KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 16 czerwca, 2024   I   11:01:22 AM EST   I   Aliny, Anety, Benona
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Zielona karta dla inwestora z Polski - odpowiedzi na pytania

Michael Musa-Obregon     30 kwietnia, 2019

Zielona karta dla inwestora czyli EB-5 Investor’s Green Card.

Zawiłe i skomplikowane amerykańskie prawo imigracyjne wymaga kompetentnego prawnika, który jest również strategiem i potrafi dokładnie i przemyślanie uargumentować swoją pozycję. Jest niezbęne by prawnik potrafił nawigować w przepisach aby umożliwić klientowi spełnienie marzeń o byciu rezydentem, biznesmenem lub obywatelem ameryańskmi.

INFORMACJE OGÓLNE (OVERVIEW)
Program EB-5 jest programem imigracyjno-inwestycyjnym, utworzonym w 1990 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, tworzenia miejsc pracy i stymulowania gospodarki. Rząd Amerykański udostępnia w tej kategorii wizowej 10.000 wiz rocznie dla imigrantów starających się o wjazd do Stanów Zjednoczonych w celu zainwestowania co najmniej 1 miliona dolarów w nowe przedsięwzięcia, które będą korzystne dla gospodarki USA oraz inwestycja ta musi stworzyć co najmniej 10 pełnoetatowych miejsc pracy dla obywateli amerykańskich, legalnych stałych rezydentów lub cudzoziemców z upoważnieniem do pracy. Program EB-5 posiada dotatkowe klauzury, które muszą być spełnione, miedzy innymi inwestycja musi być utrzymana oraz musi ona stworzyć produktywność w regionie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU EB-5:

1. Jakie są procedury związane z ubieganiem się o program inwestycyjny EB-5?
Program inwestycyjny EB-5 jest podzielony na dwie odrębne fazy. W pierwszym etapie jest przyznana inwestorowi warunkowana zielona karta, na okres dwóch lat. Jeśli po dwóch latach inwestor udowodni utworzenie 10 pełnoetatowych miejsc pracy oraz utrzymanie inwestycji, otrzyma on/ona  stałą zieloną kartę.

2. Jakie rodzaje inwestycji EB-5 są dostępne?
Z powodu ostatnich zmian regulacyjnych i rozwoju metody i procedury przetwarzania aplikacji EB-5, zagraniczni inwestorzy mają w dniu dzisiejszym dwa sposoby aby ubiegać się o kartę stałego rezydenta na podstawie programu EB-5. Mianowicie, poprzez bezpośrednią inwestycję w biznes lub poprzez inwestycję w wyznaczone przez rząd federalny Centrum Regionalne.

3. Co jest niezbędne do uzyskania EB-5?

 • PIENIĄDZE MUSZĄ POCHODZIĆ Z LEGALNEGO ŹRÓDŁA – Inwestor musi być w stanie udokumentować legalne pochodzenie inwestowanych pieniędzy.
 • WYMAGANY KAPITAŁ – Niezbędna kwota kapitału, który ma być zainwestowany w przedsiebiorstwo, zależna jest od lokalizacji przedsiębiorstwa jak również od stopy bezrobocia w danym obszarze geograficznym. W większości obszarów jest to 1 milion Dolarów Amerykańskich.Inwestycja w TEA (obszary wiejskie, z wysoką stopą bezrobocia)wynosi jedynie 500,000 dolarow. W prawie wszystkich Centrach Regionalnych,kwota inwestycji wynosi 500.000 dolarów.
 • MUSI STWORZYĆ 10 PEŁNOETATOWYCH MIEJSC PRACY – Pracownicy mogą być obywatelami USA, stałymi rezydentami USA, lub posiadaczami pozwolenia na pracę, ale nie mogą być członkami najbliższej rodziny inwestora.
 • NIEZBĘDNYM WARUNKIEM INWESTYCJI JEST RYZYKO - inwestor musi nieodwołalnie przeznaczyć aktywa na cele inwestycji w przedsiębiorstwo. Nie może wejść w układ, w którym pełna kwota nie jest przeznaczona na  inwestycję i nie jest ryzykiem. Definicją "Kapitału" według INS jest gotówka, sprzęt, wyposażenie, inne dobra materialne, ekwiwalent środków pieniężnych oraz zadłużenia zabezpieczonego majątku posiadane przez cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec jest za nie osobiście odpowiedzialny.
 • INWESTOR MUSI KWALIFIKOWAĆ SIĘ JAKO INWESTOR AKREDYTOWANY – bycie zakwalifikowanym jako inwestor akredytowany oznacza, według Rozporządzenia D Ustawy o Papierach Wartościowych,że inwestor spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 1) każdą osobę fizyczną, której indywidualna wartość netto (lub wspólna wartość netto z małżonkiem tej osoby, jeżeli dotyczy, w momencie zakupu przekracza 1.000.000 dolarów; lub 2) osobę fizyczną, która miała indywidualny dochód przekraczający 200.000 dolarów lub wspólnych dochodów z małżonkiem tej osoby powyżej 300.000 dolarów w każdym z dwóch ostatnich lat, i którzy z uzasadnionych względów przewidują dochody przekraczające 300.000 dolarów w roku bieżącym; lub 3) inni "akredytowani inwestorzy", którzy zakwalikowali się na mocy Rozporządzenia D Ustawy o Papierach Wartościowych;4)posiadanie obszernej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie finansów i biznesu, i umiejętności oceny i szczegółowego określenia korzyści i ryzyka związanego z inwestycją jak i świadomych decyzji inwestycyjnych bez   porad  specjalisty.
 • AKTYWNY UDZIAŁ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA - cudzoziemiec musi być aktywnie zaangażowany w zarządzanie predsiębiorstwem , poprzez nadzorowanie i kontrolę codziennej działalności przedsiębiorstwa , lub poprzez stworzenie zasad i regulacji pracy.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO MUSI BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWEM AKTYWNIE DZIAŁAJĄCYM – działalność komercyjna jest działalnością mającą na celu uzyskanie legalnego zysku. Może to być własna działalność gospodarcza, partnerstwo (ograniczone lub ogólnie) ,spółka holdingowa ,spółka joint venture ,korporacja ,trust , lub inny podmiot , który może być własnością publiczną lub prywatną . Komercyjne predsiębiorstwo nie obejmuje działalności niekomercyjnych , takich jak posiadanie i prowadzenie prywatnej rezydencji.


4. Co to jest „Centrum Regionalne”? Jakie są różnice pomiędzy Programem Indywidualnym  i Programem Centrum Regionalne?
Jeżeli inwestycja jest dokonywana w ramach zatwierdzonego Centrum Regionalnego,stosowane są specjalne zasady.Centrum Regionalne jest określone jako „każda jednostka gospodarcza, publiczna lub prywatna, która jest zaangażowana w wypromowanie wzrostu gospodarczego, w tym wzrostu eksportu i poprawy produktywności regionu”. EB-5 Program Centrum Regionalne oferuje 3000 Zielonych Kart rocznie dla inwestorów zagranicznych, którzy inwestują w wyznaczonych ośrodkach regionalnych.

W porównaniu z indywidualnym programem , główne  różnice w dokumentacji , a tym samym korzyści i zalety  programu EB- 5 Centrum Regionalne są następujące:

 1. Dopuszczalne jest tworzenie pośrednich miejsc pracy
 2. Inwestycje w Centrum Regionalnym zostały wstępnie zatwierdzone przez USCIS w odniesieniu do kwoty kwalifikacyjnej inwestycji i w odniesieniu do wymogu tworzenia miejsc pracy . Eliminuje to konieczność radzenia sobie z wieloma skomplikowanymi wymogami związanymi z indywidualną petycją EB- 5, ze względu na które przedsiębiorstwo inwestycyjne nie zostało wstępnie zatwierdzone. W rezultacie, rząd generalnie przyspiesza rozstrzygnięcia tego rodzaju petycji inwestorów.
 3. Nie wymaga się od inwestorów codziennego nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki czemu mogą oni realizować inne przedsięwzięcia zarówno zawodowe jak i osobiste. Nie ma wymogu minimalnego wykształcenia i doświadczenia w zarządzaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Masz pytanie?
Potrzebujesz więcej informacji?
Jesteś gotowy, aby rozpocząć proces?

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

SPRAWY IMIGRACYJNE
W przypadku pytań

prosimy o kontakt >>>

Mówimy po polsku