KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 20 czerwca, 2024   I   11:43:29 PM EST   I   Bogny, Rafaeli, Rafała
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Wizy do USA. Wylosowałeś wizę w amerykańskiej loterii DV-2017 i co dalej?

03 maja, 2016

Wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie DV - 2017, muszą odwiedzić stronę Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) posługując się numerem potwierdzającym, zapisanym podczas rejestracji zgłoszenia DV-2017, aby sprawdzić, czy zostały wylosowane.

Sprawdzenie Statusu Uczestnika jest możliwe od 3 maja 2016 na stronie E-DV www.dvlottery.state.gov do 30 września 2017 r.

Osoby wylosowane będą kierowane do strony potwierdzającej, gdzie znajdą dalsze instrukcje, w tym informacje o opłatach związanych z imigracją do Stanów Zjednoczonych. Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie dla osób
wylosowanych JEDYNYM sposobem uzyskania informacji o wylosowaniu do program DV-2017. Departament Stanu nie będzie wysyłał listów z zawiadomieniem ani powiadomień drogą emailową. Ambasady i konsulaty Stanów Zjednoczonych nie podadzą listy osób wylosowanych. Także dla osób niewylosowanych informacja o NIEWYLOSOWANIU będzie dostępna jedynie poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika. Stanowczo zalecamy, aby dokonywali Państwo sprawdzenia samodzielnie i nie polegali na tym, że ktoś inny dokona sprawdzenia i przekaże Państwu informacje.


Aby otrzymać wizę DV umożliwiającą emigrację do USA, osoba wylosowana musi spełnić wszystkie wymogi kwalifikacyjne wynikające z amerykańskiego prawa. Wymogi te mogą znacząco podnieść stopień niezbędnej dokładności oraz wydłużyć czas potrzebny do rozpatrzenia spraw osób pochodzących z niektórych krajów wymienionych w tej informacji, oraz innych, o których wiadomo, że wspierają terroryzm.

Rozpatrywanie zgłoszeń oraz wydanie wiz DV osobom wylosowanym, spełniającym kryteria kwalifikujące do uzyskania wizy oraz członkom ich rodzin, którzy są uprawnieni do ubiegania się o wizy, MUSI być zakończone przed północą 30 września 2017 r. Po tej dacie wydanie wizy DV lub uzyskanie statusu imigracyjnego w USA jest absolutnie niemożliwe. Członkowie rodziny, którzy chcieliby dołączyć do głównego uczestnika przebywającego już w USA, również nie będą mogli uzyskać wizy DV po tym terminie. Często Zadawane Pytania zawierają więcej informacji o procesie losowania.

Wysłanie zdjęcia cyfrowego (obrazu)

Plik z fotografią można stworzyć robiąc nowe zdjęcie cyfrowe lub skanując istniejącą fotografię (zrobiona w ciągu
ostatnich sześciu miesięcy) w skanerze cyfrowym. Plik z fotografią musi odpowiadać wymaganiom kompozycyjnym
i technicznym podanym niżej. Uczestnicy loterii mogą sprawdzić, czy ich zdjęcie spełnia wymogi, korzystając z
linku sprawdzania zdjęcia na stronie E-DV. Można tam także uzyskać dodatkowe porady techniczne dotyczące
kompozycji zdjęcia wraz z przykładami poprawnych i niewłaściwych zdjęć.

Zdjęcia muszą mieć 24-bitową głębię koloru. Jeśli używają Państwo skanera, należy zastosować ustawienia trybu
True color lub kolor 24-bitowy. Poniżej podane są dodatkowe wymogi dotyczące skanowania.

Wymagania kompozycyjne:

• Ustawienie głowy
o Osoba fotografowana musi patrzeć prosto w obiektyw aparatu.
o Głowa osoby fotografowanej nie może być podniesiona, opuszczona ani przechylona na bok.
o Wysokość głowy lub rozmiar obszaru twarzy (mierzone od czubka głowy wraz z włosami do spodu brody) musi zajmować od 50% do 69% całkowitej wysokości zdjęcia. Wysokość oczu  (mierzona od dołu obrazu do poziomu wzroku) powinna mieścić się pomiędzy 56 a 69 % wysokości obrazu.

Wzór rozmiaru głowy zdjęcia cyfrowego
Prosimy o zapoznanie się z przykładami zamieszczonymi na stronie Wymagania dotyczące fotografii (Photo
Requirements)

• Jasne tło
o Tło za osobą fotografowaną powinno być w jasnym, neutralnym kolorze.
• Ostrość
o Zdjęcie musi być ostre.
• Brak elementów dekoracyjnych
o Osoba fotografowana nie moze nosić okularów słonecznych ani innych akcesoriów zasłaniających twarz.
• Brak nakrycia głowy
o Zdjęcia w nakryciach głowy mogą być przyjęte jedynie od osób noszących je z przekonań religijnych, jednak nawet w takim przypadku, nakrycie głowy nie może zakrywać żadnej części twarzy. Fotografie osób w plemiennych lub nakryciach głowy o innym niż religijny charakterze nie będą przyjmowane; nie będą akceptowane fotografie w nakryciach głowy przedstawicieli wojska, personelu lotniczego lub innych służb mundurowych.Wymagania techniczne
• Nowe zdjęcie cyfrowe. Nowe zdjęcie cyfrowe musi spełniać następujące wymagania:
 Format pliku ze zdjęciem:
Zdjęcie musi być zapisane w formacie Joint Photographic Experts Group (JPEG).
 Rozmiar pliku : Maksymalny rozmiar pliku 240 kilobajtów (240 KB).
 Rozdzielczość zdjęcia i wymiary:

Minimalne dopuszczalne wymiary wynoszą 600 pikseli (szerokość) x 600 pikseli (wysokość) do 1200 pikseli x 1200 pikseli. Wymiary obrazu w pikselach muszą spełniać warunek, że szerokość równa jest wysokości.
Głębia koloru zdjęcia: zdjęcie musi być kolorowe (24 bity na piksel). 24 bitowe zdjęcia czarnobiałe oraz zdjęcia 8-bitowe nie będą przyjmowane.

 Skanowanie istniejącego zdjęcia.
Przed skanowaniem należy upewnić się, że skanowany obraz spełnia podane wyżej wymogi co do koloru i kompozycji. Zdjęcie należy zeskanować przestrzegając poniższych wymagań odnośnie skanera:

 Rozdzielczość skanera:
Skanowanie w rozdzielczości przynajmniej 300 punktów na cal (dpi).

 Format pliku ze zdjęciem:
Obraz musi być w formacie Joint Photographic Experts Group (JPEG).

 Rozmiar pliku ze zdjęciem:
Maksymalny rozmiar pliku 240 kilobajtów (240 KB).

 Rozdzielczość zdjęcia: 600 na 600 pikseli do 1200 na 1200 pikseli.
 Głębia koloru zdjęcia: 24-bity zdjęcia kolorowe. Zdjęcia czarnobiałe, monochromatyczne lub w odcieniach szarości nie będą przyjmowane.

https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/instructions.html