KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 kwietnia, 2024   I   10:49:47 AM EST   I   Jarosława, Marka, Wiki
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Podróż z dziećmi do USA - formalności, jakie należy dopełnić przed wylotem z Polski - cz. 3

25 października, 2019

Informacje dot. formalności, których należy dopełnić przed wylotem do USA oraz procedur mających zastosowanie w przypadku odmowy wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.

PODRÓŻ Z DZIEĆMI

Poza posiadaniem odpowiedniej wizy, dzieci muszą mieć pozwolenie na podróż zagraniczną wydaną przez rodziców lub opiekunów. Dzieci nie zawsze lecą do USA z rodzicami, a czasem towarzyszy im tylko ktoś z rodziny. Jeżeli dziecko podróżuje tylko z jednym rodzicem, powinien on posiadać pisemną zgodę drugiego rodzica, a w przypadku podróży bez rodziców, opiekun dziecka musi mieć przy sobie zgodę obojga rodziców. Amerykańskie władze eliminują w ten sposób przypadki uprowadzenia dzieci. Wg informacji przedstawionych na stronie internetowej Ambasady USA w Warszawie, zgoda powinna być wyrażona w pisemnym oświadczeniu napisanym w języku angielskim i poświadczonym notarialnie. Powinno się w nim znaleźć następujące stwierdzenie: „Potwierdzam, że moja żona/ mój mąż/inna osoba podróżuje poza granice kraju z moim synem/córką i wyrażam na to zgodę” (“I acknowledge that my husband/wife/other person is travelling with my son/daughter out of the country and has my permission to do so”). Przygotowanie tego typu oświadczenia nie jest czasochłonne, a pozwoli zaoszczędzić wiele niepotrzebnego stresu na granicy zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom.

Z pracownikami Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku często kontaktują się oczekujące na lotniskach rodziny osób, którym odmówiono wjazdu na teren USA lub sami podróżni oczekujący na lot powrotny do kraju. Wielokrotnie są to sytuacje, w których rodziny z Polski przylatują do swoich bliskich w odwiedziny lub z okazji uroczystości rodzinnych. Aby uniknąć stresu i problemów związanych z poniesieniem wysokich kosztów przelotu, odmową wjazdu i pobytem w placówce więziennej Konsulat Generalny rekomenduje rozważne działanie i podejmowanie przemyślanych decyzji.

UWAGA! Nowy Informator Konsularny w USA został wydrukowany w Polonijnej Książce 2019/20, która już jest dostępna za darmo, w nowojorskim Konsulacie RP i w setkach polskich miejsc w NY i NJ oraz wkrótce w PA i CT. Zobacz też: www.pol.us