KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 8 sierpnia, 2022   I   01:28:02 AM EST   I   Izy, Rajmunda, Seweryna
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Imigracja do USA

Studia w USA. Finansowanie studiów II stopnia: magisterskich i doktoranckich

01 lutego, 2015

Studia w USA. Finansowanie studiów II stopnia: magisterskich i doktoranckich

W Ameryce masz znacznie większe szanse na otrzymanie pomocy finansowej na studiach magisterskich i doktoranckich niż na studiach I stopnia.

Uczelnie udzielają pomocy finansowej w następującej formie:

Stypendia naukowe
Stypendia na pokrycie czesnego są przyznawane przez szkoły na podstawie osiągnięć studenta.

Asystentury na prowadzenie badań naukowych (Research Assistantship)
Profesorowie prowadzący badania naukowe na uczelniach często zatrudniają studentów studiów II stopnia na stanowiskach asystentów. W tym przypadku finansowanie obejmuje zwolnienie z opłaty za studia i/lub miesięczne stypendium na pokrycie wydatków bieżących. Stypendia asystenckie mogą pokrywać całość lub część wydatków związanych ze studiami.

Asystentury w dydaktyce (Teaching Assistantship)
Profesorowie prowadzący zajęcia na studiach I stopnia często wybierają asystentów spośród studentów II stopnia do pomocy w prowadzeniu konwersatoriów, ćwiczeń, kierowaniu laboratoriami, ocenianiu prac itp. Pomoc finansowa, podobnie jak w poprzednim przypadku obejmuje zwolnienie z opłaty za studia i/lub comiesięczne stypendium pełne lub częściowe na pokrycie wydatków bieżących.

Czasem zdarza się możliwość otrzymania asystentury w dydaktyce na innym wydziale. Na przykład student studiów na kierunku inżynieryjnym może zostać asystentem na wydziale matematyki, a student studiów na kierunku humanistycznym może otrzymać stypendium w katedrze swojego ojczystego języka.

Inne asystentury dla studentów studiów II stopnia (Graduate Assistantship)
Zdarza się, że niektóre wydziały zatrudniają asystentów w biurze administracji, bibliotece, do konserwacji sieci komputerowych itp. Zatrudnienie tego typu pozwala na pokrycie części kosztów studiów.

Praca na terenie kampusu
Prawo amerykańskie zezwala studentom na wizie F-1 lub J-1 na pracę na terenie kampusu, jeśli nie przekracza ona 20 godzin w tygodniu.

Staże poza kampusem
Staże poza kampusem zapewniają praktyczne doświadczenie. Należy jednak pamiętać, że potrzebne jest oficjalne pozwolenie na pracę.

W zdobyciu zatrudnienia poza uczelnią pomagają Biura ds. Studentów Zagranicznych.

Jak dostać się na studia II stopnia z pełnym finansowaniem:

 • Wybierz wydziały zatrudniające profesorów zainteresowanych badaniami, które prowadzisz.
 • Składaj aplikacje do programów oferujących najwyższe finansowanie.
 • Pamiętaj, że uczelnie przyznają najwięcej grantów osobom:
  • z najlepszymi wynikami w nauce oraz z egzaminów GRE/GMAT/LSAT/MCAT,
  • które dostarczyły mocne listy motywacyjne,
  • które zadbały o jak najlepsze rekomendacje,
  • które wysłały profesjonalnie napisane aplikacje.
 • Do złożenia aplikacji zacznij przygotowywać się na co najmniej 12 - 18 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia studiów.

Tu można pobrać Informator: STUDIA W USA >>>

Materiały dla www.Poland.us przygotowane przy współpracy z:

 • Portal: www.EducationUSA.pl
 • Centrum EducationUSA przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta:
  www.fulbright.edu.pl, e-mail: edukacja@fulbright.edu.pl

 • Polonijną Książką POLISH PAGES: www.PolishPages.us

\"\"