KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 21 kwietnia, 2024   I   02:08:03 PM EST   I   Jarosława, Konrada, Selmy
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Formalności, które należy dopełnić przed wylotem z Polski do USA - część 1

08 października, 2019

UWAGA! Nowy Informator Konsularny w USA został wydrukowany w Polonijnej Książce 2019/20, która już jest dostępna za darmo, w nowojorskim Konsulacie RP i w setkach polskich miejsc w NY i NJ oraz wkrótce w PA i CT. Zobacz też: www.pol.us

UZYSKANIE ODPOWIEDNIEJ WIZY

Przed wyjazdem do USA osoby nie posiadające wizy muszą przejść procedurę zmierzającą do jej uzyskania. Czeka je wypełnienie elektronicznego wniosku i wizyta w jednym z konsulatów amerykańskich w Polsce. Podczas rozmowy z konsulem należy przekazać mu aktualne i zgodne z prawdą informacje dotyczące zarówno celu planowanego wyjazdu, jak i historii poprzednich pobytów w USA. Dane wpisane we wniosku wizowym, informacje udzielone konsulowi oraz inne szczegóły dotyczące procesu ubiegania się o wizę będą dostępne także dla oficerów służb imigracyjnych USA przeprowadzających kontrolę graniczną już po wylądowaniu w Stanach Zjednoczonych. Osoby, które posiadają już ważną wizę muszą upewnić się, że jest ona odpowiednia do celu planowanego pobytu. Nielegalne jest podejmowanie pracy w USA przez posiadaczy wiz turystycznych. Znane są również przypadki osób, które przyjeżdżają do USA na komercyjne występy artystyczne na podstawie wiz turystycznych, a nie kategorii wiz specjalnie do tego celu przeznaczonych. To często kończy się odmową wjazdu, jest także bardzo uciążliwe i kosztowne, zarówno dla samych artystów, jak i organizatorów wydarzeń. Trzeba pamiętać, że zatajenie przed konsulem lub urzędnikiem imigracyjnym informacji o poprzednim przedłużonym pobycie lub deklarowanie innego niż rzeczywisty celu podróży, uważane jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do każdorazowej odmowy wydania wizy w przyszłości. Wszystkie informacje na temat rodzajów wiz imigracyjnych i nieemigracyjnych oraz procedury ubiegania się o wizę są dostępne na stronach internetowych ambasady i konsulatu amerykańskiego w Polsce.

OTRZYMANIE WIZY

NIE GWARANTUJE WJAZDU DO USA

Tak jak w większości krajów, ostateczną decyzję dotyczącą wjazdu na teren państwa podejmuje dopiero oficer imigracyjny, a nie konsul czy urzędnik wydający wizę. Konsul wydaje wizę w oparciu o dane wpisane przez wnioskującego we wniosku wizowym oraz informacje przekazane w trakcie rozmowy. Wszelkie wcześniejsze naruszenia prawa imigracyjnego czy niezgodność deklarowanego celu podróży z rzeczywistym mogą skutkować odmową wjazdu. Wprowadzanie konsula amerykańskiego w błąd, czy zatajanie przed nim pewnych informacji, może narazić na niepotrzebne koszty, stres związany z odesłaniem do kraju, czy nawet kilkuletni zakaz wjazdu do USA. Pamiętajmy więc, że przekroczymy granicę amerykańską dopiero wtedy, gdy pozytywnie przejdziemy kontrolę graniczną. Nawet jeśli poprzednim razem udało nam się wjechać do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że automatycznie zostaniemy wpuszczeni ponownie.