Środa, 22 stycznia 2020    Dominiki, Mateusza, Wincentego  
 
 
 
Imigracja

Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce po powrocie z USA - część IV Informator polonijnyPolonijnej Książki


02-21-2019

W ostatnich latach wielu obywateli naszego kraju myśli o powrocie do Ojczyzny. Dotyczy to również Polaków mieszkających na terenie Stanów Zjednoczonych. Z decyzją tą wiążą się istotne obawy związane z ponownym zaaklimatyzowaniem się, znalezieniem pracy czy ze sprawami związanymi z przyszłymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce po powrocie z USA - część IV

Przedstawiamy informacje dla rodaków powracających do kraju, mające na celu odpowiednie przygotowanie do powrotu i pomoc w odnalezieniu się w nowej, polskiej rzeczywistości.


Publiczna służba zdrowia

Wracając do Polski po dłuższej nieobecności może okazać się, że nie jesteśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Ten sam problem może dotyczyć także członków naszej rodziny. Aby móc korzystać z usług służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych musimy posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, w innym kraju Unii Europejskiej lub kraju EFTA (Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub w Liechtensteinie). 

Z publicznej służby zdrowia mogą korzystać też osoby nieubezpieczone przy spełnieniu określonych kryteriów (np. nieubezpieczona kobieta w ciąży, osoby pozbawione wolności). 

W Polsce funkcjonuje także prywatna służba zdrowia. 

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Większość osób w Polsce podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie mogą one dokonać rezygnacji z opłacania składek na państwową służbę zdrowia. Korzystanie z usług prywatnych lekarzy nie zwalnia ich z tego obowiązku.

 

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.:

 • pracownicy,
 • rolnicy,
 • prywatni przedsiębiorcy,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia,
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia,
 • emeryci,
 • renciści,
 • studenci,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy. 

Pracownicy są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracodawcę. Składki są pobierane automatyczne co miesiąc z ich wynagrodzenia za pracę. Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia i opłacają składki we własnym zakresie.

 

Do Funduszu zdrowia osoby ubezpieczone mogą zgłosić także członków swojej rodziny:

 • małżonka,
 • dzieci do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat, a jeżeli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • rodziców czy dziadków, o ile wspólnie z nimi mieszkają. 

Pełna lista osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:

http://nfz.gov.pl/ 

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Mieszkające w Polsce osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia, np. wykonujące pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło, takie jak twórcy czy dziennikarze, pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym, mogą się ubezpieczyć dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowego Funduszu Zdrowia. Są obowiązani co miesiąc opłacać stosowne składki. 

Karta EKUZ

Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w każdym państwie członkowskim UE/EFTA. 

Kartę EKUZ można wyrobić w placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia.


Consulate General
of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2105
www.nowyjork.msz.gov.pl


Poza normalnymi godzinami pracy urzędu, w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnie tych zagrażających zdrowiu lub życiu obywateli polskich, prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego: 646-237-2108 lub 917-520-0032.

Ze względu na bardzo dużą liczbę przychodzących rozmów telefonicznych, skutkujących długim czasem oczekiwania na połączenie, w kontaktach z urzędem sugerujemy wykorzystywanie poniższych adresów email:

GODZINY PRZYJĘĆ 
INTERESANTÓW:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: od 8:30 do 14:30
, środa: od 11:30 do 17:30

 • SEKRETARIAT KONSULA GENERALNEGO: tel: 646-237-2102
 • WYDZIAŁ RUCHU OSOBOWEGO: fax: 646-237-2124 / 2126
  • Paszporty: tel: 646-237-2123 / 2128 / 2146
  • Wizy do Polski: tel: 646-237-2120  / 2125
 • WYDZIAŁ PRAWNY I OPIEKI KONSULARNEJ: fax: 646-237-2116
  • Poświadczenie tłumaczeń: tel: 646-237-2133
  • Sprawy stanu cywilnego: tel: 646-237-2133
  • Sprawy obywatelskie: tel: 646-237-2186 / 2139
  • Pomoc konsularna: tel: 646-237-2132 / 2131
  • Zezwolenia na przewóz prochów/szczątków: tel: 646-237-2132
  • Zezwolenia na przewóz broni: tel: 646-237-2132 / 2139
 • REFERAT DS. DYPLOMACJI PUBLICZNEJ
  I WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ:
  tel: 646-237-2114
 • REFERAT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY: tel: 646-237-2140 / 2142

Zdjęcia na wesele, komunie, chrzest!
Do polskich i amerykańskich paszportów

Tylko u polskich fotografów >

 

 

 
  

 

Pozostałe artykuły: IMIGRACJA
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU