KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 9 kwietnia, 2020   I   Mai, Marcelego, Wadima

Renta z USA w Polsce - informator Polonijny, część III

Informator polonijny Polish Pages     19 lutego, 2019

Renta z USA w Polsce - informator Polonijny, część III

Polacy pracujący w Stanach Zjednoczonych mogą po powrocie do Polski otrzymywać na tej podstawie emeryturę oraz rentę.

Renta 

Zakresem polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym zostały objęte także świadczenia rentowe: 

  • renta z tytułu niezdolności do pracy;
  • renta rodzinna;
  • renta z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej;
  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej;
  • dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej;
  • zasiłek pogrzebowy. 

Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Podstawę do wydania decyzji w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy stanowi orzeczenie komisji lekarskiej ZUS. 

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych. 

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) 

Portal internetowy www.pue.zus.pl umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi za pośrednictwem Internetu, jak również za pośrednictwem telefonu pod numerem + 48 22 5601600 oraz SKYPE: zus_centrum_obsługi_tel. 

Aby skorzystać z PUE należy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl, a następnie w ciągu 7 dni od rejestracji udać się do dowolnej placówki ZUS w celu potwierdzenia tożsamości. Potwierdzenie tożsamości możliwe jest również za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego. 

Polecamy korzystanie z następujących stron internetowych zawierających informacje dotyczące zasad przyznawania rent i emerytur w Polsce:

www.zus.pl

www.pue.zus.pl


Consulate General
of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
www.nowyjork.msz.gov.pl
Zdjęcia do paszportów polskich i amerykańskich

Na wesele, komunie, chrzest!

KUBUS Photo Service

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969