KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 21 stycznia, 2021   I   04:47:47 PM EST   I   Agnieszki, Jarosława, Nory
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Imigracja

Zielona karta w USA dla inwestora z Polski - część II

04 stycznia, 2019

Zielona karta w USA dla inwestora z Polski - część II

Zawiłe i skomplikowane amerykańskie prawo imigracyjne wymaga kompetentnego prawnika, który jest również strategiem i potrafi dokładnie i przemyślanie uargumentować swoją pozycję. Jest niezbęne by prawnik potrafił nawigować w przepisach aby umożliwić klientowi spełnienie marzeń o byciu rezydentem, biznesmenem lub obywatelem ameryańskmi..

Ciąg dalszy:

5. Jakie rodzaje kapitału zakwalifikują się do inwestycji typu EB-5?
W przypadku inwestycji indywidualnej do "Kapitału" można zaliczyć gotówkę jak i ekwiwalent środków pieniężnych (gotówki), wyposażenie, inwentarz i inne dobra materialne. Udziały wpływów pieniężnych inwestora pochodzących z pożyczki także mogą być uznane za kapitał,jeśli mienie przedsiębiorstwa nie jest wykorzystywane w celu zabezpieczenia spłaty przez inwestora. W przypadku inwestycji w "Regionalne Centrum", prawie wszystkie inwestycje wymagają nakładu  środków pieniężnych, w tym wkład inwestora w formie gotówki pochodzącej z kredytu, który został zabezpieczony osobistym mieniem inwestora.

6. Jak długo trwa proces aplikacji o EB-5 zieloną kartę?
Podstawowa procedura EB-5 składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap jest to uzyskanie zatwierdzenia petycji I-526 o warunkowy status imigracyjny. W przypadku gdy inwestor składa petycję przez Centrum Regionalne obecny średni czas realizacji wynosi 12-14 miesięcy. Jeżeli inwestor decyduje sie na indywidualny program, czas rozpatrzenia petycji I-526 trwa około 14-18 miesięcy. Drugi etap jest to wniosek o wizę imigracyjną. Jeżeli inwestor mieszka poza granicami USA, proces ten zostanie zakończony w ambasadzie USA w kraju w którym inwestor mieszkania. Zazwyczaj trwa to około 5-6 miesięcy; inwestor otrzymuje warunkową zieloną kartę przyznawaną na dwa lata. Jeżeli inwestor był legalnie w USA na wizie/statusie, proces zostanie zakończony poprzez uregulowanie statusu (przyznanie dwuletniej zielonej karty) i trwa to około 4-5 miesięcy.

7. Jaki jest koszt programu inwestycyjnego EB-5?
Jeśli inwestycja jest w ramach programu Centrum Regionalne, oprócz podstawowego wkładu inwestycyjnego w wysokości $500.000, doliczana jest również jednorazowa opłata administracyjna pobierana przez każde Centrum Regionalne w wysokości od $50.000 do $60.000, opłata prawnika imigracyjnego oraz rządowe opłaty (USCIS) za złożenie petycji. Jeżeli inwestycja EB-5 jest inwestycją indywidualną, inwestor nie ponosi jednorazowej opłaty administracyjnej, jednakże oprócz opłaty pobieranej przez prawnika imigracyjnego i opłat rządowych, inwestor ten ponosi dodatkowy koszt związany z przygotowaniem szczegółowego planu biznesowego i propozycji inwestycyjnych.

8. Czy istnieje ryzyko inwestycyjne w programie EB-5 oraz kiedy i jak inwestorzy mogą wycofać kapitał inwestycyjny?
Prawo wymaga, aby inwestycja EB-5 podlegała takiemu samemu ryzyku ekonomicznemu jak każda inna inwestycja oraz inwestor musi zobowiązać swój cały kapitał inwestycyjny w celach inwestycyjnych. Inwestycja która nie spełnia tych dwóch wymogów nie zalicza się do programu EB-5 a tym samym do uzyskania zielonej karty. Ponadto, aby prawnie status zielonej karty nie mógł być podważony, inwestycja musi być utrzymana przez okres co najmniej dwóch lat od momentu uzyskania dwuletniej zielonej karty. Kapitał może być wycofany dopiero w momencie gdy inwestor otrzyma stały pobyt w USA.
W zakresie ryzyka i zwrotu z inwestycji EB-5 przy indywidualnym programie, wszystko zależy od szczegółów każdego projektu.Gdy inwestycja następuje przy użyciu Centrum Regionalnego, inwestor zazwyczaj podlega wymogowi minimum inwestycji w wysokości $500.000 na okres od 5 do 6 lat; w tym czasie, inwestor ma prawo do dywidendów, jeśli możliwość taka istnieje w kontrakcie. Na koniec 5-6 lat, w zależności od Centrum Regionalnego, inwestor może skorzystać z tak zwanej Strategii Wyjścia (Exit Strategy) gdzie inwestor zostaje wykupiony z jego/jej inwestycji.

9. Ile Center Regionalnych otrzymuje dezygnację CIS i czy wszystkie Centra Regionalne mają takie same programy?
W ostatnich latach, liczba Regionalnych Ośrodków zajmujących się programem EB-5 wzrosła do około 900, ponadto co najmniej 50 ośrodków jest w fazie wstępnej aplikacji. Tylko 10% z zatwierdzonych przez USCIS ośrodków regionalnych ma długą historię i udokumentowane osiągnięcia. Pozostałe, nowo utworzone i stosunkowo niesprawdzone Centra Regionalne często (bo aż 80%) stają się nieaktywne, często nie kwalifikując się na odnowienie certifikatu przyznawanego przez USCIS.

Kontynuacja działalności i inwestycji Centrum Regionalnego ma duże znaczenie procesie zmiany tymczasowej zielonej karty na stałą ze względu na konieczność udokumentowania stworzenia i utrzymania dziesięciu miejsc pracy, stworzonych pośrednio lub bezpośrednio. Z tego też powodu wybranie odpowiedniego centrum regionalnego jest niezwykle ważną decyzją.

Nie, każdy Ośrodek Regionalny wyznaczony przez USCIS ma inną strukturę inwestycyjną. W rzeczywistości, Centra Regionalne dzielą pewne właściwości, jak na przykład niższa kwota inwestycyjna ($500.000), opcję prawa wykupu po okresie 5-6 lat gdy inwestor otrzyma bezwarunkową zieloną kartę. Poza wyżej wymienionymi cechami, Centra Regionalne mogą znacznie się różnić w aspektach takich jak struktura inwestycji (oparta na zadłużeniu lub na podstawie kapitału, zabezpieczona lub niezabezpieczona), koszty i harmonogram opłat administracyjnych (od $50.000 do $60.000), zasady zwrotu opłat administracyjnych w przypadku odmowy petycji typu I-526, liczby zaakceptowanych aplikacji, lat doświadczenia, form i rodzaju strategii wykupienia inwestycji po otrzymaniu przez inwestora stałej zielonej karty.

10. Co nasza kancelaria może zaoferować w reprezentowaniu inwestorów i ośrodków regionalnych?
100%  EB-5 aplikacji przygotowanych przez naszą kancelarię, zostało rozpatrzonych pozytywnie. Nasi adwokaci imigracyjni posiadają ekstensywne doświadczenie w reprezentowaniu inwestorów indywidualnych w uzyskaniu wizy EB-5 poprzez Regionalne Centra oraz poprzez inwestycje bezpośrednie. Reprezentujemy również deweloperów, prywatne fundusze i organizacje podczas aplikacji o fundusze pochodzące z Centrów Regionalnych. Nasza kancelaria służy również jako główny doradca w sprawach imigracyjnych oraz przy przygotowaniu I-526 i I-829 petycji wizowych dla wielu Ośrodków Regionalnych jak i inwestorów.

11. Dlaczego powinieneś skontaktować się z naszą kancelarią zanim zaczniesz swoją aplikację EB-5?
Prawo imigracyjne w USA jest prawem złożonym i skomplikowanym, oraz nieustannie się zmieniającym. Aplikacje o EB-5 są jednymi z najbardziej skomplikowanych podspecjalności w prawie imigracyjnym. Prawnicy którzy zajmują się programem EB-5 nie tylko muszą posiadać wiedzę i znajomość prawa imigracyjnego, ale również muszą być biegli w prawie korporacyjnym/biznesowym, podatkowym, jak i posiadać wiedzę na temat inwestycji i papierów wartościowych.

Regionalne Centra silnie konkurują o zagraniczny kapitał inwestycyjny. Jest kroniecznością, aby Inwestorzy zatrudnili doświadczoną Kancelarię która będzie reprezentowała INWESTORÓW podczas analizy Ośrodków Regionalnych.


Masz pytanie?

Potrzebujesz więcej informacji?
Jesteś gotowy, aby rozpocząć proces?

Po pomoc lub więcej informacji zadzwoń do adwokata imigracyjnego z Polonijnej Książki w USA, Polish American Pages

Dzwoniąc po informacje Prosimy POWOŁAĆ się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ  POLISH AMERICAN PAGES

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ