KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 2 marca, 2024   I   02:47:23 AM EST   I   Halszki, Heleny, Karola
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Badania imigracyjne w Polsce przed wyjazdem do USA

Ambasada USA w Polsce     04 września, 2019

Cykl badań lekarskich powinien być zakończony przed wyznaczonym terminem rozmowy z Konsulem. Badania lekarskie trwają dłużej niż jeden dzień i mogą wymagać dwóch wizyt u lekarza. Badania lekarskie oraz testy laboratoryjne wykonywane są wyłącznie pod adresami podanymi poniżej. Każda osoba ubiegająca się o wizę musi przedstawić swój paszport w celu identyfikacji w każdym z punktów badań lekarskich, a dodatkowo przynieść cztery kolorowe zdjęcia. Należy przygotować numer sprawy imigracyjnej, adres e-mail oraz adres w USA, gdzie zamierzają państwo przebywać.

Opłatę w wysokości 300 PLN od osoby (za badanie ogólne wraz z opłatą manipulacyjną za wypełnienie karty szczepień) należy uiścić bezpośrednio u lekarza. Opłata ta jest zgodna z umową zawartą z Ambasadą USA w Warszawie. Badania na gruźlicę utajoną (próba tuberkulinowa lub test IGRA) oraz wszystkie wymagane szczepienia wiążą się z dodatkową opłatą. Opłaty za zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, badanie moczu oraz badanie krwi należy wnieść bezpośrednio w klinice lub laboratorium w miejscu wykonania. Na Białorusi mogą obowiązywać inne opłaty za testy laboratoryjne i badania lekarskie.

Wyniki badań lekarskich ważne są sześć miesięcy, chyba, że w związku ze stanem zdrowia osoby ubiegającej się o wizę ważność badań zostanie ograniczona do 3 miesięcy. W każdym przypadku ważność wizy zostanie ograniczona do okresu ważności badań.

Badanie lekarskie składa się z następujących elementów: badania na gruźlicę (próba tuberkulinowa lub test IGRA) dla wszystkich dzieci w wieku 2-14 lat, prześwietlenia klatki piersiowej, badania krwi (testy kiłowe) oraz badania moczu (testy w kierunku rzeżączki) dla osób od 15 roku życia, ogólnego badania lekarskiego oraz szczepień.

Wszystkie osoby ubiegające się o wizę w wieku 15 lat i starsze powinny wykonać prześwietlenie klatki piersiowej w celu wykrycia podejrzenia zakażenia gruźlicą. Niektóre osoby zostaną skierowane na dalszą diagnostykę, aby wykluczyć lub potwierdzić zakażenie gruźlicą. Od dzieci z pozytywnym wynikiem próby tuberkulinowej lub testu IGRA będzie wymagane zrobienie prześwietlenia klatki piersiowej oraz poddanie się dalszej diagnostyce według uznania lekarza. Każda osoba powinna przynieść swoją "Książeczkę Zdrowia Dziecka" lub inny dokument poświadczający szczepienia. Dzieciom poniżej 14 roku życia powinno towarzyszyć przynamniej jedno z rodziców lub opiekun. Zapis zdjęcia rentgenowskiego na płycie CD należy zabrać ze sobą do Stanów Zjednoczonych.

Kobiety w ciąży, od których wymagane jest wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej, mogą zdecydować się odłożyć je do czasu rozwiązania. Ciężarne kobiety muszą wyrazić pisemną zgodę na wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Dla kobiet w ciąży, którym robione będzie prześwietlenie klatki piersiowej, zastosowana zostanie osłona na okolice brzucha i miednicy w postaci fartucha z dwuwarstwową powłoką ołowiową. Szczepienia ciężarnych kobiet wykonywane są zgodnie z przepisami
amerykańskiego Centrum Chorób Zakaźnych, a tzw. „żywe szczepionki” nie są im podawane.

Badania wykonane w punktach innych niż wymienione poniżej, nawet w Stanach Zjednoczonych, nie będą akceptowane.

Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę z konsulem należy niezwłocznie skontaktować się z jednym z lekarzy wymienionych poniżej i umówić termin wizyty. Wykonanie wszystkich wymaganych badań zajmuje zazwyczaj
przynajmniej tydzień.