KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 19 czerwca, 2024   I   08:10:22 PM EST   I   Gerwazego, Protazego, Sylwii
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Paszport do Polski na wakacje - info Konsulatu w Nowym Jorku

16 maja, 2016

Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

Osoby zgłaszające się do konsulatu w sprawach paszportowych są przyjmowane wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na wizytę.

Każdy interesant po zarejestrowaniu się w systemie rejestracji internetowej „E-konsulat” otrzymuje dokładny termin (dzień i godzina) wizyty w konsulacie.

Jak zapisać się na wizytę w celu złożenia wniosku paszportowego w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku?

Rejestracji wizyty dokonać można wyłącznie poprzez stronę internetową: www.e-konsulat.gov.pl. W celu odbioru paszportu nie obowiązują zapisy na spotkania!

Instrukcja zapisywania się na spotkania w sprawach paszportowych w systemie e-konsulat:

 1. Po znalezieniu się na stronie www.e-konsulat.gov.pl dokonujemy wyboru placówki dyplomatycznej:
  • Kraj - Stany Zjednoczone Ameryki
  • Placówka - Nowy Jork
 2. Następnie z menu po lewej stronie wybieramy opcję: Wizyty w Konsulacie -> Sprawy paszportowe
 3. Po zapoznaniu się z zasadami zapisów, w punkcie „Chcę zarezerwować termin dla” wskazujemy liczbę osób, dla których będą składne wnioski o paszport.
 4. Następnie wybieramy dostępną datę oraz godzinę wizyty w urzędzie.
 5. W „Formularzu wizyty paszportowej” w części „Dane kontaktowe” wpisujemy dane osoby dokonującej rezerwacji. Ważne jest, aby wpisać prawidłowe dane. Podanie adresu email nie jest obowiązkowe, jednakże jeżeli taki adres zostanie wskazany, to osoba ta otrzyma emailowo potwierdzenie zapisania się na spotkanie! Okno „Opis sprawy” można pozostawić puste.
 6. W punkcie „Wizyta dotyczy” wybieramy rodzaj sprawy paszportowej, w jakiej chcemy przyjechać do urzędu zaznaczając odpowiednie okienko.
 7. Podajemy dane osoby lub osób, dla których ma być wydany paszport. Podanie numeru PESEL nie jest obowiązkowe! Nie ma także obowiązku podawania adresu email (w rubryce „email” wstawiamy wtedy dowolny znak).
 8. Wybieramy opcję „Dalej”.
 9. Jeśli dane zostały poprawnie wpisane, program przekieruje Państwa do następnej strony, na której przyciskiem „Zapisz”, potwierdzamy dane i termin wizyty.
 10. Można pobrać, zapisać i/lub wydrukować potwierdzenie wizyty (plik w formacie pdf). Dodatkowo potwierdzenie zostanie wysłane na podany adres e-mailowy. Warto zapisać numer formularza oraz kod rejestracji, które niezbędne są do ewentualnego anulowania wizyty.

Jeśli nie mogą Państwo przyjechać na umówione spotkanie, prosimy o anulowanie swojej wizyty. Aby anulować wizytę na stronie www.e-konsulat.gov.pl w menu po lewej stronie „Wizyty w konsulacie” wybieramy opcję „Anuluj umówioną wizytę. Formularz anulowania wizyty wymaga wpisania znajdujących się na druku potwierdzenia rezerwacji: numeru formularza i otrzymanego kodu. Po wprowadzeniu tych danych klikamy opcję „Odwołaj wizytę”.

Paszport dziesięcioletni zawiera dwie cechy biometryczne: obraz twarzy i odciski palców. Odciski palców są pobierane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu i zapisywane w jego warstwie elektronicznej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ORAZ ODBIÓR PASZPORTU NASTĘPUJE OSOBIŚCIE. Nie jest możliwe korzystanie z pośrednictwa osób trzecich ani nadesłanie pocztą.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do konsulatu, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie, istnieje możliwość zwolnienia z wymogu osobistego odbioru paszportu.

Paszport dziesięcioletni wydawany jest wyłącznie na podstawie polskich dokumentów stanu cywilnego. Osoby posiadające zagraniczne (np. amerykańskie) akty urodzenia lub małżeństwa, powinny najpierw umiejscowić je w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Nie jest możliwe otrzymanie paszportu dziesięcioletniego bez posiadania numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Osoby, które go nie posiadają, razem z wnioskiem o wydanie paszportu powinny złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.

 • paszport jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania
 • paszport dla małoletniego, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania

Paszport tymczasowy nie jest paszportem biometrycznym. Paszport tymczasowy wydawany jest:

 • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce,
 • osobom przebywającym czasowo za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • osobom przebywającym za granicą, w udokumentowanych nagłych wypadkach związanych z chorobą lub zgonem członka rodziny.

polski paszport


Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.