KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 2 marca, 2024   I   01:24:08 AM EST   I   Halszki, Heleny, Karola
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Deportacje imigrantów w USA: z wizami, sponsorujących się, mających zielone karty i bez ważnej wizy

13 lipca, 2019

Uwaga. Każdy imigrant może być zatrzymany przez ICE. Nawet osoby mające zielone karty (green card) mogą być deportowane ze Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie obywatele USA nie są zagrożeni deportacją.

W przypadku aresztu i zagrożenia deportacją powinniście się Państwo natychmiast skontaktować z adwokatem mającym doświadczenie, specjalistą prawa imigracyjnego.

W związku z planowanymi, przez administrację Trumpa, na tą niedzielę masowymi łapankami każdy imigrant zatrzymany przez ICE  (nawet przypadkowo), powinien wiedzieć jak się zachować i znać swoje prawa. 

Warto przeczytać poniższe informacje aby wiedzieć jak powinniśmy się zachować w przypadku zatrzymania nas przez ICE lub nawet jeśli jesteśmy tylko świadkami zatrzymania innych osób. Na wszelki wypadek warto też mieć zawsze przy sobie numer telefonu adwokata imigracyjnego:

https://www.immigrantdefenseproject.org/wp-content/uploads/2016/12/IDP-ICE-Raids-Flyer-ENG-Jan-13-2018.pdf

www.immigrantdefenseproject.org/wp-content/uploads/IDP-ICE-Raids-Booklet-ENG-May-2017.pdf

 Przestępstwa imigracyjne wiążą się z bardzo poważnymi konsekwencjami...

 W wielu sytuacjach przestępstwa czy też wykroczenia karne kończą się "wizytą" w Sądzie Imigracyjnym i nakazem deportacji. Takie sprawy zazwyczaj dotyczą osób, które zostały skazane lub nawet tylko oskarżone o dokonanie przestępstwa, a nie posiadały uregulowanego statusu imigracyjnego.

Posiadanie nieuregulowanego statusu imigracyjnego oznacza, że osoba nielegalnie przebywa na obszarze Stanów Zjednoczonych, mając wizę, nie mając wizy, bądź w trakcie sponsorowania.

Klasyfikacja przewinień jest różna, jednak wzorując się na surowych przepisach imigracyjnych, wszystkie sprawy stawiane przed Sądem Imigracyjnym najczęściej kończą sie pobytem w więzieniu imigracyjnym. Niektóre przypadki kończą się rownież deportacją, której powodem jest nieudokumentowany pobyt powiązany z wykroczeniem karnym. Nieistotne jest rownież to czy popełnione przestępstwo miało miejsce 5 czy 15 lat temu, ponieważ większość wykroczeń karnych nigdy nie ulega przedawnieniu.

W dzisiejszych czasach, weryfikacja statusu imigracyjnego w więźniach jest praktycznie natychmiastowa. Policja Imigracyjna (tzw. ICE), ma powiązania z prawie każdym więzieniem. Dzięki temu, dostęp do kartoteki więziennej nie jest dla ICE żadnym problemem. Oficerowie imigracyjni sprawdzają każdą osobę, która zostaje umieszczona w areszcie. Brak danych, które są w stanie potwierdzić status imigracyjny oraz/bądź popełnienie wykroczenia, które może być sprzeczne z przepisami imigracyjnymi, umożliwi Służbie Imigracyjnej, przeniesienie danej osoby do więzenia imigracyjnego po zwolnieniu z aresztu bądź odbyciu kary w zwykłym więzieniu. Z powodu przeludnienia, takie doświadczenie może przeistoczyć się w tak zwaną "wycieczkę" po więzieniach w innych stanach w oczekiwaniu na zwolnienie się miejsca (najczęściej na Florydzie bądź w Texasie).

Imigrant zatrzymany z powodu braku uregulowanego statusu imigracyjnego, który popełnił przestępstwo lub wykroczenie ma szanse zapłacić kaucję (bail) aby nie trafić do więzienia imigracyjnego.

Przepisy imigracyjne jednak wykluczają pozwolenie na opuszczenie więzienia imigracyjnego za wpłatą kaucji osobom, które zostały oskarżone o tak zwane przestępstwo ciężkie. Do przestępstw ciężkich zaliczają się między innymi, morderstwo, gwałt, handel narkotykami, napad z bronią, poważniejsze kradzieże, podrabianie dokumentów bądź przemyt ludzi. Te oto przestępstwa klasyfikowane są w Stanach Zjednoczonych jako "aggravated assault", i za ich dokonanie grozi kara do minimum 1 roku pozbawienia wolności. Nawet gdy osoba nigdy przedtem nie została skazana, a została oskarżona o popełnienie przestępstwa ciężkiego, interwencja Policji Imigracyjnej jest praktycznie gwarantowana.

Następnym rodzajem przewinień są te, które zawierają elementy tzw. "złego charakteru". Te oto przewinienia są klasyfikowane jako różnego rodzaju oszustwa, napady oraz kradzieże, i one również komplikują szansę na opuszczenie więzienia imigracyjnego za wpłatą kaucji, jednak ta osoba może złożyć prośbę do Urzędu Immigracyjnego o jej wyznaczenie. Podczas sprawy o wyznaczenie kaucji inaczej zwanej bond hearing, Sędzia Imigracyjny, podejmuje decyzję czy dana osoba nie będzie stanowiła zagrożenia dla społeczeństwa, oraz, że gdy będzie to wymagane w przyszłości, stawi się w Sądzie Imigracyjnym. Powyższe oraz inne czynniki mają znaczny wpływ na ostateczną decyzję Sędziego. Jednym z tych czynników jest możliwość obrony przed deportacją w przyszłości. Jeżeli osoba nie będzie w stanie spełnić tych wamagań, może to oznaczać, że kaucja, jeśli w ogóle zostanie możliwa może wynosić nawet 25,000 dolarów.

W sytuacji gdy osoba do momentu wszczęcia procedury deportacyjnej przebywała w Stanach Zjednoczonych przez przynajmniej 7 lat, posiadała zieloną kartę przez 5 lat, wykroczenie, które zostało przez nią dokonane nie zalicza się to przestępstw ciężkich, a w przeszłości nie miała podobnej sprawy deportacyjnej, to ta osoba posiada możliwość ubiegania się o unieważnienie deportacji. Kryteria dla osób przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych nielegalnie, są znacznie inne. Wyznacznik brany pod uwagę w przypadku obrony przed deportacją dla osób bez wiz jest taki, że jeżeli osoba przebywająca na terenie Stanów Zjednoczonych przez minimum 10 lat, nie dokonała żadnego przestępstwa, jest postrzegana jako osoba z "dobrym charakterem moralnym", a przez jej deportację ucierpi rodzina przebywająca na terenie Stanów Zjednoczonych legalnie, to ta osoba może ubiegać się o uniemożliwienie deportacji.

Przepisy są bardzo surowe, a z obecną kadencją prezedenta Trumpa są one teraz bardziej egzekwowane oraz interpretowane przeciwko nielegalnym imigrantom, a zwłaszcza tym którzy wdali się w konflikt z prawem. Dlatego każda osoba, nawet tylko oskarżona o popełnienie przestępstwa powinna skontaktować się z adwokatem, aby zobaczyć czy uda się uniknąć kontaktu z Policją Imigracyjną i nie znaleźć się w Sądzie Imigracyjnym lub nie mieć złożonej sprawy deportacyjnej.

Powyżej udostępnione informacje nie stanowią, ani nie zastępują porady prawnej. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Artykuł nie zastąpi rozmowy z adwokatem, bo udostępnione informacje są bardzo ogólne, a prawo jest niezmiernie wrażliwe na fakty oraz okoliczności. Aby otrzymać szczegółową indiwidulaną analizę swojej sytuacji prawnej, należy skonsultować się z prawnikiem imigracyjnym.

W przypadku aresztu i zagrożenia deportacją powinniście się Państwo natychmiast skontaktować z adwokatem mającym doświadczenie, specjalistą prawa imigracyjnego.