KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 marca, 2024   I   10:21:42 AM EST   I   Kingi, Maryna, Tycjana
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Szczepienia przed wyjazdem do USA

05 września, 2019

Zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym osoby ubiegające się o niektóre wizy muszą otrzymać wymienione niżej szczepienia, zanim będzie można wydać im wizę.

Osoby ubiegające się o wizę K (należącą do kategorii wiz nieimigracyjnych) nie są zobowiązane do posiadania pełnej karty szczepień. Departament Stanu zaleca jednak osobom ubiegającym się o wizę K, aby spełniły ten wymóg przed wjazdem na teren Stanów Zjednoczonych. Opłata za wypełnienie karty szczepień jest włączona do
opłaty za badanie ogólne uiszczonej u lekarza. Osoby ubiegające się o wizę K powinny mieć świadomość, że kompletna karta szczepień będzie konieczna do przedstawienia władzom imigracyjnym przy ubieganiu się o zmianę statusu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast osoby ubiegające się o wizy imigracyjne zobowiązane są dostarczyć swoją kartę szczepień na badania lekarskie.

Lekarze wyznaczeni przez Ambasadę, wykonujący badania potrzebne do uzyskania wizy, są zobowiązani ustalić, czy osoba ubiegająca się o wizę spełnia wymogi dotyczące szczepień oraz czy ze względów zdrowotnych niektóre z tych szczepień nie są wskazane. Lista chorób, przeciwko którym szczepienia są wymagane:

świnka, odra, różyczka, Heine-Medina, tężec, dyfteryt, koklusz, grypa, heamofilus influenzae typu B(HiB), zapalenie wątroby typu A, zapalenie wątroby typu B, ospa wietrzna, pneumokokowe zapalenie płuc, rotawirus, zakażenie meningokokowe.
By powyższe szczepienia były kompletne, może być wymagana jedna lub więcej dawek szczepionki w zależności od wieku pacjenta, udokumentowanej historii szczepień, sezonu grypowego, stanu zdrowia.

Wszystkie szczepienia muszą być zgodne z amerykańskimi standardami szczepień, a nie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

W celu usprawnienia pracy lekarza i zapobieżenia opóźnieniom w procedurze ubiegania się o wizę, wszystkie osoby zgłaszające się na badania lekarskie wymagane do wizy imigracyjnej powinny mieć przy sobie karty szczepień. W celu uzyskania kompletnej karty szczepień należy skontaktować się ze swoim lekarzem, o ile jest ona dostępna. Jeśli nie ma możliwości uzyskania karty szczepień, lekarz przeprowadzający badania ustali,
jakie szczepienia dana osoba musi otrzymać, aby spełnić wyżej wymienione wymogi.
Tylko lekarz wyznaczony przez Ambasadę może zdecydować, które szczepienia są dla danej osoby wskazane ze względów zdrowotnych biorąc pod uwagę wiek, uprzednio przebyte choroby oraz obecny stan zdrowia.