Niedziela, 21 lipca 2019    Danieli, Wawrzyńca, Wiktora  
 
 
 
IMIGRACJA DO USA - Immigration

Własny biznes w Polsce po powrocie z USA Informator polonijny Polish Pages


04-21-2018
ostatnia aktualizacja 04-21-2018, 16:27

Otwarcie własnego biznesu może być szansą na pełne wykorzystanie doświadczenia zdobytego za granicą, realizację swoich marzeń czy też przeniesienia na polski grunt rozwiązań funkcjonujących już w innych krajach.Własny biznes w Polsce po powrocie z USA


Formy działalności gospodarczej w Polsce 

W Polsce przedsiębiorców możemy podzielić na przedsiębiorców indywidualnych oraz spółki. Indywidualni prywatni przedsiębiorcy (samozatrudnieni) wraz z otwarciem działalności nie uzyskują osobowości prawnej. Pozostają w rozumieniu przepisów osobami fizycznymi. 

Spółki dzielą się na kapitałowe i osobowe. Spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) są osobami prawnymi. Spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) są nazywane potocznie ułomnymi osobami prawnymi. Wspólnicy takich podmiotów ponoszą większą odpowiedzialność za działania spółki niż w przypadku spółek kapitałowych.

 

Polskie prawo dopuszcza także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorstwa zagranicznego. 

Spółki cywilne nie mają oddzielnej osobowości prawnej. To grupa przedsiębiorców (co najmniej dwóch), którzy prowadzą razem biznes. Aby zawiązać spółkę cywilną każdy z przyszłych wspólników musi otworzyć swoją działalność gospodarczą, a następnie wspólnicy mogą podpisać ze sobą umowę. 

Wszystkie wyżej opisane spółki różnią się między innymi zakresem odpowiedzialności wspólników oraz zasadami opodatkowania. 

Wiele osób w Polsce decyduje się na samodzielne założenie działalności gospodarczej. Otwarcie własnego biznesu może być szansą na pełne wykorzystanie doświadczenia zdobytego za granicą, realizację swoich marzeń czy też przeniesienia na polski grunt rozwiązań funkcjonujących już w innych krajach.

Założenie własnej firmy

Większość formalności związanych z założeniem własnej jednoosobowej działalności gospodarczej możemy załatwić aktualnie przez Internet. 

W pierwszej kolejności należy określić czym nasza firma ma się zajmować i wybrać rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Spis kodów PKD można znaleźć na stronie GUS (Głównego Urzędu Statystycznego):

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm 

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej CEIDG:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 

Wniosek można podpisać elektronicznie albo w urzędzie gminy. Wniosek jest bezpłatny. 

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS jako płatnika składek, do GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca będzie płatnikiem podatku VAT powinien złożyć samodzielnie w urzędzie skarbowym formularz VAT-R. Wniosek ten jest również zwolniony z opłaty. Jeśli chcemy zgłosić się do ubezpieczenia społecznego, będziemy musieli udać się także do placówki ZUS (płatnik składek może ale nie musi być ubezpieczonym). Formalności nie są jednak tak skomplikowane jak się to powszechnie wydaje.

NIP

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego NIP powinien we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. 

Mały ZUS

Na przedsiębiorcy ciążą większe formalności aniżeli na osobie zatrudnionej. Przedsiębiorca musi bowiem samodzielnie rozliczać i opłacać podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Sporą zachętą dla osób zamierzających prowadzić swoje własne przedsiębiorstwo jest możliwość opłacania przez pierwsze dwa lata tzw. małego ZUSu. Preferencja polega na opłacaniu znacznie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, dzięki czemu więcej pieniędzy zostaje w kieszeni początkującego przedsiębiorcy. 

Wsparcie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy w Polsce mogą liczyć na liczne formy wsparcia ze strony Państwa oraz Unii Europejskiej. O wsparcie, między innymi o dofinansowanie należy pytać między innymi w:

 • powiatowych urzędach pracy,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego (który prowadzi program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie),
 • Polsko–Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości,
 • Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości,
 • Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (które dysponuje funduszami strukturalnymi),
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Założenie spółki

Założenie spółki osobowej lub kapitałowej wymaga większych formalności oraz wiąże się z większymi kosztami. Wnioski składa się do właściwego ze względu na siedzibę spółki wydziału gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przy niektórych sądach rejonowych. Listę takich wydziałów można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/adresy/ 

Wniosek do KRS podlega opłacie. W przypadku niektórych typów spółek niezbędna jest także wizyta u notariusza. 

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w siedzibie sądu oraz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/ 

Aktualnie istnieje możliwość założenia spółki z o.o. przez Internet przy wykorzystaniu gotowego wzorca umowy. 

W zależności od rodzaju spółki we wniosku do sądu należy zgłosić dane wspólników, osoby wchodzące w skład zarządu, majątek spółki - kapitał, przedmiot jej działalności, siedzibę oraz nazwę. 

Przeniesienie spółki zagranicznej do Polski polega na powołaniu nowej spółki w Polsce. Nie ma też możliwości połączenia firmy zagranicznej z firmą polską.


Consulate General
of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2105
www.nowyjork.msz.gov.pl


Poza normalnymi godzinami pracy urzędu, w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnie tych zagrażających zdrowiu lub życiu obywateli polskich, prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego: 646-237-2108 lub 917-520-0032.

Ze względu na bardzo dużą liczbę przychodzących rozmów telefonicznych, skutkujących długim czasem oczekiwania na połączenie, w kontaktach z urzędem sugerujemy wykorzystywanie poniższych adresów email:

GODZINY PRZYJĘĆ 
INTERESANTÓW:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: od 8:30 do 14:30
, środa: od 11:30 do 17:30

 • SEKRETARIAT KONSULA GENERALNEGO: tel: 646-237-2102
 • WYDZIAŁ RUCHU OSOBOWEGO: fax: 646-237-2124 / 2126
  • Paszporty: tel: 646-237-2123 / 2128 / 2146
  • Wizy do Polski: tel: 646-237-2120  / 2125
 • WYDZIAŁ PRAWNY I OPIEKI KONSULARNEJ: fax: 646-237-2116
  • Poświadczenie tłumaczeń: tel: 646-237-2133
  • Sprawy stanu cywilnego: tel: 646-237-2133
  • Sprawy obywatelskie: tel: 646-237-2186 / 2139
  • Pomoc konsularna: tel: 646-237-2132 / 2131
  • Zezwolenia na przewóz prochów/szczątków: tel: 646-237-2132
  • Zezwolenia na przewóz broni: tel: 646-237-2132 / 2139
 • REFERAT DS. DYPLOMACJI PUBLICZNEJ
  I WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ:
  tel: 646-237-2114
 • REFERAT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY: tel: 646-237-2140 / 2142

Zdjęcia na wesele, komunie, chrzest!
Do polskich i amerykańskich paszportów

Tylko u polskich fotografów >

 

 

 
  
 

Pozostałe artykuły: IMIGRACJA DO USA - Immigration
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU