KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 22 kwietnia, 2024   I   11:59:24 AM EST   I   Łukasza, Kai, Nastazji
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Amerykański rozwód w Nowym Jorku i jego legalizacja przez polski sąd

29 lutego, 2016

Konsulat Generalny RP nie pośredniczy w procedurze uznawania wyroków rozwodowych.

Wyrok rozwodowy, który ma być przedłożony w Polsce może być złożony:

Osobiści w sądzie okręgowym
Za pośrednictwem osób na stałe przebywających w Polsce. W tej sytuacji należy złożyć poświadczone notarialnie pełnomocnictwo do złożenia wniosku o uznanie wyroku rozwodowego w imieniu mocodawców i reprezentowania ich przed sądem.

WYROK ROZOWODOWY PRZED 1 LIPCA 2009

Wyrok rozwodowy wydany przed dniem 1 lipca 2009 r. powinien być złożony w Sądzie Okręgowym, właściwym dla miejsca zamieszkania uczestnika lub wnioskodawcy w Polsce, w przypadku braku takiego miejsca, w Sądzie Okręgowym dla m. st. Warszawy). W celu uznania orzeczenia sądu zagranicznego należy złożyć:

wniosek POBIERZ
oryginał wyroku rozwodowego opatrzony klauzulą Apostille i tłumaczeniem
zaświadczenie o prawomocności (Certificate of Non- Appeall) opatrzone klauzulą Apostille i tłumaczeniem
kopię polskiego paszportu wnioskodawcy
dane pełnomocnika do doręczeń w kraju POBIERZ pełnomocnictwo do doręczeń
oryginał aktu małżeństwa jeśli małżeństwo było zarejestrowany na terenie RP
LUB kopię amerykańskiego aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem
oświadczenie uczestnika ( byłego małżonka) o wyrażeniu zgody na uznanie wyroku z podpisem poświadczonym przez notary public POBIERZ oświadczenie
LUB wniosek o kuratora dla nieobecnego w sytuacji gdy wnioskodawca nie zna adresu zamieszkania uczestnika postępowania POBIERZ kurator dla nieobecnego


WYROK ROZWODOWY PO 1 LIPCA 2009

Wyrok rozwodowy wydany po 1 lipca 2009 r. podlega uznaniu z mocy prawa. W Urzędzie Stanu Cywilnego, który wydał polski akt małżeństwa należy złożyć:

wniosek POBIERZ
oryginał wyroku rozwodowego opatrzony klauzulą Apostille i tłumaczeniem
zaświadczenie o prawomocności ( Certificate of Non Appeall) opatrzone klauzulą Apostille i tłumaczeniem
dane pełnomocnika do doręczeń w kraju POBIERZ pełnomocnictwo do doręczeń
kopię aktu małżeństwa jeśli małżeństwo było zarejestrowany na terenie RP
LUB wniosek i dokumentację potrzebną do umiejscowienia małżeństwa

http://www.nowyjork.msz.gov.pl/