KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   04:28:28 PM EST   I   Damiana, Romana, Romany
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Deportacja rodziców dzieci urodzonych w USA a prawa rodzicielskie

31 maja, 2017

Rodzice obywateli USA przebywający w USA nielegalnie nie podlegają żadnej automatycznej ochronie i mogą być deportowani jak i inni nielegalni imigranci.

 Mimo tego, że ICE (US Immigration and Customs Enforcement Agency czyli Agenci Urzędu ds. Imigranci i Ceł zazwyczaj nie zatrzymują osób, które są głównymi opiekunami dzieci urodzonych w USA (o ile te osoby nie podlegają prawnie obowiązkowemu zatrzymaniu), zawsze jednak istnieje ryzyko, że  nawet rodzic będący jedynym prawnym opiekunem dziecka może zostać zatrzymany i deportowany.

Dzieci urodzone w USA otrzymują obywatelstwo automatycznie bez względu na status imigracyjny rodziców. Dlatego dziecko urodzone w USA może dalej pozostać w USAw chwili zatrzymania lub deportowania jego rodzica. Z tego powodu niektóre dzieci pozostają W USA pod opieką drugiego rodzica bądź innego członka rodziny, niektóre zostają umieszczone w rodzinach zastępczych  lub wyjeżdżają z kraju wraz z deportowanym rodzicem.

Jednak, gdy rodzic jest zatrzymany i/lub deportowany, możliwość umieszczenia dziecka z innym członkiem rodziny lub przyjacielem nie jest taka prosta bo zdarza  się, że w takiej sytuacji rodzic nawet nie jest pytany pod czyją opieką jego dziecko miałoby się znajdować.   W rezultacie dzieci aresztowanych i deportowanych rodziców mogą zostać ulokowane w rodzinie zastępczej zamiast z członkami własnej rodziny.

Prawo federalne wymaga od Stanów odebrania praw rodzicielskich osobie, która jest nieobecna lub nie może się opiekować potomstwem przez 15 z 22 miesięcy. Niektóre Stany pozwalają rozpocząć takie postępowanie nawet wcześniej. Oznacza to, że jeżeli rodzic "zniknie" poprzez bycie  wysyłanym do aresztu imigracyjnego daleko od domu, i zostanie odebrany mu dostęp do sądu rodzinnego, telefonów oraz adwokatów, staje się to prawie niemożliwe by walczyć o utrzymanie prawa rodzicielskiego.

Po deportacji jest to czasami bardzo trudne, wręcz niemożliwe, aby odzyskać prawa rodzicielskie, co oznacza, że dzieci deportowanych rodziców mogą być umieszczone w rodzinie zastępczej na długi okres czasu, a nawet być oddane do adopcji.

Dlatego imigranci przebywający w USA nielegalnie powinni ustalić szczegółowy plan w przypadku ich zatrzymania lub deportacji, w tym udzielenia pełnomocnictwa dla innej osoby dorosłej przyznającą opiekę nad dzieckiem. Takie pełnomocnictwo pozwala na wyznaczenie (poza sądem), zaufanego przyjaciela lub członka rodziny, który posiada legalny status w USA, aby stał się prawnie upoważnionym opiekunem dziecka podczas nieobecności rodzica.

Mając taki plan można znacznie przyspieszyć proces umieszczenia swoich dzieci w rodzinie lub pośród przyjaciół i ustrzec je przed ingerencją Służb Państwowych i umieszczeniem ich długoterminowo w  rodzinie zastępczej.

Udzielenie komuś pełnomocnictwa do opieki nad dzieckiem daje poszczególnej osobie wiele praw i obowiązków, takich jak zdolność do podejmowania opiekuńczych decyzji w czasie gdy dane dziecko mieszka z tą osobą. Jednak prawa rodzicielskie nad dzieckiem mogą być przydzielone lub odebrane wyłącznie przez sąd.

Pełnomocnictwo zwykle ogranicza decyzje osoby wyznaczonej do opieki nad dzieckiem do podejmowania decyzji odnośnie opieki medycznej oraz zajmowaniem się kwestiami szkolnymi. Można również udzielić bardziej szczegółowych uprawnień  np. takich jak upoważnienie wyznaczonego opiekuna, aby mógł zapisać dziecko do uczęszczania na lekcje sportu lub inne zajęcia pozalekcyjne.

Należy pamiętać, że pełnomocnictwo do opieki nad dzieckiem nie upoważnia wyznaczonego przez rodzica opiekuna do podejmowania ważnych decyzji życiowych  dotyczących dziecka; tylko rodzic posiadający pełne prawa rodzicielskie może podejmować takie decyzje.

Podejmując decyzję , żeby powierzyć swoje dziecko zaufanemu członkowi rodziny lub przyjacielowi musimy pamiętać o dostarczeniu następujących dokumentów:

 • Danych  dotyczące lekarza , który opiekuje się dzieckiem (imię i nazwisko, kontakt telefoniczny)
 • Informacje medyczne,dotyczące stanu zdrowia dziecka zwłaszcza jeśli dziecko ma  problemy zdrowotne (przewlekłe choroby, alergie),
 • Informacje szkolne;
 • Informacje na temat normalnego trybu życia dziecka;
 • Informacje na temat gdzie przechowywane są ważne dokumenty dziecka, między innymi:  akt urodzenia, dokumenty potrzebne do podróżowania, dokumentacja medyczna, rekordy szkolne;
 • Jakiekolwiek inne potrzebne do normalnego funkcjonowania dziecka dokumenty.

Proszę pamiętać, że pełnomocnictwo do opieki nad dzieckiem jest bardzo ważnym i prawomocnym dokumentem. Wskazane jest więc aby udzielić je tylko osobie, do której ma się całkowite zaufanie.