KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   02:58:28 PM EST   I   Damiana, Romana, Romany
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Obowiązek posiadania wizy został zniesiony dla obywateli Ukrainy

21 czerwca, 2017

Z dniem 11 czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne nie muszą posiadać wizy wjeżdżając do państw strefy Schengen, w tym do Polski. Wszystkie pozostałe warunki wjazdu muszą być spełnione, a pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może przekroczyć 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

Każdy cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski i innych państw strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego musi posiadać dokument podróży ważny przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich i wydany w ciągu ostatnich 10 lat. Ponadto należy uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wystarczające środki utrzymania. 

Wykonywanie pracy na terenie Polski bez odpowiednich dokumentów nie jest dozwolone. W przypadku pobytu dłuższego, niż 90 dni, należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE do wojewody lub wniosek o wizę krajową do właściwego konsula. 

Więcej informacji dotyczących przekraczania granicy RP znajdziecie Państwo w serwisie internetowym Straży Granicznej. 

Więcej informacji o wizach wydawanych w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.


Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.