KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 3 lipca, 2020   I   04:58:07 PM EST   I   Anatola, Jacka, Mirosławy
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Imigracja

Zielona karta przez inwestycję w USA - część I

30 grudnia, 2018

Zielona karta przez inwestycję w USA - część I

EB-5, czyli zielona karta dla inwestora - EB-5 Investor’s Green Card

Zawiłe i skomplikowane amerykańskie prawo imigracyjne wymaga kompetentnego prawnika, który jest również strategiem i potrafi dokładnie i przemyślanie uargumentować swoją pozycję. Jest niezbęne by prawnik potrafił nawigować w przepisach aby umożliwić klientowi spełnienie marzeń o byciu rezydentem, biznesmenem lub obywatelem ameryańskmi.

INFORMACJE OGÓLNE (OVERVIEW)
Program EB-5 jest programem imigracyjno-inwestycyjnym, utworzonym w 1990 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, tworzenia miejsc pracy i stymulowania gospodarki. Rząd Amerykański udostępnia w tej kategorii wizowej 10.000 wiz rocznie dla imigrantów starających się o wjazd do Stanów Zjednoczonych w celu zainwestowania co najmniej 1 miliona dolarów w nowe przedsięwzięcia, które będą korzystne dla gospodarki USA oraz inwestycja ta musi stworzyć co najmniej 10 pełnoetatowych miejsc pracy dla obywateli amerykańskich, legalnych stałych rezydentów lub cudzoziemców z upoważnieniem do pracy. Program EB-5 posiada dotatkowe klauzury, które muszą być spełnione, miedzy innymi inwestycja musi być utrzymana oraz musi ona stworzyć produktywność w regionie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU EB-5:

1. Jakie są procedury związane z ubieganiem się o program inwestycyjny EB-5?
Program inwestycyjny EB-5 jest podzielony na dwie odrębne fazy. W pierwszym etapie jest przyznana inwestorowi warunkowana zielona karta, na okres dwóch lat. Jeśli po dwóch latach inwestor udowodni utworzenie 10 pełnoetatowych miejsc pracy oraz utrzymanie inwestycji, otrzyma on/ona  stałą zieloną kartę.

2. Jakie rodzaje inwestycji EB-5 są dostępne?
Z powodu ostatnich zmian regulacyjnych i rozwoju metody i procedury przetwarzania aplikacji EB-5, zagraniczni inwestorzy mają w dniu dzisiejszym dwa sposoby aby ubiegać się o kartę stałego rezydenta na podstawie programu EB-5. Mianowicie, poprzez bezpośrednią inwestycję w biznes lub poprzez inwestycję w wyznaczone przez rząd federalny Centrum Regionalne.

3. Co jest niezbędne do uzyskania EB-5?

 • PIENIĄDZE MUSZĄ POCHODZIĆ Z LEGALNEGO ŹRÓDŁA – Inwestor musi być w stanie udokumentować legalne pochodzenie inwestowanych pieniędzy.
 • WYMAGANY KAPITAŁ – Niezbędna kwota kapitału, który ma być zainwestowany w przedsiebiorstwo, zależna jest od lokalizacji przedsiębiorstwa jak również od stopy bezrobocia w danym obszarze geograficznym. W większości obszarów jest to 1 milion Dolarów Amerykańskich.Inwestycja w TEA (obszary wiejskie, z wysoką stopą bezrobocia)wynosi jedynie 500,000 dolarow. W prawie wszystkich Centrach Regionalnych,kwota inwestycji wynosi 500.000 dolarów.
 • MUSI STWORZYĆ 10 PEŁNOETATOWYCH MIEJSC PRACY – Pracownicy mogą być obywatelami USA, stałymi rezydentami USA, lub posiadaczami pozwolenia na pracę, ale nie mogą być członkami najbliższej rodziny inwestora.
 • NIEZBĘDNYM WARUNKIEM INWESTYCJI JEST RYZYKO - inwestor musi nieodwołalnie przeznaczyć aktywa na cele inwestycji w przedsiębiorstwo. Nie może wejść w układ, w którym pełna kwota nie jest przeznaczona na  inwestycję i nie jest ryzykiem. Definicją "Kapitału " według INS jest gotówka , sprzęt , wyposażenie, inne dobra materialne , ekwiwalent środków pieniężnych oraz zadłużenia zabezpieczonego majątku posiadane przez cudzoziemca , jeżeli cudzoziemiec jest za nie osobiście odpowiedzialny.
 • INWESTOR MUSI KWALIFIKOWAĆ SIĘ JAKO INWESTOR AKREDYTOWANY – bycie zakwalifikowanym jako inwestor akredytowany oznacza, według Rozporządzenia D Ustawy o Papierach Wartościowych,że inwestor spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 1) każdą osobę fizyczną, której indywidualna wartość netto (lub wspólna wartość netto z małżonkiem tej osoby, jeżeli dotyczy, w momencie zakupu przekracza 1.000.000 dolarów; lub 2) osobę fizyczną, która miała indywidualny dochód przekraczający 200.000 dolarów lub wspólnych dochodów z małżonkiem tej osoby powyżej 300.000 dolarów w każdym z dwóch ostatnich lat, i którzy z uzasadnionych względów przewidują dochody przekraczające 300.000 dolarów w roku bieżącym; lub 3) inni "akredytowani inwestorzy", którzy zakwalikowali się na mocy Rozporządzenia D Ustawy o Papierach Wartościowych;4)posiadanie obszernej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie finansów i biznesu, i umiejętności oceny i szczegółowego określenia korzyści i ryzyka związanego z inwestycją jak i świadomych decyzji inwestycyjnych bez   porad  specjalisty.
 • AKTYWNY UDZIAŁ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA - cudzoziemiec musi być aktywnie zaangażowany w zarządzanie predsiębiorstwem , poprzez nadzorowanie i kontrolę codziennej działalności przedsiębiorstwa , lub poprzez stworzenie zasad i regulacji pracy.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO MUSI BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWEM AKTYWNIE DZIAŁAJĄCYM – działalność komercyjna jest działalnością mającą na celu uzyskanie legalnego zysku. Może to być własna działalność gospodarcza, partnerstwo (ograniczone lub ogólnie) ,spółka holdingowa ,spółka joint venture ,korporacja ,trust , lub inny podmiot , który może być własnością publiczną lub prywatną . Komercyjne predsiębiorstwo nie obejmuje działalności niekomercyjnych , takich jak posiadanie i prowadzenie prywatnej rezydencji.


4. Co to jest „Centrum Regionalne”? Jakie są różnice pomiędzy Programem Indywidualnym  i Programem Centrum Regionalne?
Jeżeli inwestycja jest dokonywana w ramach zatwierdzonego Centrum Regionalnego,stosowane są specjalne zasady.Centrum Regionalne jest określone jako „każda jednostka gospodarcza, publiczna lub prywatna, która jest zaangażowana w wypromowanie wzrostu gospodarczego, w tym wzrostu eksportu i poprawy produktywności regionu”. EB-5 Program Centrum Regionalne oferuje 3000 Zielonych Kart rocznie dla inwestorów zagranicznych, którzy inwestują w wyznaczonych ośrodkach regionalnych.

W porównaniu z indywidualnym programem , główne  różnice w dokumentacji , a tym samym korzyści i zalety  programu EB- 5 Centrum Regionalne są następujące:

 1. Dopuszczalne jest tworzenie pośrednich miejsc pracy
 2. Inwestycje w Centrum Regionalnym zostały wstępnie zatwierdzone przez USCIS w odniesieniu do kwoty kwalifikacyjnej inwestycji i w odniesieniu do wymogu tworzenia miejsc pracy . Eliminuje to konieczność radzenia sobie z wieloma skomplikowanymi wymogami związanymi z indywidualną petycją EB- 5, ze względu na które przedsiębiorstwo inwestycyjne nie zostało  wstępnie zatwierdzone . W rezultacie , rząd generalnie przyspiesza rozstrzygnięcia tego rodzaju petycji inwestorów.
 3. Nie wymaga się od inwestorów codziennego nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki czemu mogą oni realizować inne przedsięwzięcia zarówno zawodowe jak i osobiste. Nie ma wymogu minimalnego wykształcenia i doświadczenia w zarządzaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Masz pytanie?

Potrzebujesz więcej informacji?
Jesteś gotowy, aby rozpocząć proces?

Po pomoc lub więcej informacji zadzwoń do adwokata imigracyjnego z Polonijnej Książki w USA, Polish American Pages

Dzwoniąc po informacje Prosimy POWOŁAĆ się na POLONIJNĄ KSIĄŻKĘ  POLISH AMERICAN PAGES

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ