Poniedziałek, 16 września 2019    Jagienki, Kamili, Korneliusza  
 
 
 
IMIGRACJA DO USA - Immigration

Praca w Polsce po powrocie z USA - informator polonijny, część V Informator polonijny Polish Pages


02-25-2019
ostatnia aktualizacja 02-25-2019, 10:38

Wielu obywateli naszego kraju myśli o powrocie do Ojczyzny. Dotyczy to również Polaków mieszkających na terenie Stanów Zjednoczonych. Z decyzją tą wiążą się istotne obawy związane z ponownym zaaklimatyzowaniem się, znalezieniem pracy czy ze sprawami związanymi z przyszłymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.Praca w Polsce po powrocie z USA - informator polonijny, część V


Przedstawiamy informacje dla rodaków powracających do kraju, mające na celu odpowiednie przygotowanie do powrotu i pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.


Sytuacja na rynku pracy w Polsce

Sytuacja na polskim rynku pracy poprawia się systematycznie z roku na rok. W roku 2016 zanotowano rekordowo niskie bezrobocie. Jest to dobra wiadomość dla gospodarki, cieszy też pracowników, którzy mogą żądać wyższych płac. W niektórych branżach pracodawcy mają coraz większe problemy ze znalezieniem rąk do pracy, zwłaszcza do prostych zajęć. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w listopadzie 2016 r. wyniosła 8,2%. To wynik najlepszy od końca 1991 r. (rekordowy poziom bezrobocia w Polsce został osiągnięty w luty 2003 r. i wyniósł on 20,7%).

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

 

Sytuacja na polskim rynku pracy jest jednak zróżnicowana na poziomie województw. Największe bezrobocie zostało zanotowane w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Najniższe bezrobocie występuje w    województwie wielkopolskim, śląskim, mazowieckim i małopolskim.

 

Większe bezrobocie panuje na wsi w porównaniu z ośrodkami miejskimi. 

Osoby pozostające na bezrobociu mogą liczyć na pomoc ze strony urzędów pracy. Wypłacają one zasiłki dla bezrobotnych, pośredniczą w znalezieniu pracy, oferują liczne formy wsparcia (szkolenia, dotacje, staże). 

Aktualnie dobrze przedstawia się sytuacja pracowników biurowych, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników przy pracach prostych. Systematycznie zwiększa się odsetek bezrobotnych wśród osób legitymujących się dyplomami wyższych uczelni. 

Polska w sposób widoczny nadrobiła dystans w zakresie bezrobocia w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. W roku 2004 (data przystąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej) bezrobocie w Polsce wynosiło 19%. Wówczas nasz dystans do UE wynosił 10,6 punktu procentowego. W latach 2004-2006 byliśmy krajem o najwyższej stopie bezrobocia w UE. Aktualnie w wielu krajach Unii Europejskiej bezrobocie jest znacznie wyższe niż w Polsce (w Grecji czy Hiszpanii nawet prawie trzykrotnie). Wyższy poziom bezrobocia został zanotowany także m.in. w Chorwacji, Francji, Irlandii czy we Włoszech.

 

Źródło: EUROSTAT

 

Niskie bezrobocie ma wpływ na płace pracowników. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw stale wzrasta i pod koniec 2016 r. wyniosło 4.330 zł (4.121 zł w 2015 r.). Trzeba jednak pamiętać, że jest to wynagrodzenie brutto. Od tej kwoty należy odjąć składki pobierane automatycznie przez pracodawcę na ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe, podatek oraz składki emerytalno-rentowe.

 

Wśród najlepiej opłacanych sektorów znalazły się informacja i komunikacja, obsługa rynku nieruchomości, przemysł oraz sektor przedsiębiorstw. W tych branżach panuje też najniższe bezrobocie. Zdarza się, że liczba ofert pracy przewyższa liczbę osób poszukujących zatrudnienia. 

W Polsce obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę. Płaca minimalna od 1 stycznia 2017 r. wynosi 2.000,00 zł brutto. Pracodawcy w Polsce nie mogą wypłacać pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, pracującym na cały etat wynagrodzenia niższego od tej kwoty.

 

Średnia emerytura w Polsce wynosi aktualnie około 2083 zł brutto. 

Poszukiwania pracy

Poszukiwania pracy dobrze rozpocząć jeszcze przed powrotem do kraju. 

Warto poinformować rodzinę, znajomych i przyjaciół, że rozważamy powrót do kraju i w związku z tym szukamy interesujących ofert oraz nowego zajęcia. Trzeba pamiętać, że część ofert pracy w  ogóle nie pojawia się w gazetach czy Internecie, a pracodawcy wolą zatrudniać osoby z polecenia.

 

Oferty z ogłoszeniami można znaleźć w Internecie, w prasie, w powiatowych urzędach pracy, prywatnych biurach pośrednictwa pracy oraz np. w systemie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Warto brać udział także w targach pracy lub samodzielnie wyszukiwać pracodawców w interesujących nas branżach i wysyłać do nich swoje aplikacje.

 Najbardziej popularne portale internetowe, na których zamieszczane są ogłoszenia o pracę to:

www.pracuj.pl

www.gazetapraca.pl

www.praca.money.pl

www.gumtree.pl

www.gratka.pl

 

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie pracy w załączeniu należy przesłać swoje CV oraz list motywacyjny. Warto dołączyć także referencje od poprzednich pracodawców, skany dyplomów czy certyfikatów. W CV powinno się znaleźć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Porady w zakresie sporządzenia profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego można znaleźć np. pod linkiem: https://interviewme.pl/blog

Warto rozważyć założenie profilu na stronie serwisów społecznościowych, specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych takich jak:

www.linkedin.com

www.goldenline.pl

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w administracji samorządowej  i rządowej mogą wyszukiwać ogłoszenia w Biuletynach Informacji Publicznej (są one dostępne na stronach urzędów administracji rządowej, marszałkowskich i wojewódzkich, a także urzędów miast, powiatów i gmin). Instytucje te są zobowiązane do zamieszczania w BIP informacji o postępowaniach kwalifikacyjnych, a nabór jest otwarty i konkurencyjny. Oznacza to, że każdy może starać się o pracę w

 

Urzędy pracy

W każdym powiecie w Polsce funkcjonuje powiatowy urząd pracy (PUP). Aby uzyskać status osoby bezrobotnej trzeba najpierw zarejestrować się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie pracy. W pierwszej kolejności należy umówić się na spotkanie (najlepiej za pośrednictwem strony internetowej wybranego urzędu). Na pierwszą wizytę w urzędzie pracy koniecznie trzeba zabrać ze ważny dokument tożsamości, oryginały swoich świadectw pracy, dyplomów i świadectw ukończenia uczelni wyższych czy szkół oraz inne dokumenty, z których będą wynikać nasze kwalifikacje oraz przebyty staż pracy. Szczegółową listę wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej powiatowych urzędów pracy.   

Jeśli pracowaliśmy w kraju, w którym nie ma obowiązku ani zwyczaju wystawiania świadectw pracy przy rejestracji w urzędzie pracy należy przedłożyć dokumenty potwierdzające rozpoczęcie i zakończenie zatrudnienia u danego pracodawcy czy potwierdzające okres otrzymywania wypłat za pracę. 

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przy spełnieniu odpowiednich warunków może także ubiegać się o wypłatę zasiłku. 

WAŻNE!

Osoby powracające z zagranicy mogą także – bez rejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – korzystać z porad zawodowych czy zajęć aktywizacyjnych oferowanych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, działające w ramach wojewódzkich urzędów pracy (WUP-ów). 

Adresy, telefony oraz informacje o stronach internetowych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy dostępne są na stronie internetowej www.psz.praca.gov.pl.

 


Consulate General
of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2105
www.nowyjork.msz.gov.pl


Poza normalnymi godzinami pracy urzędu, w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnie tych zagrażających zdrowiu lub życiu obywateli polskich, prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego: 646-237-2108 lub 917-520-0032.

Ze względu na bardzo dużą liczbę przychodzących rozmów telefonicznych, skutkujących długim czasem oczekiwania na połączenie, w kontaktach z urzędem sugerujemy wykorzystywanie poniższych adresów email:

GODZINY PRZYJĘĆ 
INTERESANTÓW:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: od 8:30 do 14:30
, środa: od 11:30 do 17:30

 • SEKRETARIAT KONSULA GENERALNEGO: tel: 646-237-2102
 • WYDZIAŁ RUCHU OSOBOWEGO: fax: 646-237-2124 / 2126
  • Paszporty: tel: 646-237-2123 / 2128 / 2146
  • Wizy do Polski: tel: 646-237-2120  / 2125
 • WYDZIAŁ PRAWNY I OPIEKI KONSULARNEJ: fax: 646-237-2116
  • Poświadczenie tłumaczeń: tel: 646-237-2133
  • Sprawy stanu cywilnego: tel: 646-237-2133
  • Sprawy obywatelskie: tel: 646-237-2186 / 2139
  • Pomoc konsularna: tel: 646-237-2132 / 2131
  • Zezwolenia na przewóz prochów/szczątków: tel: 646-237-2132
  • Zezwolenia na przewóz broni: tel: 646-237-2132 / 2139
 • REFERAT DS. DYPLOMACJI PUBLICZNEJ
  I WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ:
  tel: 646-237-2114
 • REFERAT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY: tel: 646-237-2140 / 2142

Zdjęcia na wesele, komunie, chrzest!
Do polskich i amerykańskich paszportów

Tylko u polskich fotografów >

 

 

 
  

 

Pozostałe artykuły: IMIGRACJA DO USA - Immigration
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU