KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 27 lutego, 2024   I   05:23:18 PM EST   I   Gabrieli, Liwii, Leonarda
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

USA: Pomoc konsularna w czasie zatrzymania i aresztowania

21 lipca, 2017

Należy mieć na uwadze, że w sytuacji kiedy poza obywatelstwem polskim, dana osoba posiada również obywatelstwo USA, pomoc ze strony konsula może być ograniczona lub wykluczona, ze względu na to, że władze amerykańskie będą ją traktowały jak obywatela Stanów Zjednoczonych.

 Sprawy, w których konsul może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:

 

1.Kontakt z rodziną osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności (jedynie za jej pisemną zgodą) oraz przekazywanie informacji o przebiegu postępowania na jej/jego prośbę;

2.Dostarczenie przykładowej listy tłumaczy/prawników;

3.Wyjaśnienie procedury i udzielenie ogólnych informacji o systemie prawnym Stanów Zjednoczonych. 

 

Sprawy w których konsul NIE może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:

 

  1. Służenie poradą prawną;
  2. Wpływanie na przebieg i rezultaty postępowań przygotowawczych, sądowych, zbieranie dowodów czy udział w postępowaniu;
  3. Opłacenie prawników lub innych ewentualnych kosztów powstałych w związku z prowadzonym postępowaniem.

 

W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, konsul podejmuje działania zgodne z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw obywatela polskiego. 

Przekazywanie środków finansowych na rzecz osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności 

Przekazów pieniężnych na rzecz więźniów można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy aresztu lub zakładu karnego. Jest to bezpieczny i najszybszy sposób przekazywania środków finansowych zainteresowanej osobie.

W razie potrzeby – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na numer 312 337 81 66 wew. 223 lub 224 lub mailowym na adres chicago.legal@msz.gov.pl Konsul  pomoże w ustaleniu danych niezbędnych do wykonania przelewu.

 

Osobom przebywającym w aresztach i zakładach karnych na terenie USA przysługuje prawo wysyłania i otrzymywania korespondencji oraz kontaktu telefonicznego z  rodziną. Większość amerykańskich ośrodków penitencjarnych nie daje rodzinie osadzonego i osobom trzecim możliwości wykonywania połączeń telefonicznych do zatrzymanego bezpośrednio. Rodzina może natomiast zasilić konto osadzonego, co umożliwi mu wykonywanie połączeń telefonicznych. Koszty wysyłki listów i rozmów telefonicznych pokrywa sam zainteresowany. Zasady wpłaty środków różnią się w zależności od zakładu karnego. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych danego ośrodka penitencjarnego.

 

 


Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.