenship w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie obywatelstwa oraz doradztwa finansowego, dostępnych w wybranych bibliotekach publicznych.
  • Wystrzegaj się usługodawców zajmujących się sprawami imigracyjnymi, którzy czerpią korzyści ze swoich klientów. Korzystaj wyłącznie z pomocy zaufanych, licencjonowanych adwokatów i akredytowanych przedstawicieli. Wszelkie pytania w tej sprawie można zgłaszać za pośrednictwem Infolinii Nowych Amerykanów dostępnej pod numerem 1-800-566-7636 w godzinach 9:00-20:00 od poniedziałku do piątku.

OCHRONA I POMOC RODZINOM

OPIEKA ZDROWOTNA

Każdy czasami potrzebuje pomocy, nikt nie powinien być pozostawiony samemu sobie. Przystępna cenowo pomoc medyczna jest dostępna dla wszystkich mieszkańców we wszystkich publicznych szpitalach i przychodniach – w przypadkach nagłych i nienagłych. NYC Well to bezpłatne, poufne wsparcie, interwencje w sytuacjach kryzysowych oraz informacje i usługi dla osób szukających pomocy w zakresie zdrowia psychicznego i/lub nadużywania substancji w mieście Nowy Jork, dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni rocznie w ponad 200 językach. Zadzwoń pod numer 1-888-NYC-Well lub wyślij wiadomość o treści WELL na numer 65173.

OPIEKA NA DZIECKIEM

Bezpłatna lub tania opieka nad dzieckiem. Rodziny o niskich dochodach z dziećmi w wieku od 6 tygodni do 12 lat mogą uzyskać bezpłatną lub niedrogą opiekę nad dzieckiem. Odwiedź stronę NYC.gov/ACS lub zadzwoń pod numer 311, aby dowiedzieć się więcej.

EDUKACJA

Zapisz swoje dziecko do szkoły. Każde dziecko w mieście Nowy Jork ma prawo do edukacji w szkole publicznej, niezależnie od statusu imigracyjnego lub języka. Dzieci w wieku 4 lat lub te, które ukończą 4 lata w danym roku szkolnym, kwalifikują się do programu bezpłatnej edukacji przedszkolnej (tzw. Pre-K). Wszyscy mieszkańcy mają prawo uczęszczać do szkół publicznych od 5. roku życia do ukończenia szkoły lub do końca roku szkolnego, w którym ukończą 21. rok życia. Aby zapisać się do 3-K, Pre-K lub dowolnej szkoły DOE, zadzwoń pod numer 311 lub odwiedź stronę schools.nyc.gov/enrolIment.

POSIŁKI I SCHRONIENIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Bezpłatna żywność dla osób potrzebujących. Obiekty zlokalizowane na terenie całego Nowego Jorku oferują bezpłatną żywność potrzebującym. Program Homebase pomaga mieszkańcom uniknąć wejścia do systemu schronisk dla bezdomnych. Odwiedź stronę NYC.gov/Homebase lub zadzwoń pod numer 311, aby dowiedzieć się więcej.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NASZYCH SPOŁECZNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Miasto nie egzekwuje praw związanych ze statusem imigracyjnym. Wydział policji miasta Nowy Jork (NYPD) nie pyta o status imigracyjny ofiar przestępstw, świadków ani osób proszących o pomoc. Każda osoba, która padnie ofiarą przestępstwa związanego z prześladowaniem i/lub dyskryminacją lub będzie mieć wątpliwości w tej kwestii, powinna skontaktować się z nowojorską policją. Aby bezpośrednio skontaktować się z funkcjonariuszami nowojorskiej jednostki ds. przestępstw związanych z prześladowaniem i dyskryminacją (NYPD Hate Crimes Task Force), należy zadzwonić pod numer 1-646-610-5267.

OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄ

Wszyscy nowojorczycy mają prawo do życia bez dyskryminacji, odwetu i nękania w domu, miejscu pracy i w sferze publicznej. Aby złożyć skargę w tej sprawie lub uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer 311 lub skontaktować się telefonicznie z Komisją Praw Człowieka Miasta Nowy Jork (NYC Commission on Human Rights) pod numerem 1-718-722-3131.

UZYSKAJ BEZPŁATNĄ KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ IDNYC

Umów się już dzisiaj na spotkanie, aby uzyskać IDNYC. Zadzwoń pod numer 311 i powiedz „IDNYC” albo odwiedź stronę internetową NYC.gov/lDNYC. IDNYC to bezpłatna karta identyfikacyjna dla wszystkich nowojorczyków w wieku powyżej 10 lat, która zapewnia dziesiątki wspaniałych korzyści. IDNYC nie służy do gromadzenia informacji na temat statusu imigracyjnego, a wszystkie dane osób ubiegających się jej wydanie są poufne. Władze Miasta zapewniają ochronę danych w ramach IDNYC w pełnym zakresie przewidzianym prawnie.

Biuro Burmistrza ds. Imigrantów zapewnia pomoc telefonicznie, online lub osobiście. Zadzwoń do nas pod numer 1-212-788-7654 od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. Lub odwiedź jedno z naszych trzech stanowisk informacyjnych dla imigrantów w NYC, które można znaleźć na stronie NYC.gov/ImmigrantInfoDesk