KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 kwietnia, 2024   I   07:22:22 AM EST   I   Jarosława, Marka, Wiki
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Zwracanie się o pomoc prawną

16 maja, 2012

Jeżeli sytuacja imigracyjna wymaga pomocy, można skorzystać z usług licencjonowanego, kompetentnego adwokata imigracyjnego. Informacje w tej sprawie można uzyskać w miejscowej izbie adwokackiej (bar association).

Niektóre stany wydają certyfikaty specjalistom prawa imigracyjnego. Tacy adwokaci przechodzą testy sprawdzające ich specjalistyczną wiedzę na temat prawa imigracyjnego. Oto stany, które aktualnie podają wykaz specjalistów z takimi certyfikatami na witrynach internetowych stanowych izb adwokackich: Kalifornia, Floryda, Karolina Północna i Teksas. Proszę jednak pamiętać, iż decyzja o wynajęciu konkretnego adwokata pozostaje w gestii petenta. DHS nie popiera ani nie poleca żadnych konkretnych adwokatów.

Osoby potrzebujące pomocy prawnej w kwestiach imigracyjnych lecz nie mające wystarczającej ilości środków finansowych na zatrudnienie adwokata, mogą skorzystać z pewnych opcji bardziej ekonomicznych bądź nawet bezpłatnych. Oto gdzie można się zwrócić o pomoc:

 • Uznana organizacja. Są to organizacje uznane przez Board of Immigration Appeals – BIA (Rada Odwołań Imigracyjnych). Aby dana organizacja została „uznana”, musi mieć wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zapewnianiu usług imigrantom, i może przyjmować jedynie niewielkie opłaty za tego rodzaju usługi. Lista organizacji uznanych przez BIA zamieszczona jest na witrynie http://www.usdoj.gov/eoir/statspub/recognitionaccreditationroster.pdf.
 • Akredytowany przedstawiciel. Osoby takie powiązane są z organizacjami „uznanymi” przez BIA. Tacy przedstawiciele mogą pobierać jedynie niewielkie opłaty za swoje usługi. Listę takich przedstawicieli akredytowanych przez BIA znaleźć można na witrynie http://www.usdoj.gov/eoir/statspub/accreditedreproster.pdf.
 • Wykwalifikowany przedstawiciel. Są to osoby, które zapewniają usługi bezpłatnie. Przedstawiciele tacy znają przepisy imigracyjne oraz reguły postępowania sądowego. Przykłady wykwalifikowanych przedstawicieli to studenci wydziałów prawa i ich absolwenci oraz osoby charakteryzujące się nienaganną postawą moralną, związane osobiście lub zawodowo z petentem (krewni, sąsiedzi, przedstawiciele duchowieństwa, współpracownicy, znajomi).
 • Darmowi Usługodawcy Prawni (Free Legal Service Providers). The Office of the Chief Immigration Judge (Biuro Głównego Sędziego Imigracyjnego) ma listę darmowych usługodawców prawnych dla ludzi, którzy uczestniczą w procedurach imigracyjnych (zob. http://www.usdoj.gov/eoir/probono/states.htm). Jest to lista adwokatów i organizacji, które mogą być skłonne do reprezentowania imigrantów w postępowaniu przed Sądami Imigracyjnymi. Adwokaci i organizacje uwzględnione na liście zgodziły się pomagać imigrantom pro bono (bezpłatnie) tylko w procedurach imigracyjnych, więc niektórzy z nich nie będą w stanie pomagać w sprawach nie związanych z sądami (tzn. w petycjach wizowych, naturalizacji, itd.).
 • Program Pro Bono. Lokalne listy uznanych organizacji pro bono (bezpłatnych) i ich przedstawicieli uzyskać można zwykle w każdym biurze USCIS.


OFIARY PRZEMOCY DOMOWEJ


Ofiary przemocy domowej mogą uzyskać pomoc za pośrednictwem National Domestic Violence Hotline (Krajowa Gorąca Linia dla Ofiar Przemocy Domowej) pod numerem 1-800-799-7233 lub 1-800-787-3224 (dla osób z wadami słuchu). Pomoc jest również dostępna w języku hiszpańskim i innych.

Ustawa o Zapobieganiu Przemocy Wobec Kobiet (Violence Against Women Act) pozwala współmałżonkom i dzieciom obywateli amerykańskich i stałych rezydentów – ofiar przemocy domowej – na składanie wniosków we własnym imieniu o status stałego rezydenta. Informacje w tej sprawie można uzyskac na witrynie http://www.uscis.gov lub dzwoniąc do Krajowej Gorącej Linii Zapobiegania Przemocy Domowej.


Uwaga na oszustwa konsultantów imigracyjnych!

Wielu doradców imigracyjnych to osoby wysoce kwalifikowane i uczciwe, mogące świadczyć cenne usługi dla imigrantów. Są jednak ludzie, które wykorzystują imigrantów.

Zanim podejmie się decyzję o zwróceniu się o pomoc w sprawach imigracyjnych i przed wniesieniem jakichkolwiek opłat, należy zorientować się, jakiego rodzaju pomoc prawna będzie potrzebna. Trzeba zabezpieczyć się, aby nie paść ofiarą oszustwa imigracyjnego.


Należy pamiętać o następujących sprawach:

 • Żadna prywatna organizacja ani osoba oferująca pomoc w sprawach imigracyjnych nie ma żadnych specjalnych „układów” z USCIS. Jeżeli ktoś składa obietnice, które brzmią zbyt dobrze aby były prawdziwe bądź twierdzi, iż ma specjalne powiązania z USCIS, należy zadać szereg wnikliwych pytań. Nie należy ufać ludziom, którzy gwarantują wyniki lub szybsze rozpatrzenie podania. Jeżeli ktoś nie kwalifikuje się do uzyskania świadczeń migracyjnych, powierzenie sprawy adwokatowi imigracyjnemu bądź konsultantowi w żaden sposób nie zmieni tej sytuacji.
 • Niektórzy konsultanci, biura podróży, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami i osoby nazywające się „notariuszami publicznymi” oferują usługi imigracyjne. Należy wypytać o ich kwalifikacje i poprosić o kopię listu akredytacyjnego BIA lub certyfikatu izby adwokackiej. Niektóre osoby twierdzą, iż mają kwalifikacje do świadczenia usług prawnych, choć nie jest to prawdą. Takie osoby mogą popełniać błędy narażając petenta na poważne konsekwencje.
 • Korzystając z usług konsultanta bądź adwokata imigracyjnego, należy zawrzeć z nim kontrakt na piśmie. Taki kontrakt powinien być sporządzony po angielsku i w języku petenta, jeżeli angielski nie jest jego językiem ojczystym. Umowa powinna zawierać listę wszystkich usług, które będą świadczone wraz z wyszczególnieniem ich kosztów. Przed podpisaniem takiej umowy, należy poprosić o referencje.
 • Należy unikać płacenia gotówki za usługi. Zawsze należy poprosić o pokwitowanie zapłaty. Należy koniecznie zatrzymać oryginały dokumentów.
 • W żadnym wypadku nie wolno podpisywać nie wypełnionego formularza bądź wniosku. Należy dobrze zrozumieć, co się podpisuje.
 • Jeżeli konsultant imigracyjny okazał się nieuczciwy, należy się zwrócić o pomoc. Należy zadzwonić do prokuratora stanowego bądź lokalnego, do biura spraw konsumenckich lub do lokalnego komisariatu policji.


Informacje Urzędu
ds. Obywatelstwa i Imigracji USA
(USCIS)

Potrzebujesz pomocy - zgłoś się do firm oferujących imigracyjne usługi
w POLISH AMERICAN PAGES