KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 19 maja, 2024   I   12:41:59 PM EST   I   Celestyny, Iwony, Piotra
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Wyniki losowania Loterii Wizowej DV-2017 w 2016

04 listopada, 2015

3 listopada 2015 zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do Loterii Wizowej DV-2017

Spośród poprawnych zgłoszeń komputer wylosuje uczestników zgodnie z zasadami dostępności wiz dla każdego regionu oraz kraju. Wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie DV - 2017, będą musiały odwiedzić stronę Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) posługując się numerem potwierdzającym, zapisanym podczas rejestracji zgłoszenia DV-2017, aby sprawdzić, czy zostały wylosowane. Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie możliwe począwszy od 3 maja 2016 na stronie E-DV www.dvlottery.state.gov do 30 września 2017 r.

 

Osoby wylosowane będą kierowane do strony potwierdzającej, gdzie znajdą dalsze instrukcje, w tym informacje o opłatach związanych z imigracją do Stanów Zjednoczonych. Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie dla osób wylosowanych JEDYNYM sposobem uzyskania informacji o wylosowaniu do program DV-2017. Departament Stanu nie będzie wysyłał listów z zawiadomieniem ani powiadomień drogą e-mailową. Ambasady i konsulaty Stanów Zjednoczonych nie podadzą listy osób wylosowanych. Także dla osób niewylosowanych informacja o NIEWYLOSOWANIU będzie dostępna jedynie poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika. Stanowczo zalecamy, aby dokonywali Państwo sprawdzenia samodzielnie i nie polegali na tym, że ktoś inny dokona sprawdzenia i przekaże Państwu informacje.

 

Aby otrzymać wizę DV umożliwiającą emigrację do USA, osoba wylosowana musi spełnić wszystkie wymogi kwalifikacyjne wynikające z amerykańskiego prawa. Wymogi te mogą znacząco podnieść stopień niezbędnej dokładności oraz wydłużyć czas potrzebny do rozpatrzenia spraw osób pochodzących z niektórych krajów wymienionych w tej informacji, oraz innych, o których wiadomo, że wspierają terroryzm.

 

Rozpatrywanie zgłoszeń oraz wydanie wiz DV osobom wylosowanym, spełniającym kryteria kwalifikujące do uzyskania wizy oraz członkom ich rodzin, którzy są uprawnieni do ubiegania się o wizy, MUSI być zakończone przed północą 30 września 2017 r. Po tej dacie wydanie wizy DV lub uzyskanie statusu imigracyjnego w USA jest absolutnie niemożliwe.  Członkowie rodziny, którzy chcieliby dołączyć do głównego uczestnika przebywającego już w USA, również nie będą mogli uzyskać wizy DV po tym terminie.