KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   04:06:18 PM EST   I   Damiana, Romana, Romany
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Wiza nie gwarantuje wjazdu do USA

06 marca, 2017

Ostrzeżenie dla osób, które nawet tylko o 1 dzień przedłużyły pobyt w Stanach Zjednoczonych.

Pasażerowie, którzy kiedykolwiek przekroczyli czas pobytu w USA określony przez urzędnika imigracyjnego na formularzu I-94 nie zostaną wpuszczeni na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Aby uniknąć zawrócenia do Polski oraz ewentualnego pobytu w punkcie zatrzymań w przypadku braku połączenia lotniczego w najbliższym czasie, pasażerowie muszą pamiętać, że:
Wiza nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie granicznym.

  • Pozostanie na terenie USA nawet 1 dzień dłużej ponad czas pobytu określony przez urzędnika imigracyjnego na formularzu I-94 powoduje unieważnienie wizy w paszporcie mimo, że termin ważności podany na wizie nie upłynął.  Pasażer nie będzie wpuszczony do USA na podstawie takiej wizy.
  • Nawet jeśli poprzednio udało się Państwu wjechać do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że będą Państwo wpuszczeni ponownie.  W miarę jak doskonalimy bazy danych stosowane podczas kontroli wjazdowej, wzrasta prawdopodobieństwo wykrycia przez oficera imigracyjnego wcześniejszego naruszenia przepisów.
  • Obywatele polscy, którzy poprzednio przedłużyli pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych muszą starać się o nową wizę w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie lub w Amerykańskim Konsulacie Generalnym w Krakowie.
  • Przypominamy o konieczności udzielania zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania konsula dotyczące poprzednich pobytów w USA.  Nieotrzymanie wizy jest mniej dotkliwe niż zatrzymanie lub aresztowanie i zawrócenie do Polski przez amerykańskich urzędników imigracyjnych po długim i kosztownym locie.
  • Zatajenie przed konsulem lub urzędnikiem imigracyjnym informacji o poprzednim przedłużonym pobycie uważane jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do dożywotniej odmowy wydania wizy (dotyczy to również wiz imigracyjnych).

 

https://pl.usembassy.gov